Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

 

 

Serdecznie witamy na stronie naszego Towarzystwa !

Towarzystwo powstało w roku 1993. Skupia 700 członków, głównie lekarzy, pielęgniarki i menadżerów ochrony zdrowia. Zajmuje się opracowaniem raportów kliniczno - ekonomicznej oceny jakości interwencji, technologii diagnostycznych i leczniczych w tym sposobów terapii chirurgicznej i farmakologicznej. Biuro TPJ udziela zainteresowanym konsultacji i szkoleń przygotowujących do uzyskania akredytacji.


BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA
Ankieta dla lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej

Wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia uczestniczymy w 3 Globalnym Wyzwaniu Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia: Bezpieczna Farmakoterapia (Medication Without Harm WHO Third Global Patient Safety Challenge). Celem programu jest zmniejszenie szkody związanej z farmakoterapią o 50% w ciągu najbliższych 5 lat, na całym świecie. Liczne badania, także w Polsce, potwierdzają, że farmakoterapia - jako najszerzej stosowana metoda terapii - jest przyczyną wielu zdarzeń niepożądanych i szkody, której potencjalnie można było uniknąć. Szacuje się też, że na świecie koszt związany z błędami w farmakoterapii wynosi rocznie 42 miliardy USD.

Dlatego z Krajowym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wybraliśmy temat bezpieczeństwa stosowania leków podczas ordynowania oraz kontynuowania farmakoterapii w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej do wypełnienia krótkiej ankiety: www.tpj.pl/ankieta (czas wypełnienia to max 5 minut). Ankieta jest anonimowa i wszystkie pozyskane z niej informacje zostaną użyte wyłącznie do opracowania statystycznego. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na spotkaniu warsztatowym w Ministerstwie Zdrowia, a także na stronach internetowych TPJ i CMJ.


Logotyp World Patient Safety Day

17 września 2019 r. obchodzimy po raz pierwszy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (World Patient Safety Day), ustanowiony przez Światową Organizacje Zdrowia na 72 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju tego roku.

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pacjenta są wpisane w zakres działalności Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce jako cele statutowe - uznajemy wagę i znaczenie poprawy bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia na wszystkich szczeblach systemu ochrony zdrowia. Liczne badania na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej wskazują, że w wyniku korzystania z usług zdrowotnych, poszkodowanych jest 10%-12% pacjentów, a 15% kosztów opieki szpitalnej wydatkowanych jest na pokrycie tych szkód. W wielu przypadkach, zdarzenia niepożądane do których dochodzi można zakwalifikować jako preventable czyli "możliwe do uniknięcia".

Dlatego też, pragnąc zwrócić uwagę na liczne zagrożenia, jakie generują systemy opieki zdrowotnej w krajach zwracamy się z prośbą do decydentów jednostek opieki zdrowotnej o przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji na ten temat, przyczyniając się w ten sposób do obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.
 

DUQuE

 
 
Co robić przy zawale serca?
 TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl