Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Raporty Oceny Technologii Medycznych zrealizowane przez TPJ:

 • Analiza efektywności interferonu Beta w leczeniu stwardnienia rozsianego. Wnioski...
 • Porównawcza ocena wybranych technologii terapii guzków krwawniczych. Wnioski...
 • Porównawcza ocena technologii chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wnioski...
 • Porównanie opłacalności metody beznapięciowej (siatka PHS) i wybranych technik napięciowych w leczeniu chirurgicznym przepuklin pachwinowych. Wnioski...
 • Porównanie opłacalności wybranych rodzajów endoprotez w całkowitej pierwotnej alloplastyce stawu biodrowego i kolanowego Wnioski...
 • Porównawcza ocena ręcznych i automatycznych technologii dekontaminacji endoskopów giętkich. Wnioski...
 • Biopsja przezskórna celowana w diagnostyce niepalpacyjnej zmian gruczołu sutkowego Wnioski...
 • Porównanie efektywności ropinirolu wybranymi technologiami medycznymi stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona.
 • Porównanie efektywności paroksetyny z wybranymi technologiami medycznymi stosowanymi w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego.
 • Porównania efektywności klinicznej i kosztowej rozliglitazonu z wybranymi technologiami leczenia cukrzycy typu II.
 • Ocena efektywności kosztowej profilaktyki przeciwzakrzepowej z użyciem nadroparyny u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym obarczonym wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych.
 • Raport HTA porównanie materiałów szewnych stosowanych w zaopatrzeniu rany krocza po porodzie. Wnioski...
 • Raport porównanie testu ORTHO Antibody to HCV Core Antigen ELISA Test System z wybranymi metodami alternatywnymi w diagnostyce laboratoryjnej wirusowego zapalenia wątroby typu C.


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl