Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Analiza efektywności interferonu Beta w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Lista raportów HTA

Cele

Celem analizy jest określenie efektywności różnych technologii medycznych związanych ze stosowaniem interferonu beta w leczeniu poszczególnych postaci klinicznych stwardnienia rozsianego.

Metodyka

Analizę przeprowadzono w oparciu o wiarygodne badania pierwotne znalezione po przeszukaniu następujących baz danych: Cochrane Library (The Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane Controlled Trials Register), MEDLINE (PubMed, OVID), NHS - DARE, HealthStar. Ograniczono się do doniesień z lat 1980-2001.

Wyniki analizy skuteczności

Ocena skuteczności leczenia interferonem pacjentów ze stwardnieniem rozsianym obejmowała pierwszorzędowe punkty końcowe. Za najistotniejszy punkt końcowy uznaje się progresję niesprawności wyrażoną w skali EDSS, która bezpośrednio koreluje z jakością życia. Drugim ważnym punktem końcowym jest częstość zaostrzeń oraz parametry ją określające.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że efekt działania interferonu u chorych na stwardnienie rozsiane zależy głównie od postaci klinicznej stwardnienia rozsianego oraz nasilenia objawów choroby. W zależności od badanego punktu końcowego efekt działania INF jest

Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania interferonu beta w leczeniu stwardnienia rozsianego nie daje jednoznacznej odpowiedzi, jaka jest efektywność interferonu beta w stwardnieniu rozsianym. Koniecznym wydaje się przeprowadzenie analizy porównawczej z innymi alternatywnymi metodami (opcjami) leczenia SM, jak również ocena efektywności kosztowej stosowania interferonu beta


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl