Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" (MAP4E 16/1/KA202/23016)

 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności"

Realizowany przez TPJ projekt Unii Europejskiej programu ERASMUS "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" ma na celu poprawę bezpieczeństwa opieki nad pacjentem poprzez opracowanie i rozpowszechnienie bardziej skutecznych programów edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia. Celem bezpośrednim jest opracowanie metodologii szkolenia mogącej wpłynąć na codzienne praktyki w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta i znalezienia zaleceń dla lepszych praktyk edukacyjnych.

Koordynatorem działań 3 partnerów (Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości Hiszpanii) jest Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie.

Partnerzy projektu zidentyfikują i ocenią dostępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pacjenta w swoich krajach. Po zgromadzeniu materiałów edukacyjnych, określona zostanie najbardziej skuteczna metodologia szkolenia i edukacji w zakresie bezpiecznej opieki, nakierowana na przekazywanie pacjenta. Szkolenie, w tym zakres i metody nauczania zostaną poddane pilotażowi i ocenie w trzech szpitalach na Węgrzech i w Polsce. Badanie kultury bezpieczeństwa we wszystkich szpitalach zostanie przeprowadzone przed i po szkoleniach, na podstawie kwestionariusza ankietowego, opracowanego przez projekt MAP4E. Badanie ankietowe dotyczyć będzie wiedzy na temat przekazywania pacjenta oraz kultury bezpieczeństwa w szpitalu: uzyskane dane posłużą do określenia charakterystyki oddziaływania edukacyjno-szkoleniowego o najwyższej skuteczności.TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl