Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Kardiochirurgii 2007

Lp.SzpitalOddział / KlinikaMiastoKRYTERIA OCENYDANE INFORMACYJNEMiejsce w Rankingu 2004 r.
IKWRAkredytacjaLP Całodobowe zabezpieczenie Spektrum zabiegów Liczba chorych operowanych w trybie pilnym w 2006 r. Kursy akredytacyjne Liczba łóżekLiczba leczonych w 2006 r.Liczba zabiegów wykonanych w 2006 r. Średni czas oczekiwania na operacjęLiczba pacjentów zagranicznychRehabilitacja kardiologiczna Węzeł sanitarny w każdej Sali
Echokardiografia przezprzełykowa TKNMRCABGWady zastawkoweWady wrodzoneOp. Skojarzone Tętniaki i rozwarstwienia aortyPrzeszczepy sercaOperacje zaburzeń rytmu
CABGTętniaki aorty
1Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Instytut Kardiologii CM UJKlinika Chirurgii Serca, Naczyń i TransplantologiiKraków100.0028.52nie0.86taktaktak1297585351411901032256472138270023913 m-c7taktak2
2Śląskie Centrum Chorób SercaKatedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śl.A.M.Zabrze58.9813.50nie0.63taktaktak93347518414661283735138455191018682,5 m-c45taktak1
3Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śl.A.M.I Klinika KardiochirurgiiKatowice46.9412.74niebd.taktaktak9811713102bd.01832410032139013504 - 6 tyg.10taknie1
4Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śl.A.M.II Klinika KardiochirurgiiKatowice45.139.51nie0.55taktaktak7843230142420927918435132912396 - 7 tyg.1taknie3
5Instytut KardiologiiI Klinika KardiochirurgiiWarszawa44.8211.60nie0.82taknienie4572776761230134321246118311683 m-c2taktak4
6Centralny Szpital KlinicznyKlinika Kardiochirurgii AMWarszawa33.027.60nie0.73taktaktak40913254460545044487005682 m-cebd.taktak8
7Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital AMGKlinika Kardiochirurgii i Chirurgii NaczyniowejGdańsk23.303.42nie0.90taktaktak92426714117891226728145231923484 m-c1taknie5

KRYTERIA OCENY

IK- indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:

 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiochirurgicznych oraz kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji);
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ);
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę w oddziale;
 • Całodobowe zabezpieczenie diagnostyczne- czy szpital zapewnia całodobowe zabezpieczenie:
 • TK - tomografia komputerowa,
 • NMR- rezonans magnetyczny,
 • Spektrum zabiegów:
  • CABG (by-pass)- pomostowanie aortalno- wieńcowe polegające na wszczepieniu pomostów naczyniowych omijających wszystkie krytyczne zmiany w tętnicach wieńcowych, z co najmniej jednym pomostem wykonanym z naczynia tętniczego warunkującego wieloletnią drożność;
  • Wady zastawkowe- operacje nabytej lub wrodzonej wady zastawki aortalnej, mitralnej lub trójdzielnej;
  • Wady wrodzone- chirurgiczne korekty wad wrodzonych np. zamknięcie otworu w przegrodzie międzykomorowej;
  • Operacje skojarzone- jednoczasowe operacje korekty wady zastawkowej i choroby wieńcowej;
  • Tętniaki i rozwarstwienia aorty- poszerzenie aorty wymagające operacji w trybie planowym, co ma zapobiec ich pęknięciu lub pilnym gdy powstaje rozwarstwienie ściany, co grozi śmiercią w kilka godzin od wystąpienia rozwarstwienia;
  • Przeszczepy serca- operacje wymiany całego serca lub bloku sercowo- płucnego na pobrane od człowieka, u którego stwierdzono śmierć mózgu;
  • Operacje zaburzeń rytmu-chirurgiczna ablacja czyli przecięcie nieprawidłowych dróg przewodzenia w przedsionkach serca przerywająca napady migotania przedsionków (najczęściej skojarzonego z operacją nieprawidłowo funkcjonującej zastawki mitralnej.
 • Kursy akredytacyjne- szkolenie podyplomowe, specjalizacyjne lekarzy

DANE INFORMACYJNE

 • Rehabilitacja kardiologiczna - czy oddział/klinika zapewnia kontynuację leczenia w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej,
 • Zagraniczni - liczba pacjentów zagranicznych operowanych w oddziale,
 • Bd. - brak danych


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl