Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Aktualności

Archiwum aktualności

 

Odszedł dr Jerzy Kulikowski

25 kwietnia 2023 roku odszedł dr n. med. Jerzy Kulikowski, Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce w latach 2006-2022, dżentelmen i erudyta a nasz przyjaciel i wspaniały kolega, niestrudzony propagator jakości w ochronie zdrowia.

W smutku łączymy się z Rodziną.
Zarząd TPJ

 

Światowy Dzień Bezpieczeaństwa Pacjenta 2023
Szanowni Państwo

Miło nam zakomunikować, że tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, zainaugurowany przez WHO i obchodzony corocznie dnia 17 września będzie nakierowany na głównego odbiorcę usług zdrowotnych czyli pacjentów.

Temat: Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta (Engaging patients for patient safety)

Hasło: Wzmacniajmy i podnośmy znaczenie głosu pacjenta (Elevate the voice of patients!)

 

Wybrano nowe władze Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

20 października 2022 roku podczas Walnego Zgromadzenia TPJ w związku z upływającą kadencją odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. W wyniku głosowania ukonstytuował się nowy Zarząd na lata 2022-2026 w następującym składzie:

Prezydent:

 • Marian Ciążyński
 • I Wiceprezydent: Barbara Kutryba
 • II Wiceprezydent: Marek Tombarkiewicz

Sekretarz:

 • Stanisław Ostrowski

Skarbnik:

 • Jarosław Woroń

Członkowie:

 • Rafał Niżankowski
 • Urszula Jaworska
 • Marek Konieczko
 • Piotr Warczyński

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Hyży-Topolewska
 • Ryszard Jadach
 • Artur Mączyński

Uchwałą Walnego Zgromadzenia dr n. med. Jerzy Kulikowski, wieloletni Prezydent TPJ został honorowym członkiem Towarzystwa.

Z uwagi na brak aktywności przegłosowano likwidację oddziałów: pomorskiego, świętokrzyskiego i pomorskiego TPJ.

Walne Zgromadzenie uchwaliło także podwyższenie składki członkowskiej od 2023 roku do wysokości 100 zł.

 

Kurs STANDARDY BEZPIECZNEJ HOSPITALIZACJI 2022/2023

ZAPRASZAMY na roczny kurs STANDARDY BEZPIECZNEJ HOSPITALIZACJI 2022/2023 pod merytoryczna opieką Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

ADRESACI:

 • kadra zarządzająca w jednostkach ochrony zdrowia,
 • pełnomocnicy ds. jakości, dyrektorzy medyczni,
 • kierownicy,
 • prezesi,
 • rzecznicy,
 • personel biały.

MIEJSCE: Bystra (k/Bielska-Białej)

Program, kadra, informacje i zapisy

 

Weź udział w Międzynarodowym Forum ERNST

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

TPJ jest krajowym koordynatorem projektu ERNST realizowanego w programie COST, którego celem jest opracowanie rekomendacji i programów wsparcia dla „drugiej ofiary”.

Zachęcam do udziału w Międzynarodowym Forum dotyczącym tematyki „the second victim” czyli „drugiej ofiary” – personelu medycznego, który uczestniczył w zdarzeniu niepożądanym i często wymaga pomocy w sytuacji trudnej.

W imieniu Zarządu TPJ Jerzy Kulikowski, Prezydent

 

Interdyscyplinarna Deklaracja Bezpieczeństwa Pacjenta

W dniach 16-17 września 2022 r., pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego odbyło się w Krakowie Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. med. Janusza Andresa, Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT).

Kulminacyjnym punktem Forum była prezentacja i podpisanie Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta:

Z okazji Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta oraz przypadającego w dniu 17 września Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, my, niżej podpisani Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta działając na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia, popierając treści zawarte w dokumentach: Globalne działania na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (2), Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implementacji działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii i niniejszym deklarujemy interdyscyplinarną współpracę na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta.

Deklaracja została podpisana przez przedstawicieli:

 • Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Federacji Pacjentów Polskich
 • Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Towarzystwa Internistów Polskich
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 • Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
 • Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
 • Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta
(na zdjęciu od lewej: Jan Duława - Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, Grzegorz Wrona - Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej, Radosław Owczuk - Prezes-Elekt PTAiIT, Janusz Andres - Prezes PTAiIT, Stanislaw Maćkowiak - Prezes Fundacji Pacjentów Polskich, Janusz Pokorski - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz - Polskie Towarzytwo Medycyny Ratunkowej, Barbara Kutryba - Vice Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce Zdrowotnej w Polsce, Aleksander Konturek - Towarzystwo Chirurgów Polskich, Jarosław Woroń - Polskie Towarzystwo Badania Bólu)

Dalsze informacje na stronie Forum: www.bezpiecznypacjent.pl

 

 

POD PATRONATEM TPJ RUSZA DRUGA EDYCJA KOMPLEKSOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA" 2022/2023

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji (2022/2023) objętych patronatem TPJ pierwszych w Polsce studiów podyplomowych łączących systemy zarządzania jakością z klinicznymi standardami jakości dla szpitali i POZ. Studia w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone będą przy współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie oraz DEKRA Polska.

Program studiów skierowany jest do:

 • specjalistów ds. zarządzania jakością,
 • pełnomocników ds. zarządzania jakością,
 • przewodniczących Zespołów Zarządzania Jakością,
 • dyrektorów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Opieki, dyrektorów i przewodniczących zespołów funkcjonujących w szpitalach i przychodniach, dyrektorów szpitali i przychodni oraz ich zastępców,
 • prezesów Zarządu i członków Zarządu kierujących szpitalami i/lub przychodniami.

Zajęcia będą prowadzone przez współautorów standardów akredytacyjnych, doświadczonych wizytatorów oceniających jednostki medyczne pod względem realizacji wymagań określonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia, wieloletnich praktyków zarządzających poprawą jakości w jednostkach medycznych, audytorów wiodących, którzy posiadają bogate doświadczenie w certyfikacji systemu zarządzania jakością wg standardów normy ISO 9001: 2015 w branży medycznej oraz prawników, trenerów rozwoju osobistego, trenerów i mentorów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową studiów pod patronatem TPJ:

 

Bezpieczna Farmakoterapia

Realizując priorytet Dwuletniej Umowy o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce mają zaszczyt poinformować o działaniach, podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach wdrażania elementów 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia. Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm).

Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią wiodącą przyczynę szkody możliwej do uniknięcia w systemach ochrony zdrowia we wszystkich krajach. Globalny koszt błędów dotyczących farmakoterapii jest szacowany na poziomie 42 miliardów USD. Suma ta nie obejmuje wartości utraconych zarobków, produktywności ani kosztów opieki zdrowotnej i jest równa nieomal 1% globalnych wydatków na zdrowie. Do błędów związanych z farmakoterapią dochodzi, gdy system farmakoterapii, niedostatecznie zabezpieczony przed wystąpieniem szkody/błędu i/lub czynnik ludzki, taki jak zmęczenie czy złe warunki pracy, zakłócenia w trakcie pracy lub niedostateczne obsady osobowe negatywnie wpływają na zlecanie leków, ich transkrypcję, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem jest wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawności, a nawet zgonu.

W ramach programu BCA w 2018 roku działania nakierowaliśmy na problematykę badania świadomości w zakresie społecznej percepcji niepożądanych działań leków, dotyczącej grupy pacjentów POZ przyjmujących leki psychotyczne; adaptację materiałów edukacyjnych WHO i opracowanie raportu/informacji nt. niepożądanych działań leków. Obecnie, Polska zajmuje niską pozycję wśród krajów unijnych, pod względem zgłaszania niepożądanych działań leków, tak ze strony środowiska medycznego, jak i pacjentów/rodzin/opiekunów.

W 2019 roku, planujemy działanie nakierowane na zwiększenie percepcji lekarzy POZ dotyczącej występowania niepożądanych działań leków, w aspekcie konieczności wzrostu świadomości tego zjawiska w środowisku medycznym: postrzegania występowania niepożądanego działania leku/interakcji lekowych i podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zlecanych leków. Ponadto, planujemy adaptację materiałów edukacyjnych WHO i wypracowanie rekomendacji dla środowiska medycznego POZ.

Podsumowaniem naszych działań w 2018 roku jest spotkanie 14.01.2019 roku w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiamy program tego spotkania oraz prezentacje (zostaną zamieszczone po spotkaniu).

Zapraszamy Państwa, zwłaszcza organizacje zrzeszające pacjentów do wykorzystania materiałów, jakie zamieszczamy w ramach tego programu. Niektóre propozycje zamieszczamy w wersji oryginalnej, inne przetłumaczyliśmy na język polski do szerokiego wykorzystania.

 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności"

Realizowany przez TPJ projekt Unii Europejskiej programu ERASMUS "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" ma na celu poprawę bezpieczeństwa opieki nad pacjentem poprzez opracowanie i rozpowszechnienie bardziej skutecznych programów edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia. Celem bezpośrednim jest opracowanie metodologii szkolenia mogącej wpłynąć na codzienne praktyki w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta i znalezienia zaleceń dla lepszych praktyk edukacyjnych.

Koordynatorem działań 3 partnerów (Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości Hiszpanii) jest Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie.

Partnerzy projektu zidentyfikują i ocenią dostępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pacjenta w swoich krajach. Po zgromadzeniu materiałów edukacyjnych, określona zostanie najbardziej skuteczna metodologia szkolenia i edukacji w zakresie bezpiecznej opieki, nakierowana na przekazywanie pacjenta. Szkolenie, w tym zakres i metody nauczania zostaną poddane pilotażowi i ocenie w trzech szpitalach na Węgrzech i w Polsce. Badanie kultury bezpieczeństwa we wszystkich szpitalach zostanie przeprowadzone przed i po szkoleniach, na podstawie kwestionariusza ankietowego, opracowanego przez projekt MAP4E. Badanie ankietowe dotyczyć będzie wiedzy na temat przekazywania pacjenta oraz kultury bezpieczeństwa w szpitalu: uzyskane dane posłużą do określenia charakterystyki oddziaływania edukacyjno-szkoleniowego o najwyższej skuteczności.

 

Co robić przy zawale serca?
Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami Sekcji Kardiologii Interwencyjnej, oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej dotyczącymi postępowania przy zawale serca. Więcej...

 TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków, Polska. | Tel.: +48 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl