Towarzystwo Promocji Jakości Biuro ESQH
w Krakowie
Projekt DUQuE Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Kardiologii 2007

Lp.Nazwa JednostkiOddział/KlinikaMiasto KRYTERIA OCENYINFROMACJAMiejsce w poprzedniej edycji Rankingu Newsweeka
IKWRAkredytacja CMJ% lekarzy z II st. specjalizacjiLDLPLPIN DiagnostykaLeczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia Zabiegi wewnątrznaczynioweKontrapulsacja wewnątrzaortalnaLiczba łóżekLiczba leczonych w 2006 r.
Echo przeprzełykowe całodobowoScyntygrafia po wysiłku fizycznymScyntygrafia po środkach farmakologicznychBiopsja mięśnia sercowegoMSCTAblacjeAblacje w systemie CARTOWszczepianie stymulatorówWszczepianie kadriowerterów/defibrylatorówAngioplastykaPierwotna angioplastyka w świeżym zawale m. sercowegoWalwuloplastykaZamknięcie ASD/VSD
1Śląskie Centrum Chorób Serca,(a) I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
(b) III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
Zabrze100.0021.24nie37.3317.000.841.42takniebd.taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak8559402
2Instytut Kardiologii im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego(a) Klinika Wad Nabytych,
(b) Klinika Niewydolności Serca,
(c) Klinika Nadciśnienia Tętniczego,
(d) I Klinika Choroby Wieńcowej,
(e) II Klinika Choroby Wieńcowej,
(f) Klinika Wad Wrodzonych Serca,
(g) Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej,
(h) Oddział Diagnostyki Jednodniowej
Warszawa81.5717.76nie47.3729.801.656.77taktaktaktaknietaktaktaktaktaktaktaktaktak298129371
3Centralny Szpital Kliniczny AM,I Katedra i Klinika Kardiologii AM,Warszawa58.7711.58nie38.8922.751.072.22taktaktaknietaktaktaktaktaktaktaktaktaktak9147906
4Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II,(a) Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej,
(b) Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń,
(c) Oddział Kliniczny Elektrokardiologii,
(d) Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń,
(e) Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny,
Kraków54.6410.81nie18.8829.141.593.40taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak20468874
5Szpital Kliniczny nr 7 Śl.AM, Górnośląskie Centrum Medyczne,(a) I Oddział Kardiologii Śl.AM,
(b) II Oddział Kardiologii Śl.AM,
(c) III Oddział Kardiologii Śl.AM,
(d) Oddział Elektrokardiologii,
(e) Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych,
(f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym,
(g) Izba Przyjęć z Oddziałem Szybkiej Diagnostyki i Ratownictwa Kardiologicznego,
Katowice42.227.34nie36.1526.781.852.98taknietaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak241109913
6Szpital Uniwersytecki im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy,Klinika Kardiologii i Chorób WewnętrznychBydgoszcz32.195.41nie33.3323.001.423.17taktaknienietaktaktaktaktaktaktaktaktaktak9257297
7Szpital Uniwersytecki,(a) Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologi i Nadciśnienia Tętniczego,
(b) Oddział Kliniczny II Kliniki Kardiologii
Kraków27.054.63nie24.5327.001.644.15taktaknietaknietaknietaktaktaktaknietaktak5433365
84 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąOśrodek Chorób SercaWrocław23.583.86nie46.3420.00bd.5.26taktaktaknienietaktaktaktaktaktaknienietak100842914
9Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca,(a) I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny, (b) II Oddział Kardiologiczny,
(c) III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektroradiologii,
(d) IV Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacjii Angiologii,
(e) V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii,
Ustroń21.371.16nie63.641.710.882.52nienienienienienienietaknietaktaktaktaktak534881-
10Szpital Kliniczny nr 4,Katedra i Klinika Kardiologii AMLublin18.310.39tak72.2217.602.154.00taktaktaknietaktakbd.taktaktaktaknietaktak88653413
11Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego,II Katedra i Klinika Kardiologii UM w ŁodziŁódź18.211.54nie45.8316.670.962.94taknienienienietaknietaktaktaktaktaktaktak50345214
12Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM,I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UMPoznań18.112.32nie67.7429.001.2914.50taknienienienietaktaktaktaktaktaknietaktak583306-
13Wojewódzkie Centrum Medyczne,Oddział KardiologicznyOpole15.581.16nie43.4822.331.723.53taknienienietaktaknietaktaktaktaktaktaktak6740648
14Wojewódzki Szpital Zespolony,Oddział Internistyczno-Kardiologiczny nr XSzczecin14.320.00tak22.5835.332.1211.78taknienienietaktaktaktaktaktaktaktaktaktak1064757-
15Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka,Oddział KardiologicznyWrocław14.250.00tak47.069.801.482.72taknienienienienienietaktaktaktaknienietak492410-
16Wojewódzki Szpital im. dr J.Biziela w Bydgoszczy,Oddział Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej,Bydgoszcz13.961.54nie29.4116.671.394.17taknienienienienienienienietaktaknienietak503776-
17Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii KardiologicznejToruń13.860.00tak53.3321.001.273.00takniebd.nienienienietaknietaktaknienietak42257315
18Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,Klinika Kardiologii InwazyjnejWarszawa13.010.00nie38.7121.671.812.41taktaknietaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak65370614
19Szpital Grochowski im.R.Masztaka,Oddział Kliniczny Kardiologii - Klinika Kardiologii CMKPWarszawa12.821.54nie39.4731.673.064.75takniebd.taknietaktaktaktaktaktaknienietak95356911
20Akademickie Centrum Kliniczne, Szpital AMGI Katedra i Klinika Kardiologii AMG, Kliniczne Centrum KardiologiiGdańsk12.740.00nie37.7820.501.782.56taktaknietaknietaktaktaktaktaktaktaktaktak827281-

KARDIOLOGIA - KRYTERIA OCENY

IK- indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:

 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział/szpital jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z kardiologii),
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • % lekarzy kardiologów - jaki procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiada specjalizację z kardiologii,
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym,
 • LR- liczba łóżek przypadająca na jednego rehabilitanta,
 • 24 Echo pp- możliwość wykonywania echokardiografii przezprzełykowej 24 godziny
 • Scyntygrafia- czy oddział wykonuje izotopowe badanie ukrwienie mięśnia sercowego w spoczynku i po wysiłku fizycznym i po spoczynku i po środkach farmakologicznych;
 • Koronarografia - czy wykonuje się radiologiczne badanie diagnostyczne ze wstrzyknięciem kontrastu do naczyń wieńcowych (doprowadzających krew do mięśnia sercowego) pozwalające na uzyskanie obrazu i na jego podstawie precyzyjną ocenę zmian drożności tych naczyń;

Możliwość leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia mięśnia sercowego:

 • Ablacje- zabiegi niszczenia nieprawidłowych szlaków przewodzenia impulsu elektrycznego pomiędzy przedsionkami a komorami serca;
 • Stymulatory- wszczepianie rozruszników elektrycznych serca;
 • Kardiowertery/defibrylatory- wszczepianie urządzeń elektrycznych które w razie wystąpienia groźnej dla życia arytmii automatycznie umiarawiają serce przy pomocy wyładowania elektrycznego;

Zabiegi wewnątrznaczyniowe:

 • Angioplastyka (poszerzenie balonem) celem jest zlikwidowanie zwężenia tętnicy wieńcowej i w ten sposób poprawienie w niej przepływu;
 • Angioplastyka w zawale - działania mające na celu udrożnienie i poszerzanie zamkniętej skrzepem tętnicy wieńcowej;
 • Walwuloplastyka wewnątrznaczyniowa - poszerzenie zwężenia zastawki serca przy użyciu przyrządów umieszczanych na cewnikach wprowadzanych do naczyń krwionośnych, bez operowania pacjenta;
 • Zamknięcie ASD/VSD - zamknięcie przy użyciu cewników wewnątrznaczyniowych otwartego otworu w przegrodzie międzyprzedsiąkowej (ASD) lub otworu w przegrodzie międzykomorowej (VSD);
 • Kontrapulsacja wewnątrzaortalna - przerywane nadmuchiwanie balonu założonego do aorty- tętnicy głównej ciała ludzkiego powodujące zmniejszenie ciśnienia skurczowego (czyli obciążenia dla mięśnia sercowego) a wzrost ciśnienia rozkurczowego (zapewniającego przepływ przez naczynia wieńcowe -odżywiające serce) Pozwala na czasowe utrzymanie przy życiu pacjenta z niskim ciśnieniem krwi we wstrząsie sercowo-pochodnym w okresie transportu i przygotowania do pilnego zabiegu kardiochirurgicznego.


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.101AB, 30-347 Kraków, Polska. | Tel, Fax: (+48)(12) 427-23-04 | Email: tpj@tpj.pl