Towarzystwo Promocji Jako禼i Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Aktualno艣ci

Archiwum aktualno艣ci

 

POD PATRONATEM TPJ RUSZA TRZECIA EDYCJA KOMPLEKSOWYCH STUDI脫W PODYPLOMOWYCH
"SYSTEMOWE ZARZ膭DZANIE JAKO艢CI膭 W OCHRONIE ZDROWIA" 2023/2024

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji (2023/2024) obj臋tych patronatem TPJ pierwszych w Polsce studi贸w podyplomowych 艂膮cz膮cych systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 z klinicznymi standardami jako艣ci dla szpitali i POZ. Studia w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone b臋d膮 przy wsp贸艂pracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. Stefana 呕eromskiego w Krakowie, 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Poliklinik膮 w Krakowie oraz DEKRA Polska.

Program studi贸w skierowany jest do:

 • specjalist贸w ds. zarz膮dzania jako艣ci膮,
 • pe艂nomocnik贸w ds. zarz膮dzania jako艣ci膮,
 • przewodnicz膮cych Zespo艂贸w Zarz膮dzania Jako艣ci膮,
 • dyrektor贸w ds. Jako艣ci i Bezpiecze艅stwa Opieki, dyrektor贸w i przewodnicz膮cych zespo艂贸w funkcjonuj膮cych w szpitalach i przychodniach, dyrektor贸w szpitali i przychodni oraz ich zast臋pc贸w,
 • prezes贸w Zarz膮du i cz艂onk贸w Zarz膮du kieruj膮cych szpitalami i/lub przychodniami.

Zaj臋cia b臋d膮 prowadzone przez wsp贸艂autor贸w standard贸w akredytacyjnych, do艣wiadczonych wizytator贸w oceniaj膮cych jednostki medyczne pod wzgl臋dem realizacji wymaga艅 okre艣lonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia, wieloletnich praktyk贸w zarz膮dzaj膮cych popraw膮 jako艣ci w jednostkach medycznych, audytor贸w wiod膮cych, kt贸rzy posiadaj膮 bogate do艣wiadczenie w certyfikacji systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 wg standard贸w normy ISO 9001: 2015 w bran偶y medycznej oraz prawnik贸w, trener贸w rozwoju osobistego, trener贸w i mentor贸w.

Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 programow膮 studi贸w pod patronatem TPJ:

 

Odszed艂 dr Jerzy Kulikowski

25 kwietnia 2023 roku odszed艂 dr n. med. Jerzy Kulikowski, Prezydent Towarzystwa Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce w latach 2006-2022, d偶entelmen i erudyta a nasz przyjaciel i wspania艂y kolega, niestrudzony propagator jako艣ci w ochronie zdrowia.

W smutku 艂膮czymy si臋 z Rodzin膮.
Zarz膮d TPJ

 

艢wiatowy Dzie艅 Bezpieczea艅stwa Pacjenta 2023
Szanowni Pa艅stwo

Mi艂o nam zakomunikowa膰, 偶e tegoroczny 艢wiatowy Dzie艅 Bezpiecze艅stwa Pacjenta, zainaugurowany przez WHO i obchodzony corocznie dnia 17 wrze艣nia b臋dzie nakierowany na g艂贸wnego odbiorc臋 us艂ug zdrowotnych czyli pacjent贸w.

Temat: Aktywizowanie i anga偶owanie pacjent贸w dla bezpiecze艅stwa pacjenta (Engaging patients for patient safety)

Has艂o: Wzmacniajmy i podno艣my znaczenie g艂osu pacjenta (Elevate the voice of patients!)

 

Wybrano nowe w艂adze Towarzystwa Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce

20 pa藕dziernika 2022 roku podczas Walnego Zgromadzenia TPJ w zwi膮zku z up艂ywaj膮c膮 kadencj膮 odby艂y si臋 wybory Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. W wyniku g艂osowania ukonstytuowa艂 si臋 nowy Zarz膮d na lata 2022-2026 w nast臋puj膮cym sk艂adzie:

Prezydent:

 • Marian Ci膮偶y艅ski
 • I Wiceprezydent: Barbara Kutryba
 • II Wiceprezydent: Marek Tombarkiewicz

Sekretarz:

 • Stanis艂aw Ostrowski

Skarbnik:

 • Jaros艂aw Woro艅

Cz艂onkowie:

 • Rafa艂 Ni偶ankowski
 • Urszula Jaworska
 • Marek Konieczko
 • Piotr Warczy艅ski

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Hy偶y-Topolewska
 • Ryszard Jadach
 • Artur M膮czy艅ski

Uchwa艂膮 Walnego Zgromadzenia dr n. med. Jerzy Kulikowski, wieloletni Prezydent TPJ zosta艂 honorowym cz艂onkiem Towarzystwa.

Z uwagi na brak aktywno艣ci przeg艂osowano likwidacj臋 oddzia艂贸w: pomorskiego, 艣wi臋tokrzyskiego i pomorskiego TPJ.

Walne Zgromadzenie uchwali艂o tak偶e podwy偶szenie sk艂adki cz艂onkowskiej od 2023 roku do wysoko艣ci 100 z艂.

 

Kurs STANDARDY BEZPIECZNEJ HOSPITALIZACJI 2022/2023

ZAPRASZAMY na roczny kurs STANDARDY BEZPIECZNEJ HOSPITALIZACJI 2022/2023 pod merytoryczna opiek膮 Towarzystwa Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce.

ADRESACI:

 • kadra zarz膮dzaj膮ca w jednostkach ochrony zdrowia,
 • pe艂nomocnicy ds. jako艣ci, dyrektorzy medyczni,
 • kierownicy,
 • prezesi,
 • rzecznicy,
 • personel bia艂y.

MIEJSCE: Bystra (k/Bielska-Bia艂ej)

Program, kadra, informacje i zapisy

 

We藕 udzia艂 w Mi臋dzynarodowym Forum ERNST

Szanowne Kole偶anki i Koledzy, Szanowni Pa艅stwo

TPJ jest krajowym koordynatorem projektu ERNST realizowanego w programie COST, kt贸rego celem jest opracowanie rekomendacji i program贸w wsparcia dla 鈥瀌rugiej ofiary鈥.

Zach臋cam do udzia艂u w Mi臋dzynarodowym Forum dotycz膮cym tematyki 鈥瀟he second victim鈥 czyli 鈥瀌rugiej ofiary鈥 鈥 personelu medycznego, kt贸ry uczestniczy艂 w zdarzeniu niepo偶膮danym i cz臋sto wymaga pomocy w sytuacji trudnej.

W imieniu Zarz膮du TPJ Jerzy Kulikowski, Prezydent

 

Interdyscyplinarna Deklaracja Bezpiecze艅stwa Pacjenta

W dniach 16-17 wrze艣nia 2022 r., pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego odby艂o si臋 w Krakowie Interdyscyplinarne Forum Bezpiecze艅stwa Pacjenta pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. med. Janusza Andresa, Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT).

Kulminacyjnym punktem Forum by艂a prezentacja i podpisanie Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpiecze艅stwa Pacjenta:

Z聽okazji Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarne Forum Bezpiecze艅stwa Pacjenta oraz przypadaj膮cego w dniu 17 wrze艣nia 艢wiatowego Dnia Bezpiecze艅stwa Pacjenta, my, ni偶ej podpisani Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpiecze艅stwa Pacjenta dzia艂aj膮c na rzecz promocji bezpiecze艅stwa pacjenta, jako podstawowego i niezb臋dnego fundamentu systemu ochrony zdrowia, popieraj膮c tre艣ci zawarte w dokumentach: Globalne dzia艂ania na rzecz bezpiecze艅stwa pacjenta (2), Rola polityk贸w i lider贸w ochrony zdrowia w implementacji dzia艂a艅 na rzecz bezpiecze艅stwa pacjenta, apelujemy do w艂adz Rzeczypospolitej Polskiej o podj臋cie wszelkich aktywno艣ci umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 cel贸w zawartych w Globalnym planie dzia艂a艅 na rzecz bezpiecze艅stwa pacjenta na lata 2021-2030 艢wiatowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsi艅skiej o bezpiecze艅stwie pacjenta w anestezjologii i niniejszym deklarujemy interdyscyplinarn膮 wsp贸艂prac臋 na rzecz Bezpiecze艅stwa Pacjenta.

Deklaracja zosta艂a podpisana przez przedstawicieli:

 • Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Federacji Pacjent贸w Polskich
 • Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Towarzystwa Internist贸w Polskich
 • Towarzystwa Chirurg贸w Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 • Towarzystwa Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce
 • Polskiego Towarzystwa Badania B贸lu
 • Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpiecze艅stwa Pacjenta
(na zdj臋ciu od lewej: Jan Du艂awa - Prezes Towarzystwa Internist贸w Polskich, Grzegorz Wrona - Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej, Rados艂aw Owczuk - Prezes-Elekt PTAiIT, Janusz Andres - Prezes PTAiIT, Stanislaw Ma膰kowiak - Prezes Fundacji Pacjent贸w Polskich, Janusz Pokorski - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Marzena Wojew贸dzka-呕elezniakowicz - Polskie Towarzytwo Medycyny Ratunkowej, Barbara Kutryba - Vice Prezydent Towarzystwa Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce Zdrowotnej w Polsce, Aleksander Konturek - Towarzystwo Chirurg贸w Polskich, Jaros艂aw Woro艅 - Polskie Towarzystwo Badania B贸lu)

Dalsze informacje na stronie Forum: www.bezpiecznypacjent.pl

 

 

Bezpieczna Farmakoterapia

Realizuj膮c priorytet Dwuletniej Umowy o wsp贸艂pracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomi臋dzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem 艢wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Towarzystwo Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce wraz z Centrum Monitorowania Jako艣ci w Ochronie Zdrowia i Biurem 艢wiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce maj膮 zaszczyt poinformowa膰 o dzia艂aniach, podejmowanych w zakresie poprawy bezpiecze艅stwa farmakoterapii w ramach wdra偶ania element贸w 3 Globalnego Wyzwania Bezpiecze艅stwa Pacjenta 艢wiatowej Organizacji Zdrowia. Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm).

Farmakoterapia, kt贸ra nie jest dostatecznie bezpieczna oraz b艂臋dy zwi膮zane z lekami stanowi膮 wiod膮c膮 przyczyn臋 szkody mo偶liwej do unikni臋cia w systemach ochrony zdrowia we wszystkich krajach. Globalny koszt b艂臋d贸w dotycz膮cych farmakoterapii jest szacowany na poziomie 42 miliard贸w USD. Suma ta nie obejmuje warto艣ci utraconych zarobk贸w, produktywno艣ci ani koszt贸w opieki zdrowotnej i jest r贸wna nieomal 1% globalnych wydatk贸w na zdrowie. Do b艂臋d贸w zwi膮zanych z farmakoterapi膮 dochodzi, gdy system farmakoterapii, niedostatecznie zabezpieczony przed wyst膮pieniem szkody/b艂臋du i/lub czynnik ludzki, taki jak zm臋czenie czy z艂e warunki pracy, zak艂贸cenia w trakcie pracy lub niedostateczne obsady osobowe negatywnie wp艂ywaj膮 na zlecanie lek贸w, ich transkrypcj臋, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem jest wyst膮pienie ci臋偶kiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawno艣ci, a nawet zgonu.

W ramach programu BCA w 2018 roku dzia艂ania nakierowali艣my na problematyk臋 badania 艣wiadomo艣ci w zakresie spo艂ecznej percepcji niepo偶膮danych dzia艂a艅 lek贸w, dotycz膮cej grupy pacjent贸w POZ przyjmuj膮cych leki psychotyczne; adaptacj臋 materia艂贸w edukacyjnych WHO i opracowanie raportu/informacji nt. niepo偶膮danych dzia艂a艅 lek贸w. Obecnie, Polska zajmuje nisk膮 pozycj臋 w艣r贸d kraj贸w unijnych, pod wzgl臋dem zg艂aszania niepo偶膮danych dzia艂a艅 lek贸w, tak ze strony 艣rodowiska medycznego, jak i pacjent贸w/rodzin/opiekun贸w.

W 2019 roku, planujemy dzia艂anie nakierowane na zwi臋kszenie percepcji lekarzy POZ dotycz膮cej wyst臋powania niepo偶膮danych dzia艂a艅 lek贸w, w aspekcie konieczno艣ci wzrostu 艣wiadomo艣ci tego zjawiska w 艣rodowisku medycznym: postrzegania wyst臋powania niepo偶膮danego dzia艂ania leku/interakcji lekowych i podejmowania odpowiednich decyzji dotycz膮cych zlecanych lek贸w. Ponadto, planujemy adaptacj臋 materia艂贸w edukacyjnych WHO i wypracowanie rekomendacji dla 艣rodowiska medycznego POZ.

Podsumowaniem naszych dzia艂a艅 w 2018 roku jest spotkanie 14.01.2019 roku w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiamy program tego spotkania oraz prezentacje (zostan膮 zamieszczone po spotkaniu).

Zapraszamy Pa艅stwa, zw艂aszcza organizacje zrzeszaj膮ce pacjent贸w do wykorzystania materia艂贸w, jakie zamieszczamy w ramach tego programu. Niekt贸re propozycje zamieszczamy w wersji oryginalnej, inne przet艂umaczyli艣my na j臋zyk polski do szerokiego wykorzystania.

 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wp艂ywu edukacji dla bezpiecze艅stwa pacjenta w celu poprawy skuteczno艣ci"

Realizowany przez TPJ projekt Unii Europejskiej programu ERASMUS "Opracowanie metodologii i ocena wp艂ywu edukacji dla bezpiecze艅stwa pacjenta w celu poprawy skuteczno艣ci" ma na celu popraw臋 bezpiecze艅stwa opieki nad pacjentem poprzez opracowanie i rozpowszechnienie bardziej skutecznych program贸w edukacyjnych dla pracownik贸w ochrony zdrowia. Celem bezpo艣rednim jest opracowanie metodologii szkolenia mog膮cej wp艂yn膮膰 na codzienne praktyki w celu poprawy bezpiecze艅stwa pacjenta i znalezienia zalece艅 dla lepszych praktyk edukacyjnych.

Koordynatorem dzia艂a艅 3 partner贸w (Towarzystwo Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Us艂ug Socjalnych i R贸wno艣ci Hiszpanii) jest Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie.

Partnerzy projektu zidentyfikuj膮 i oceni膮 dost臋pne szkolenia w zakresie bezpiecze艅stwa pacjenta w swoich krajach. Po zgromadzeniu materia艂贸w edukacyjnych, okre艣lona zostanie najbardziej skuteczna metodologia szkolenia i edukacji w zakresie bezpiecznej opieki, nakierowana na przekazywanie pacjenta. Szkolenie, w tym zakres i metody nauczania zostan膮 poddane pilota偶owi i ocenie w trzech szpitalach na W臋grzech i w Polsce. Badanie kultury bezpiecze艅stwa we wszystkich szpitalach zostanie przeprowadzone przed i po szkoleniach, na podstawie kwestionariusza ankietowego, opracowanego przez projekt MAP4E. Badanie ankietowe dotyczy膰 b臋dzie wiedzy na temat przekazywania pacjenta oraz kultury bezpiecze艅stwa w szpitalu: uzyskane dane pos艂u偶膮 do okre艣lenia charakterystyki oddzia艂ywania edukacyjno-szkoleniowego o najwy偶szej skuteczno艣ci.

 

Co robi膰 przy zawale serca?
Zach臋camy do zapoznania si臋 z rekomendacjami Sekcji Kardiologii Interwencyjnej, oraz Towarzystwa Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej dotycz膮cymi post臋powania przy zawale serca. Wi臋cej...

 TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Krak贸w, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl