Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Kontakt z TPJ

Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce:

 

TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków,

Wszelkich informacji dotyczących działalności Towarzytwa udzieli Państwu:
Kierownik Biura Zarządu TPJ.

 

tel: +48 500 446 796 e-mail: tpj@tpj.pl

Konto bankowe TPJ:

VeloBank S.A. Oddział Kraków
07 1560 1137 0000 9080 0004 6988TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl