Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Aktualności

Archiwum aktualności

 

Wybrano nowe władze Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

20 października 2022 roku podczas Walnego Zgromadzenia TPJ w związku z upływającą kadencją odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. W wyniku głosowania ukonstytuował się nowy Zarząd na lata 2022-2026 w następującym składzie:

Prezydent:

 • Marian Ciążyński
 • I Wiceprezydent: Barbara Kutryba
 • II Wiceprezydent: Marek Tombarkiewicz

Sekretarz:

 • Stanisław Ostrowski

Skarbnik:

 • Jarosław Woroń

Członkowie:

 • Rafał Niżankowski
 • Urszula Jaworska
 • Marek Konieczko
 • Piotr Warczyński

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Hyży-Topolewska
 • Ryszard Jadach
 • Artur Mączyński

Uchwałą Walnego Zgromadzenia dr n. med. Jerzy Kulikowski, wieloletni Prezydent TPJ został honorowym członkiem Towarzystwa.

Z uwagi na brak aktywności przegłosowano likwidację oddziałów: pomorskiego, świętokrzyskiego i pomorskiego TPJ.

Walne Zgromadzenie uchwaliło także podwyższenie składki członkowskiej od 2023 roku do wysokości 100 zł.

 

Kurs STANDARDY BEZPIECZNEJ HOSPITALIZACJI 2022/2023

ZAPRASZAMY na roczny kurs STANDARDY BEZPIECZNEJ HOSPITALIZACJI 2022/2023 pod merytoryczna opieką Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

ADRESACI:

 • kadra zarządzająca w jednostkach ochrony zdrowia,
 • pełnomocnicy ds. jakości, dyrektorzy medyczni,
 • kierownicy,
 • prezesi,
 • rzecznicy,
 • personel biały.

MIEJSCE: Bystra (k/Bielska-Białej)

Program, kadra, informacje i zapisy

 

Weź udział w Międzynarodowym Forum ERNST

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

TPJ jest krajowym koordynatorem projektu ERNST realizowanego w programie COST, którego celem jest opracowanie rekomendacji i programów wsparcia dla „drugiej ofiary”.

Zachęcam do udziału w Międzynarodowym Forum dotyczącym tematyki „the second victim” czyli „drugiej ofiary” – personelu medycznego, który uczestniczył w zdarzeniu niepożądanym i często wymaga pomocy w sytuacji trudnej.

W imieniu Zarządu TPJ Jerzy Kulikowski, Prezydent

 

Interdyscyplinarna Deklaracja Bezpieczeństwa Pacjenta

W dniach 16-17 września 2022 r., pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego odbyło się w Krakowie Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. med. Janusza Andresa, Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT).

Kulminacyjnym punktem Forum była prezentacja i podpisanie Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta:

Z okazji Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta oraz przypadającego w dniu 17 września Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, my, niżej podpisani Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta działając na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia, popierając treści zawarte w dokumentach: Globalne działania na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (2), Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implementacji działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii i niniejszym deklarujemy interdyscyplinarną współpracę na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta.

Deklaracja została podpisana przez przedstawicieli:

 • Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Federacji Pacjentów Polskich
 • Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Towarzystwa Internistów Polskich
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 • Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
 • Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
 • Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta
(na zdjęciu od lewej: Jan Duława - Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, Grzegorz Wrona - Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej, Radosław Owczuk - Prezes-Elekt PTAiIT, Janusz Andres - Prezes PTAiIT, Stanislaw Maćkowiak - Prezes Fundacji Pacjentów Polskich, Janusz Pokorski - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz - Polskie Towarzytwo Medycyny Ratunkowej, Barbara Kutryba - Vice Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce Zdrowotnej w Polsce, Aleksander Konturek - Towarzystwo Chirurgów Polskich, Jarosław Woroń - Polskie Towarzystwo Badania Bólu)

Dalsze informacje na stronie Forum: www.bezpiecznypacjent.pl

 

 

POD PATRONATEM TPJ RUSZA DRUGA EDYCJA KOMPLEKSOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA" 2022/2023

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji (2022/2023) objętych patronatem TPJ pierwszych w Polsce studiów podyplomowych łączących systemy zarządzania jakością z klinicznymi standardami jakości dla szpitali i POZ. Studia w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone będą przy współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie oraz DEKRA Polska.

Program studiów skierowany jest do:

 • specjalistów ds. zarządzania jakością,
 • pełnomocników ds. zarządzania jakością,
 • przewodniczących Zespołów Zarządzania Jakością,
 • dyrektorów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Opieki, dyrektorów i przewodniczących zespołów funkcjonujących w szpitalach i przychodniach, dyrektorów szpitali i przychodni oraz ich zastępców,
 • prezesów Zarządu i członków Zarządu kierujących szpitalami i/lub przychodniami.

Zajęcia będą prowadzone przez współautorów standardów akredytacyjnych, doświadczonych wizytatorów oceniających jednostki medyczne pod względem realizacji wymagań określonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia, wieloletnich praktyków zarządzających poprawą jakości w jednostkach medycznych, audytorów wiodących, którzy posiadają bogate doświadczenie w certyfikacji systemu zarządzania jakością wg standardów normy ISO 9001: 2015 w branży medycznej oraz prawników, trenerów rozwoju osobistego, trenerów i mentorów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową studiów pod patronatem TPJ:

 

Bezpieczna Farmakoterapia

Realizując priorytet Dwuletniej Umowy o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce mają zaszczyt poinformować o działaniach, podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach wdrażania elementów 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia. Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm).

Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią wiodącą przyczynę szkody możliwej do uniknięcia w systemach ochrony zdrowia we wszystkich krajach. Globalny koszt błędów dotyczących farmakoterapii jest szacowany na poziomie 42 miliardów USD. Suma ta nie obejmuje wartości utraconych zarobków, produktywności ani kosztów opieki zdrowotnej i jest równa nieomal 1% globalnych wydatków na zdrowie. Do błędów związanych z farmakoterapią dochodzi, gdy system farmakoterapii, niedostatecznie zabezpieczony przed wystąpieniem szkody/błędu i/lub czynnik ludzki, taki jak zmęczenie czy złe warunki pracy, zakłócenia w trakcie pracy lub niedostateczne obsady osobowe negatywnie wpływają na zlecanie leków, ich transkrypcję, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem jest wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawności, a nawet zgonu.

W ramach programu BCA w 2018 roku działania nakierowaliśmy na problematykę badania świadomości w zakresie społecznej percepcji niepożądanych działań leków, dotyczącej grupy pacjentów POZ przyjmujących leki psychotyczne; adaptację materiałów edukacyjnych WHO i opracowanie raportu/informacji nt. niepożądanych działań leków. Obecnie, Polska zajmuje niską pozycję wśród krajów unijnych, pod względem zgłaszania niepożądanych działań leków, tak ze strony środowiska medycznego, jak i pacjentów/rodzin/opiekunów.

W 2019 roku, planujemy działanie nakierowane na zwiększenie percepcji lekarzy POZ dotyczącej występowania niepożądanych działań leków, w aspekcie konieczności wzrostu świadomości tego zjawiska w środowisku medycznym: postrzegania występowania niepożądanego działania leku/interakcji lekowych i podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zlecanych leków. Ponadto, planujemy adaptację materiałów edukacyjnych WHO i wypracowanie rekomendacji dla środowiska medycznego POZ.

Podsumowaniem naszych działań w 2018 roku jest spotkanie 14.01.2019 roku w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiamy program tego spotkania oraz prezentacje (zostaną zamieszczone po spotkaniu).

Zapraszamy Państwa, zwłaszcza organizacje zrzeszające pacjentów do wykorzystania materiałów, jakie zamieszczamy w ramach tego programu. Niektóre propozycje zamieszczamy w wersji oryginalnej, inne przetłumaczyliśmy na język polski do szerokiego wykorzystania.

 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności"

Realizowany przez TPJ projekt Unii Europejskiej programu ERASMUS "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" ma na celu poprawę bezpieczeństwa opieki nad pacjentem poprzez opracowanie i rozpowszechnienie bardziej skutecznych programów edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia. Celem bezpośrednim jest opracowanie metodologii szkolenia mogącej wpłynąć na codzienne praktyki w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta i znalezienia zaleceń dla lepszych praktyk edukacyjnych.

Koordynatorem działań 3 partnerów (Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości Hiszpanii) jest Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie.

Partnerzy projektu zidentyfikują i ocenią dostępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pacjenta w swoich krajach. Po zgromadzeniu materiałów edukacyjnych, określona zostanie najbardziej skuteczna metodologia szkolenia i edukacji w zakresie bezpiecznej opieki, nakierowana na przekazywanie pacjenta. Szkolenie, w tym zakres i metody nauczania zostaną poddane pilotażowi i ocenie w trzech szpitalach na Węgrzech i w Polsce. Badanie kultury bezpieczeństwa we wszystkich szpitalach zostanie przeprowadzone przed i po szkoleniach, na podstawie kwestionariusza ankietowego, opracowanego przez projekt MAP4E. Badanie ankietowe dotyczyć będzie wiedzy na temat przekazywania pacjenta oraz kultury bezpieczeństwa w szpitalu: uzyskane dane posłużą do określenia charakterystyki oddziaływania edukacyjno-szkoleniowego o najwyższej skuteczności.

 

Co robić przy zawale serca?
Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami Sekcji Kardiologii Interwencyjnej, oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej dotyczącymi postępowania przy zawale serca. Więcej...

 TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków, Polska. | Tel.: +48 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl