Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Archiwum aktualności

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 23 września 2021 roku o godzinie 17. Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6)

W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 17.10.

Z poważaniem,
Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. przyjecie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2020 rok
 4. sprawozdanie finansowe za 2020 rok
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 6. dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. wolne wnioski
 10. zakończenie Zgromadzenia

 

POD PATRONATEM TPJ RUSZAJĄ KOMPLEKSOWE STUDIA PODYPLOMOWE "SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA"

Uprzejmie informujemy o objęciu przez TPJ patronatem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych łączących systemy zarządzania jakością z klinicznymi standardami jakości dla szpitali i POZ. Studia w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone będą przy współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie oraz DEKRA Polska.

Program studiów skierowany jest do:

 • specjalistów ds. zarządzania jakością,
 • pełnomocników ds. zarządzania jakością,
 • przewodniczących Zespołów Zarządzania Jakością,
 • dyrektorów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Opieki, dyrektorów i przewodniczących Zespołów funkcjonujących w szpitalach i przychodniach, dyrektorów szpitali i przychodni oraz ich zastępców,
 • prezesów Zarządu i członków Zarządu kierujących szpitalami i/lub przychodniami.

Zajęcia będą prowadzone przez współautorów standardów akredytacyjnych, doświadczonych wizytatorów oceniających jednostki medyczne pod względem realizacji wymagań określonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia, wieloletnich praktyków zarządzających poprawą jakości w jednostkach medycznych, audytorów wiodących, którzy posiadają bogate doświadczenie w certyfikacji systemu zarządzania jakością wg standardów normy ISO 9001: 2015 w branży medycznej oraz prawników, trenerów rozwoju osobistego, trenerów i mentorów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową studiów pod patronatem TPJ

Informacje znajdują się też w poniższych 3 załącznikach.

  Logotyp World Patient Safety Day

17 września 2020 roku, po raz kolejny wspólnie obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem:

Bezpieczeństwo pracownika ochrony zdrowia priorytetem dla bezpieczeństwa pacjenta. Bezpieczny personel medyczny, bezpieczni pacjenci

Miło nam poinformować, że w przeddzień, 16 września odbyło się inauguracyjne wirtualne spotkanie projektu naukowo-badawczego COST CA19113: The European Researchers' Network Working on Second Victims (ERNST), w którym TPJ reprezentuje Polskę w Komitecie Zarządczym. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2024.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych tą tematyką; kontakt internetowy: tpj@tpj.pl lub telefoniczny: 6000 17 454.

Zarząd TPJ

 

BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA W POZ - 3 GLOBALNE WYZWANIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA WHO

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia uczestniczymy w 3 Globalnym Wyzwaniu Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia: Bezpieczna Farmakoterapia (Medication Without Harm WHO Third Global Patient Safety Challenge). Celem programu jest zmniejszenie szkody związanej z farmakoterapią o 50% w ciągu najbliższych 5 lat, na całym świecie. Liczne badania, także w Polsce, potwierdzają, że farmakoterapia - jako najszerzej stosowana metoda terapii - jest przyczyną wielu zdarzeń niepożądanych i szkody, której potencjalnie można było uniknąć. Szacuje się też, że na świecie koszt związany z błędami w farmakoterapii wynosi rocznie 42 miliardy USD.

Dlatego z Krajowym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wybraliśmy temat bezpieczeństwa stosowania leków podczas ordynowania oraz kontynuowania farmakoterapii w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej do wypełnienia krótkiej ankiety (czas wypełnienia to max 5 minut). Ankieta jest anonimowa i wszystkie pozyskane z niej informacje zostaną użyte wyłącznie do opracowania statystycznego. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na spotkaniu warsztatowym w Ministerstwie Zdrowia, a także na stronach internetowych TPJ i CMJ.

 

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 20 maja 2019 roku o godzinie 19 w hotelu Galaxy w Krakowie (ul. Gęsia 22A).

W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 19.10.

Z poważaniem,
Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. przyjecie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2018 rok
 4. sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
 6. dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. wolne wnioski
 10. zakończenie Zgromadzenia

 

 

Ogólnopolskie seminarium medyczne "Przywództwo i zarządzanie w zdrowiu"

We współpracy z fundacją VERSO TPJ zaprasza na ogólnopolskie seminarium medyczne "Przywództwo i zarządzanie w zdrowiu" z udziałem Jacka Santorskiego, które odbędzie się 10.10.2018 r. w Tychach na Śląsku.

Celem seminarium jest podjęcie dialogu w obszarze Zdarzeń Niepożądanych w polskiej ochronie zdrowia ("alergia" w relacjach, odporność na stereotypy, pomyłki medyczne).

W ramach seminarium odbędą się dwa warsztaty (komunikacja i błędy medyczne) oraz panel główny z Jackiem Santorskim.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

 • Towarzystwo Promocji Jakości w Ochronie Zdrowia
  WYKŁAD OTWIERAJĄCY: Bezpieczeństwo w ochronie zdrowia nie jest elektywne.
  Barbara Kutryba - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości
 • Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka
  Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego
  INAUGURACJA - Michał Gramatyka
 • Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba

INFORMACJE I ZAPISY:
https://www.verso-rozwoj.pl/events/przywodztwo-i-zarzadzanie-w-zdrowiu/

 

Wybrano nowe władze Towarzystwa Promocji Jakości

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Walnym Zgromadzeniu TPJ, które odbyło się 21 maja 2018 roku w Krakowie zostały wybrane nowe władze naszego Towarzystwa.

Zarząd TPJ 2018-2022

 • Jerzy Kulikowski - Prezydent
 • Barbara Kutryba - Wiceprezydent
 • Adam Borowicz - Sekretarz
 • Marzena Barton - Skarbnik
 • Rafał Niżankowski - Członek Zarządu
 • Stanisław Ostrowski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2018-2022

 • Sławomir Ogórek - Przewodniczący
 • Elżbieta Przystupa - członek Komisji
 • Jerzy Lach - Członek Komisji

 

ZaprosZenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 21 maja 2018 roku o godzinie 12. Spotkanie będzie miało miejsce w sali konferencyjnej hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 12.10.

Z poważaniem,
Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. przyjecie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2017 rok
 4. sprawozdanie finansowe za 2017 rok
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 6. dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. wybory Zarządu
 10. wole wnioski
 11. zakończenie Zgromadzenia

 

Zaproszenie na XXII Ogólnopolską Konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej"

Logo XXII Konferencji
Kraków, 21-22 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Już po raz dwudziesty drugi zapraszam do Krakowa na konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej" w dniach 21-22 maja 2018 r.

Trzy wiodące tematy - bezpieczeństwo opieki, rejestry medyczne i zdarzenia niepożądane - to zagadnienia o ogromnej wadze w codziennej pracy szpitala. Zachęcam do czynnego udziału w sesjach poświęconych tej tematyce, do udziału w dyskusjach - wymiana doświadczeń to bezcenne źródło poszerzania naszej wiedzy o jakości, o bezpieczeństwie - i pacjentów, i personelu.

Jakość opieki nad chorym człowiekiem jest apolityczna, tak jak nie mają barwy politycznej choroby, czy to lekkie, czy najcięższe. Przez te wszystkie lata, kiedy wspólnie z Państwem pracowaliśmy nad jakością, zmieniały się rządy, zmieniali się ministrowie, jedni mniej, inni bardziej zainteresowani jakością. Jak wszyscy wiemy, ochrona zdrowia przeżywa wyjątkowo trudny okres - tym bardziej aktualne i istotne są słowa piosenki: róbmy swoje!

Życząc Państwu samych dobrych opinii w ankietach satysfakcji pacjentów zapraszam do udziału w konferencji.

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ

 

ZaprosZenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 29 maja 2017 roku o godzinie 13. Spotkanie będzie miało miejsce w sali konferencyjnej hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 13.10.

Z poważaniem,
Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. przyjecie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2016 rok
 4. sprawozdanie finansowe za 2016 rok
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
 6. dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. dyskusja
 10. zakończenie Zgromadzenia

 

Zaproszenie na XXI Ogólniopolską Konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej"

Logo XXI Konferencji
Kraków, 29-30 maja 2017 r.

Szanowni Państwo

Jak co roku zapraszamy w maju na dwudziestą pierwszą Konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej". Jak co roku będziemy mówić o najważniejszych problemach związanych z jakością naszych usług i bezpieczeństwem pacjentów. Tych z Państwa, którzy regularnie uczestniczycie w naszych konferencjach nie muszę przekonywać, że warto brać w nich udział, że z każdej z nich wyniesie się coś pożytecznego dla naszej codziennej pracy. Ale mam dla Państwa propozycję: weźcie w tym roku ze sobą kogoś, kto dotychczas nie uczestniczył w konferencjach, kto - być może - nie jest specjalnie zorientowany w zagadnieniach jakości i bezpieczeństwa. Jeśli do tego ten ktoś będzie miał otwartą głowę, liczba profesjonalistów medycznych doceniających wagę jakości w ochronie zdrowia zwiększy się znacząco. Bardzo do tego zachęcam - oczekujemy na Państwa w Krakowie.

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ

 

ZaprosZenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 23 maja 2016 roku o godzinie 13. Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 13.15.

Z poważaniem,
Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. przyjecie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2015 rok
 4. sprawozdanie finansowe za 2015 rok
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015
 6. dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. dyskusja
 10. zakończenie Zgromadzenia

 

Zaproszenie na XX Konferencję Jakość w Opiece Zdrowotnej

Logo XX Konferencji
Kraków, 23-24 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

Już po raz dwudziesty zapraszam do Krakowa na konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej" w dniach 23-24 maja 2016 r.

Mogłoby się wydawać, że dwadzieścia konferencji to niewielki jubileusz. Ale nie o liczby tutaj chodzi – w ciągu tych dwudziestu konferencji, dwudziestu lat, postrzeganie jakości opieki zdrowotnej bardzo się zmieniło, i zmienia się nadal, krocząc w dobrym kierunku. Problematyka jakości została zauważona i przez rządzących, i przez płatnika, i – co najważniejsze – przez grono menadżerów i profesjonalistów medycznych. Państwa obecność na naszych konferencjach jest tego najlepszym dowodem.

Jak wiele się zmieniło, będą się mogli Państwo przekonać w czasie sesji "Jakość – ograniczone możliwości". Kilkoro prelegentów porówna treść swoich wystąpień z pierwszej Konferencji z bieżącą sytuacją na polu jakości opieki. Zachęcam do czynnego udziału, do podzielenia się swoimi refleksjami.

Jakość opieki nad chorym człowiekiem jest apolityczna, tak jak nie mają barwy politycznej choroby, czy to lekkie, czy najcięższe. Przez te wszystkie lata, kiedy wspólnie z Państwem pracowaliśmy nad jakością zmieniały się rządy, zmieniali się ministrowie, jedni mniej, inni bardziej zainteresowani jakością. Mamy nadzieję, że obecna ekipa z Miodowej będzie wysoko ceniła jakość, są tego pierwsze sygnały. Ale, nie oglądając się na rozmaite zawirowania, starajmy się doskonalić to, co robimy, by wychodzący ze szpitala pacjenci mogli z satysfakcją powiedzieć: byliśmy świetnie leczeni, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze. Zapraszając do udziału w konferencji takich właśnie opinii pacjentów Państwu życzę.

Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

 

Wybrano nowe władze Towarzystwa Promocji Jakości

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Walnym Zgromadzeniu TPJ, które odbyło się 19 maja 2014 roku w Krakowie zostały wybrane nowe władze naszego Towarzystwa.

Zarząd TPJ 2014-2018

 • Jerzy Kulikowski - Prezydent
 • Adam Borowicz - I Wiceprezydent
 • Barbara Kutryba - II Wiceprezydent
 • Michał Bedlicki - Sekretarz
 • Marzena Barton - Skarbnik
 • Rafał Niżankowski - Członek Zarządu
 • Jerzy Lach - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2014-2018

 • Elżbieta Przystupa - członek Komisji
 • Sławomir Ogórek - członek Komisji
 • Danuta Pawlik - członek Komisji

 

ZaprosZenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 25 maja 2015 roku o godzinie 13. Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 13.15.

Z poważaniem,
Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. przyjecie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2014 rok
 4. sprawozdanie finansowe za 2014 rok
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014
 6. dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. dyskusja
 10. zakończenie Zgromadzenia

 

Zaproszenie na XIX Konferencję Jakość w Opiece Zdrowotnej

Logo XIx Konferencji
Kraków, 25-26 maja 2015 r.

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną konferencję jakościową. Jak co roku będziemy dyskutować o problemach bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. W tym roku zwrócimy szczególną uwagę na zagadnienia związane z dostępnością do świadczeń medycznych, z problemami odżywiania pacjentów w polskich szpitalach – pozyskaliśmy w tej sprawie sojusznika w postaci Tygodnika Powszechnego. Będziemy też mówić o jakości w lecznictwie otwartym i o informatyzacji polskich placówek leczniczych – to jest temat, przed którym nie da się uciec. Zapraszam zarówno tych z Państwa, którzy co roku przyjeżdżają do Krakowa i doceniają nasze spotkania, jak i tych, którzy być może wezmą udział w konferencji po raz pierwszy. Jestem przekonany, że – podobnie jak poprzednie – tegoroczna konferencja zaowocuje zwiększonym bezpieczeństwem w polskich placówkach opieki zdrowotnej, a o to przecież nam wszystkim chodzi.

Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

 

 

ZaprosZenie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 19 maja 2014 roku o godzinie 12.15. Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Qubus w Krakowie (ul. Nadwiślańska 6). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 12.25.

Z poważaniem,
Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. przyjęcie porządku obrad
 3. sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok
 4. sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2010-2014
 5. sprawozdanie finansowe za 2013 rok
 6. dyskusja i przyjęcie sprawozdań
 7. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013
 8. dyskusja i przyjęcie sprawozdania
 9. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej
 11. wybór Komisji Skrutacyjnej
 12. wybór nowych władz Towarzystwa
 13. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 14. sprawy różne
 15. zakończenie Walnego Zgromadzenia

 

Warsztaty dla obserwatorów monitorowania higieny rąk
W dniu 25 października 2013 r. odbędą się warsztaty dla obserwatorów monitorowania higieny rąk będące kontynuacją programu WHO "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka". Towarzystwo Promocji Jakości jako współorganizator zachęca do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Więcej...

 

Walne Zgromadzenie TPJ

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Odbędzie się ono 20 maja 2013 r., o godz. 11.00 (poniedziałek). Spotkanie będzie miało miejsce w Hotelu Swing w Krakowie (ul. Dobrego Pasterza 124). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 11.15

Pełen tekst zaproszenia na Walne Zgromadzenie TPJ

 

 

Zaproszenie na XVII Konferencję Jakość w Opiece Zdrowotnej

Logo XVII Konferencji

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną, konferencję jakościową. Jak co roku będziemy w Krakowie dyskutować o problemach bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Zwrócimy szczególną uwagę na zagadnienia związane ze stosowaniem okołooperacyjnej karty kontrolnej oraz najnowszymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi właściwej higieny rąk w szpitalach. Zapraszam zarówno tych z Państwa, którzy co roku przyjeżdżają do Krakowa i doceniają nasze spotkania, jak i tych, którzy być może wezmą udział w konferencji po raz pierwszy. Jestem przekonany, że - podobnie jak poprzednie - tegoroczna konferencja zaowocuje zwiększonym bezpieczeństwem w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Jerzy Kulikowski
Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości
Opieki Zdrowotnej w Polsce

 

Wybrano nowe władze Towarzystwa Promocji Jakości

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Walnym Zgromadzeniu TPJ, które odbyło się 27 maja 2010 roku w Krakowie zostały wybrane nowe władze naszego Towarzystwa.

Zarząd TPJ 2010-2014

 • Jerzy Kulikowski prezydent
 • Halina Kutaj-Wąsikowska I wiceprezydent
 • Adam Borowicz II wiceprezydent
 • Barbara Kutryba sekretarz
 • Danuta Pawlik skarbnik
 • Michał Bedlicki członek Zarządu
 • Rafał Niżankowski członek Zarządu
 • Stanisław Ostrowski członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2010-2014

 • Jerzy Lach przewodniczący
 • Elżbieta Przystupa członek Komisji
 • Andrzej Warunek członek Komisji

 

Osoby rekomendowane przez TPJ członkami Rady Akredytacyjnej

Miło nam poinformować, że z rekomendacji naszego Towarzystwa Minister Zdrowia powołała Pana Prof. Grzegorza Tadeusza Wallnera oraz Pana Dr. Adama Borowicza na członków Rady Akredytacyjnej. Uroczyte wręczenie aktów nominacji nastąpiło 2 listopada 2009 roku.

 

Zmiana adresu siedziby głównej TPJ

Od maja 2009 r. uległ zmianie adres siedziby Towarzystwa Promocji Jakości. Nowy adres to:

Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
ul. Kapelanka 60, p. 119 30-347 Kraków

 

Walne Zgromadzenie TPJ

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Odbędzie się ono 28 maja br., o godz. 18.30 (poniedziałek), w pierwszym dniu XVI Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej". Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Park Inn w Krakowie (ul. Monte Cassino 2).

W razie braku quorum, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 18.45.

Pełen tekst zaproszenia na Walne Zgromadzenie TPJ

 

 

Zapraszamy na XVI Ogólnopolską Konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej"
XVI Konferencja

Uprzejmie zapraszamy na XVI Ogólnopolską Konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej" organizowaną w dniach 28-29 maja 2012 roku przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), przy udziale Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce (TPJ).

W tegorocznym spotkaniu proponujemy Państwu tematykę, która obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej:

 • Transplantacja z perspektywy oceny jakości: omówienie aktualnych doniesień na temat rozwoju polskiej transplantologii, problemów koordynatorów szpitalnych do spraw transplantologii, oceny jakości procedur wysokospecjalistycznych oraz roli szpitali akredytowanych w polityce transplantacyjnej. Doświadczenia polskich ośrodków transplantacyjnych, praktyki koordynatora przeszczepów, Krajowego Rejestru oraz zagadnień transplantacji w szpitalu akredytowanym;
 • Praktyka kliniczna w szpitalu akredytowanym: prezentacja doświadczeń szpitali, gdzie jakość opieki realizowana jest przy udziale Wytycznych Postępowania Medycznego, ich monitorowania i oceny wdrożenia. Z uwzględnieniem wprowadzania innowacyjnych procedur medycznych i wdrażania standardów postępowania medycznego;
 • Okołooperacyjna Karta Kontrolna (OKK): wymiana doświadczeń szpitali, które wdrożyły lub wprowadzają OKK.
 • Bezpieczeństwo pacjentów - a w tym legislacja dotycząca bezpieczeństwa opieki, przedstawienie obowiązujących rozwiązań prawnych w kontekście wymogów standardów akredytacyjnych oraz dyskusja na temat wprowadzenia nowych regulacji stymulujących działania dla poprawy jakości;
 • Wpływ infrastruktury na jakość: dyskusja na temat zmian w otoczeniu świadczonych usług zdrowotnych oraz ich wpływu na jakość i poprawę opieki medycznej przy znacznych ograniczeniach w nakładach finansowych skierowanych na poprawę infrastruktury szpitalnej.
 • Planujemy tez sesje dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz E-zdrowia.

Serdecznie zapraszamy!

Oficjalna strona konferencji

 

Bezpłatna konferencja "Bezpieczna i skuteczna farmakoterapia"

Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

zaprasza na bezpłatną konferencję

"Bezpieczna i skuteczna farmakoterapia"

organizowaną przy wsparciu finansowym firmy

która odbędzie się 6 grudnia 2011 r.
w godzinach 10.00 - 14.30 w Warszawie

Czytaj więcej o konferencji...

Program konferencji...

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Odbędzie się ono 19 maja br., o godz. 18.15 (czwartek), w drugim dniu XV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej". Spotkanie odbędzie się w hotelu Park Inn w Krakowie (ul. Monte Cassino 2). W razie braku quorum, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinie 18.30.

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 2. przyjęcie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2010 rok
 4. sprawozdanie z działalności za lata 2006-2010
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. wybór nowych władz Towarzystwa
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. dyskusja
 10. zakończenie Zgromadzenia

 

Zaproszenie na XV Konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej"

W imieniu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce mam zaszczyt zaprosić Państwa na piętnastą już doroczną konferencję poświęconą problemom jakości w ochronie zdrowia. Tegoroczna konferencja będzie miała wyjątkowy wymiar, bo będzie jednocześnie regionalną konferencją europejską, współorganizowaną wespół z Europejskim Towarzystwem Jakości Opieki Zdrowotnej i Międzynarodowym Towarzystwem Jakości w Ochronie Zdrowia. Obecność wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów zapewni wysoki poziom konferencji, a jej temat - "Rozwój Poprawy Jakości Opieki w Europie" - stworzy okazję do porównania naszych i zagranicznych osiągnięć w tej dziedzinie. Na szóstej konferencji, dziesięć lat temu, zadaliśmy sobie pytanie: "Czy możemy mieć opiekę zdrowotną dobrej jakości?". Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że - mimo wszystkich trudności - jakość opieki nad polskim pacjentem z roku na rok jest coraz wyższa, a nasze konferencje mają w tym swój udział.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych jakością na konferencję.

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 27 maja 2010 roku o godz. 18:15 w pierwszym dniu XIV Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej. Spotkanie odbędzie się w hotelu Park Inn w Krakowie (ul. Monte Cassino 2). W razie braku kworum zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 18.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 2. przyjęcie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2009 roku
 4. sprawozdanie z działalności za lata 2006-2010
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. wybór nowych władz Towarzystwa
 7. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 8. sprawy bieżące
 9. dyskusja
 10. zakończenie Zgromadzenia

Zgodnie ze statutem TPJ prawo głosu mają wszyscy członkowie oraz Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna.

Serdecznie pozdrawiamy życząc nam wszystkim udanego i owocnego spotkania.

 

XIV Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej

XIV Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Jubileuszowej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej", która odbędzie się w Krakowie w dniach 27-28 maja 2010 roku. Towarzystwo Promocji Jakości współorganizuje tą konferencję wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości. Członkowie TPJ mogą skorzystać ze zniżki w opłacie za udział w tej konferencji. Zapraszamy!

Ważne informacje:

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 21 maja 2009 roku o godz. 12 w pierwszym dniu Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej. Spotkanie odbędzie się w hotelu Sheraton w Krakowie (ul. Powiśle 7). W razie braku kworum zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 12.15.

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 2. przyjęcie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2008 roku
 4. omówienie współpracy TPJ z organizacjami europejskimi
 5. sprawy bieżące
 6. dyskusja
 7. zakończenie zgromadzenia

Zgodnie ze statutem TPJ prawo głosu mają wszyscy członkowie oraz Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna. >brPrezesów Oddziałów uprzejmie prosimy o poinformowanie o Walnym Zgromadzeniu członków swych oddziałów.

Serdecznie pozdrawiamy życząc nam wszystkim udanego i owocnego spotkania.

 

Jubileuszowa Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej

Jubileuszowa Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Jubileuszowej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej", która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 maja 2009 roku. Towarzystwo Promocji Jakości współorganizuje tą konferencję wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości. Członkowie TPJ mogą skorzystać ze zniżki w opłacie za udział w tej konferencji. Zapraszamy!

Ważne informacje:

 

Wiosenne warsztaty ESQH na temat pracy zespołowej lekarzy i pielęgniarek

ESQH zaprasza do udziału w wiosennych warsztatach na temat pracy zespołowej lekarzy i pielęgniarek. Warsztaty odbędą się w dniu 30 maja 2008 w Hamburgu w formie konferencji współorganizowanej z Niemieckim Towarzystwem Jakości w Ochronie Zdrowia. Udział w konferencji jest bezpłatny, należy się jednak zarejestrować. Bliższe informacje zawiera dołączona broszura konferencyjna.

Uprzejmie zapraszamy
Basia Kutryba, Prezydent ESQH
Halina Wasikowska, Vice Prezydent TPJ

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbędzie się 13 maja 2008 r. o godz. 8.00, w drugim dniu XII Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej. Spotkanie odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego CM UJ (adres: ul. św. Łazarza 16, Kraków). W razie braku kworum zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 8.15.

Proponowany porządek obrad:

 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 2. przyjęcie porządku obrad
 3. sprawozdanie z działalności za 2007 roku
 4. omówienie współpracy TPJ z Europejskim Towarzystwem Jakości
 5. sprawy bieżące
 6. dyskusja
 7. zakończenie zgromadzenia

Zgodnie z paragrafem 15 statutu TPJ, prawo głosu mają Delegaci Oddziałów oraz Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna.
Prezesów Oddziałów uprzejmie prosimy o uzupełnienie list delegatów w przypadku ewentualnych, jakichkolwiek zmian.

Serdecznie pozdrawiamy życząc nam wszystkich udanego i owocnego spotkania

 

XII Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej

XII Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej", która odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 maja 2008 roku. Towarzystwo Promocji Jakości współorganizuje tą konferencję wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości. Członkowie TPJ mogą skorzystać ze zniżki w opłacie za udział w tej konferencji. Zapraszamy!

Ważne informacje:

 

Jesienne warsztaty ESQH: Nowe Kompetencje dla Systemu Ochrony Zdrowia, Barcelona 20.10.2007

20 października w Barcelonie odbyło sie 1 dniowe seminarium na temat wprowadzania elementów edukacji w jakości i bezpieczeństwie na akademiach i uniwersytetach medycznych.
Takie moduły wprowadzono juz ponad 15 lat temu w USA, zmiany w programach nauczania opracowano i wdrożono tez w Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i krajach skandynawskich.
Skutkuje to uzyskaniem nowych umiejętności profesjonalistów medycznych na wszystkich szczeblach nauczania (w okresie studiów, kształceniu podyplomowym; także w trakcie stałej oceny kompetencji zawodowych, która w Polsce jeszcze nie obowiązuje). Skoro oczekuje się, że opieka medyczna ma być bezpieczna i wysokiej jakości, jak można tego wymagać bez możliwości uzyskania odpowiednich kompetencji w tym zakresie? Wszak wiadomo od dawna, że jakość to nie przyzwoitość ale ogromny trud zmiany dotychczasowego funkcjonowania i sposobu w jaki pracujemy. Zmiany, która jest poprawą.
Basia Kutryba, TPJ, ESQH

Pobierz prezentacje z konferencji ESQH w Barcelonie

 

Walne Zgromadzenie TPJ

Walne Zgromadze Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce odbędzie się 17 maja 2007 r. o godz. 18.00 (pierwszy dzień XI Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej") w Centrum Dydaktyczno Kongresowym Wydziału Lekarskiego CM UJ w Krakowie przy ul. Św. Łazarza 16.

W razie braku kworum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 18.15 (§ 14 pkt. 6 Statutu TPJ).

Pełen tekst zaproszenia na Walne Zgromadzenie TPJ

 

 

XI Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej

XI Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej Zapraszamy Państwa na XI Ogólnopolską Konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej", która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2007 roku w Krakowie. Towarzystwo Promocji Jakości współorganizuje tą konferencję wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości. Członkowie TPJ mogą skorzystać ze zniżki w opłacie za udział w tej konferencji. Zapraszamy!

Oficjalna strona XI Konferencji...

 

 

Nowy skład Zarządu TPJ

Dnia 19 maja 2006 odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce podczas którego zostały wybrane nowe władze Towarzystwa:

 • Prezydent - Jerzy Kulikowski
 • I vice Prezydent - Halina Kutaj-Wąsikowska
 • II vice Prezydent Adam Borowicz
 • Sekretarz - Barbara Kutryba
 • Skarbnik - Stanisław Ostrowski
 • Członek Zarządu- Dariusz Hajdukiewicz
 • Członek Zarządu - Rafał Niżankowski
Więcej informacji...

 

Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Wytyczne postępowania w chorobie zatorowo - zakrzepowej żył głębokich Publikujemy dokument wytycznych profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tworzeniu którego udział brali członkowie TPJ. Dokument można pobrać w postaci pliku PDF, do odczytania którego potrzebny jest program Acrobat Reader.

 

Zapraszamy na szkolenia TPJ w Krakowie
Zapraszamy Państwa na szkolenia jakie TPJ organizuje w grudniu 2005r. w Krakowie
 • Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu - co powinniśmy wiedzieć?
 • Jak przygotować szpital do akredtacji - praktyczny know how oparty na 7 letnich doświadczeniach wizytatorów akredytacyjnych
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe...

 

13 konferencja Sieci Szpitali Promujących Zdrowie
Opublikowaliśmy artykuł traktujący m. in. o wydarzeniach 13 Konferencji Sieci Szpitali Promujących Zdrowie która odbyła sie w Dublinie. Zapraszamy do lektury...

 

Zaproszenie na konferencję do Zagrzebia

W imieniu organizatorów oraz Prezydenta ESQH, zapraszamy członków Towarzystwa Promocji Jakości do wzięcia udziału w konferencji: New Developments in Quality and Care: Every Day Applications, która odbędzie się w Zagrzebiu w dniach 23-24 września 2005 roku. Główne tematy konferencji:

 • Quality Improvement: European and World Perspectives
 • Patient Safety
 • Patient Participation and Empowerment
 • Evidence Based Guidelines
 • Educating for Quality Healthcare
 • ICT Solutions for Quality Improvement
Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem na konferencję, które skierował do członkow TPJ prezydent ESQH - David Somekh, oraz ze szczegółowym programem konferecji. Więcej informacji na stronie organizatorów lub w biurze TPJ w Krakowie.

 

Nowe władze TPJ

Dnia 19 maja 2005 odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce podczas którego zostały wybrane nowe władze Towarzystwa.
Obecnie skład zarządu Towarzystwa przedstawia się następująco:

 • Prezydent Halina Kutaj-Wąsikowska
 • I vice Prezydent Jerzy Kulikowski
 • II vice Prezydent Adam Borowicz
 • Sekretarz - Barbara Kutryba
 • Skarbnik - Grażyna Czarnecka
 • Członek Zarządu- Dariusz Hajdukiewicz
 • Członek Zarządu - Anna Zielińska

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Michał Bedlicki,
 • Jolanta Krzesiak,
 • Danuta Pawlik

Uwaga: Nowy Zarząd TPJ rozpocznie funkcjonowanie od chwili zarejestrowania zmian w KRS.

 

Walne Zgromadzenie TPJ, Kraków, 19 maja 2005r.
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Promocji Jakości odbędzie się w 19 maja 2005r. w Krakowie, w siedzibie Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK) przy Al. Jana Pawła II 232.

Proponowany porządek obrad:

 • wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 • przyjęcie porządku obrad
 • sprawozdanie z działalności za rok 2004
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • wybór nowych władz Towarzystwa
 • sprawy bieżące
 • dyskusja
 • zakończenie zgromadzenia
Zgodnie z paragrafem 15 pkt. 1;2; i 5 Statutu TPJ, prawo głosu mają Delegaci Oddziałów oraz Zarząd Towarzystwa oraz Komisja Rewizyjna.

Prezesów Oddziałów uprzejmie prosimy o uzupełnienie list delegatów w przypadku jakichkolwiek zmian.


 
WHO o konferencji "Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent"
Na stronach WHO odnotowano informację o konferencji, którą zorganizowaliśmy w lipcu 2004r., a któa dotyczyła bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Zobacz nas na stronach WHO

 
Global Alliance for Patient Safety
Kontynuacja projektu BEZPIECZNY PACJENT, BEZPIECZNY SZPITAL
BEZPIECZNY PACJENT, BEZPIECZNY SZPITAL - Warsztaty - I edycja

W każdym szpitalu dochodzi do zdarzeń niepożądanych. Można im zapobiegać lecz ze względu na kompleksowość i specyfikę nie jest możliwa całkowita eliminacja takich zdarzeń.

Z dostępnych danych światowych Institute of Medicine wynika, że tylko w amerykańskich szpitalach z powodu błędów postępowania medycznego (zdarzeń niepożądanych /adverse events) kginie do 98.000 pacjentów rocznie.

O to, by pacjent był bezpieczny trzeba zadbać, gdyż bezpieczeństwo stanowi wartość zadaną, która w innych systemach opieki zdrowotnej zyskała rangę priorytetu: tworzy się tam i wdraża programy bezpieczeństwa pacjenta. Stany Zjednoczone, Australia i niektóre kraje Europy Zachodniej wprowadzają ksystemy nadzoru i redukowania zdarzeń niepożądanych.

Wobec braku danych w Polsce, a także braku kryteriów dla oceny ryzyka pobytu w szpitalu, rosnącej liczbie odszkodowawczych procesów sądowych oraz kczęsto skandalizujących doniesień medialnych, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce (TPJ) podjęło próbę utworzenia w Polsce Programu Bezpieczeństwa Pacjenta: BEZPIECZNY PACJENT, BEZPIECZNY SZPITAL

Zamierzamy stworzyć system, który z jednej strony poprawiałby bezpieczeństwo hospitalizowanego pacjenta, a z drugiej umożliwił wypracowanie kryteriów oceny ryzyka.

Bezpieczeństwo pacjenta jest zagadnieniem warunkującym jakość opieki: dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach.

W programie uwzględniliśmy nie tylko niezbędne informacje na temat zdarzeń niepożądanych i programów bezpieczeństwa pacjenta w Europie i na świecie ale przede wszystkim praktyczne wskazówki i uwagi na temat zbierania i analizowania danych w formie analizy przyczynowo - źródłowej (RCA) na podstawie omawianego case-study ( kaseta video).

Barbara Kutryba, Sekretarz Zarząd TPJ, Członek Zarządu ESQH
Halina Kutaj-Wąsikowska, Vice Prezydent TPJ , Członek Rady ESQH

Więcej informacji - dzwoń: (0-12) 427-23-04

 

Biuro Europejskiego Towarzystwa Jakości Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Miło nam poinformować o inicjatywie utworzenia przy TPJ Biura ESQH. Działalność biura będzie się koncentrować na promocji inicjatyw poprawy jakości opieki zdrowotnej w krajach Europy wschodniej i środkowej poprzez realizację projektów i działań o charakterze konsultacyjnym, edukacyjnym i wdrożeniowym.
Oficjalne otwarcie odbędzie się w Krakowie, 17 stycznia 2004. Więcej...

 

Polecamy ciekawy artykuł...
Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Proponujemy lekturę dobrze napisanego artykułu autorstwa Paula Belchera, Prof. Martina McKee oraz Tamsin Rose ( informacje o autorach znajdziecie Państwo w publikacji). Artykuł opisuje meandryczną drogę i umocowanie tematu zdrowia publicznego w Konstytucji Unii Europejskiej, prezentując kolejno ścieżkę dojścia, a następnie koleje losu w trakcie trwających nadal uzgodnień tzw. Konferencji Międzyrządowej (IGC).
Konferencja ta zakończy się albo pod koniec włoskiej prezydencji lub też z początkiem przejęcia sterów UE przez Irlandię.
Wydaje się, że współpraca i koordynacja działań w obszarze zdrowia publicznego między krajami członkowskimi to wciąż dość odległa perspektywa w porównaniu z bardziej zaawansowanym współdziałaniem na polu rolnictwa czy ekonomii.

 

8 Konferencja już za nami...
W dniach 9-11 kwietnia 2003 odbyła się 8 Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej. Konferencję przygotowało Towarzystwo Promocji Jakości TPJ wraz z Centrum Monitorowania Jakości CMJ. Dla Państwa przygotowaliśmy fotograficzny skrót tych wydarzeń.

 

Ranking Szpitali 2003 TPJ + Newsweek
Opublikowaliśmy kolejną serie rankingów, które TPJ przygotowało dla tygodnika Newsweek. Na stronach dostępne są również rankingi z roku poprzedniego.
WIĘCEJ....

 

7 Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej
W dniach 22-24 kwietnia 2002 roku odbyła się 7 Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej. Tematem przewodnim konferencji były błędy postępowania medycznego. W Konferencji udział wzięło ponad 600 osób z całej Polski. Gościliśmy również gości zza granicy: Albani, Armenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, RPA, Włoch.
Więcej...

 TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl