Warning: Undefined variable $PATH_TRANSLATED in /home/tpj2/ftp/program_konferencji.php on line 3

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/tpj2/ftp/include/head.php on line 2
Towarzystwo Promocji Jakości - Proram Konferencji 27-28 maja 2010
Towarzystwo Promocji Jakości Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Proram XIV Konferencji"Jakość w Opiece Zdrowotnej", Kraków, 27-28 maja 2010

Ramowy Program Konferencji

Czwartek, 27-05-2010
 • 14:00 - 14:30 Powitanie
 • 14:30 - 16:00 Bezpieczeństwo opieki cz. 1 - Karta kontrolna
 • 16:00 - 16:30 Przerwa
 • 16:30 - 18:00 Bezpieczeństwo opieki cz. 2 - Bezpieczeństwo pacjenta
 • 18:15 - 19:30 Walne Zebranie TPJ
 • 20:00 - 22:00 Uroczysta kolacja

Piątek, 28-05-2010
 • 09:00 - 11:00 Monitorowanie opieki
 • 11:00 - 11:30 Przerwa
 • 11:30 - 13:00 Farmakoterapia
 • 11:30 - 13:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 13:00 - 14:00 Lunch
 • 14:00 - 15:30 Zakażenia
 • 14:00 - 15:30 Rozwiązania systemowe
 • 14:00 - 15:30 Jakość w POZ
 • 15:30 - 16:00 Przerwa
 • 16:00 - 17:00 Akredytacja
 • 17:00 - Zakończenie konferencji

 

Program szczegółowy 2010-05-27

14:00 - 14:30  Powitanie
14:30 - 16:00  Bezpieczeństwo opieki cz. 1 - Karta kontrolna
                        prowadzi: Barbara Kutryba
 1. Safe Surgery Saves Life
  Gerald Dziekan, WHO, Genewa
 2. Działania podejmowane przez WHO w ramach Inicjatywy Światowego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów (World Aliance for Patient Safety)
  Paulina Miśkiewicz, Biuro Krajowe WHO, Warszawa
 3. Profesjonaliści a błędy
  Jerzy Kulikowski, Towarzystwo Promocji Jakości, Kraków
 4. Wdrożenie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej w polskich szpitalach
  Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 5. Bezpieczna chirurgia w programie akredytacji
  Rafał Niżankowski, Rada Akredytacyjna, Kraków
 6. Dyskusja
16:00 - 16:30  Przerwa
16:30 - 18:00  Bezpieczeństwo opieki cz. 2 - Bezpieczeństwo pacjenta
                        prowadzi: Halina Kutaj-Wąsikowska
 1. Rola i zadania Rzecznika Praw Pacjenta
  Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawa
 2. Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych
  Marek Jasiński, II Klinika Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
 3. Bezpieczeństwo w ortopedycznych zabiegach artroskopowych
  Zbigniew Pilecki
 4. Wybrane aspekty opieki medycznej i terapii - działania moderujące zmniejszenie ryzyka udzielania świadczeń medycznych i poprawiające bezpieczeństwo pacjenta
  Mariola Drzewowska, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 5. Przekazywanie pacjentów - ziemia niczyja
  Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 6. Dyskusja
18:15 - 19:30  Walne Zebranie TPJ
20:00 - 22:00  Uroczysta kolacja

 

Program szczegółowy 2010-05-28

09:00 - 11:00  Monitorowanie opieki
                        prowadzi: Michał Bedlicki
 1. Standardy akredytacyjne a monitorowanie opieki
  Michał Bedlicki, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 2. Monitorowanie wskaźników, poprawa jakości oferowanych usług w oparciu o wskaźnik zgonów po udarze mózgu oraz resuscytacji krążeniowo - oddechowej
  Bogumiła Mazur, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
 3. Monitorowanie i ewaluacja wskaźników jakości w WSSD w Kielcach na przestrzeni lat
  Lucyna Roszewska, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Kielce
 4. Monitorowanie wskaźników jakości w profilaktyce i leczeniu odleżyn na przykładzie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  Sylwia Sołowiej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 5. Elektroniczny Rekord Pacjenta - źródło efektywności opieki zdrowotnej
  Krzysztof Nyczaj, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 6. Elektroniczny rekord pacjenta - zarządzanie wiedzą w kontekscie ciągłości opieki medycznej
  Agnieszka Wasik, NZOZ Invicta, Gdańsk
 7. Badania satysfakcji PASAT - siedem lat doświadczeń
  Andrzej Warunek, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 8. PATH 09-10
  Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
11:00 - 11:30  Przerwa
11:30 - 13:00  Farmakoterapia
                        prowadzi: Jarosław Woroń
 1. Receptariusz wzorcowy jako narzędzie bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii
  Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Kraków
 2. Szpital bez bólu. Leczenie bólu pooperacyjnego
  Jacek Majewski, SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie
 3. "Szpital bez bólu" - czy warto podjąć takie wyzwanie?
  Jolanta Jelińska, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy, Wejherowo
 4. Ból przewlekły w oddziałach zachowawczych nie mniej ważny. Doświadczenia własne SPWSZ w Szczecinie
  Anna Wrześniewska, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 5. Czy leczenie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi jest skuteczne? Rola NFZ w monitorowaniu farmakoterapii schorzeń przewlekłych na przykładzie nadciśnienia tętniczego
  Roman Kolek, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Opole
 6. Czy monitorowanie refundacji leków może być pomocne w podejmowaniu decyzji w polityce refundacyjnej państwa? Obserwacje Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  Roman Kolek, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Opole
11:30 - 13:00  Zarządzanie zasobami ludzkimi
                        prowadzi: Grażyna Kruk-Kupiec
 1. Polityka zatrudnienia pielęgniarek i położnych w ZOZ w Końskich
  Anna Łoś - Wróbel, Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 2. Wpływ normowania czasu pracy na efektywne zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych
  Maria Smalec, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 3. Zarządzanie ryzykiem w kontekście normowania pracy pielęgniarek
  Beata Wieczorek-Wójcik, Szpital Specjalistyczny im Floriana Ceynowy w Wejherowie
13:00 - 14:00  Lunch
14:00 - 15:30  Zakażenia
                        prowadzi: Paweł Grzesiowski
 1. Ocena ryzyka zakażeń szpitalnych - niezbędny element prewencji
  Paweł Grzesiowski, Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Warszawa
 2. Rola mikrobiologa w walidacji danych o zakażeniach
  Danuta Pawlik, SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki, Maków Mazowiecki
 3. Analiza epidemiologiczna regionu opolskiego na podstawie danych sprawozdawczych OOWNFZ z lat 2006-2009
  Roman Kolek, Opolski OWNFZ, Opole
 4. Rola Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych w antybiotykoterapii zakażeń w oparciu o Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
  Wojciech Przybylski, Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 5. Szpitalna Polityka Antybiotykowa w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu
  Ewa Trejnowska, PS ZOZ Wojwódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 6. Co robimy aby zakażeń szpitalnych było więcej
  Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch, PS ZOZ Wojwódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 7. Postępowanie w ognisku epidemicznym - walidacja procesu
  Krystyna Paszko, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku
14:00 - 15:30  Rozwiązania systemowe
                        prowadzi: Zbigniew Pilecki
 1. Ocena jakości świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach - przegląd istniejących systemów
  Michał Dzięgielewski, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wrocław
 2. Jakość za rozsądna cenę - budujemy szpital tanio, ale czy bezpiecznie?
  Zbigniew Pilecki
 3. Medyczne laboratorium diagnostyczne wobec obligatoryjnych standardów jakości
  Zygmunt Kopczyński, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 4. Reforma systemu opieki zdrowotnej w USA a jakość opieki
  Eugeniusz Kuc, University of Arkansas for Medical Sciences
 5. System Zarządzania Jakością w radioterapii w świetle obowiązujących przepisów prawnych - Komisja ds. procedur i klinicznych audytów zewnętrznych w zakresie radioterapii onkologicznej, procedury wzorcowe, kliniczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne
  Marta Bogusz-Czerniewicz, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
14:00 - 15:30  Jakość w POZ
                        prowadzi: Rafał Kacorzyk
 1. Akredytacja w POZ musi się opłacać - krótka historia dokumentacji medycznej w POZ
  Rafał Kacorzyk, NZOZ GLR Brzozówka
 2. Poprawa jakości w praktyce lekarza rodzinnego -projekt europejskich działań w odniesieniu do cukrzycy i nadciśnienia
  Violetta Kijowska, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Warszawa
 3. Akredytacja POZ - szansa czy kolejny problem?
  Stojgniew Jacek Sitko, Zdrowie i Zarządzanie Sp. z o.o., Kraków
 4. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustawicznego podyplomowego kształcenia lekarzy. Projekt Grup Lekarskich KLR w P
  Tomasz Sobalski, NZOZ GLR Zielonki
15:30 - 16:00  Przerwa
16:00 - 17:00  Akredytacja
                        prowadzi: Mirosław Piotrowski
 1. Autopsja - zapomniana metoda. Czy słusznie?
  Jerzy Kulikowski, Towarzystwo Promocji Jakości, Kraków
 2. "Swiss cheese model" w szpitalu - skąd się biorą dziury?
  Marek Labon, Szpital Miejski w Gdyni
 3. Wsparcie Unii Europejskiej dla procesu akredytacji
  Aleksandra Banaszewska, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 4. Doświadczenia we wprowadzaniu nowych standardów akredytacyjnych
  Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
17:00 -   Zakończenie konferencji


TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 KrakĂłw, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl