Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Neurochirurgii 2007

Lp.SzpitalOddział/KlinikaMiastoKRYTERIA OCENYDANE INFORMACYJNE
IKWRAkredytacjaProcent lekarzy ze specjalizacjąLDLPPododdział intensywnej terapiiDiagnostyka - panel badań Diagnostyka Diagnostyka i leczenie Leczenie
Liczba łóżekPrzyj.do oddziału przez InternetWideokonferencjeMiejsce w poprzednim rankingu (2004)
USG dopplerPomiar ciśnieniaBadanie perfuzji/dyfuzjineuronawigacjaOperacje stereotaktyczne / liczba operacji w 2006 rokuZabiegi interdyscypilarneKrążenie pozaustrojoweWady naczyniowe mózguChoroby ukladu pozapiramidowegoDyskopatia lędźwiowaMonitorowanie śródoperacyjneMonitorowanie śródoperacyjne -FMRINeuroendoskopiaOperacje mikrochirurgiczne
1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. BarbaryKatedra i Oddział Kliniczny NeurochirurgiiSosnowiec100.0025.93nie87.5033.001.74taktaktaktaktaktakTAK / 56taknietaktaktaknietaktaknie66nienie2
2Szpital Kliniczny nr 4Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii DziecięcejLublin82.3518.52tak70.0030.001.50taktaktaktaktaktakTAK / 17taktaktaknienietaknietaktak60taktak1
3Wojewódzki Szpital BródnowskiKlinika Neurchirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKPWarszawa66.1214.81nie66.6726.501.96taktaktaktaktaktakTAK / 30taktaktaktaktaktaknietaktak53taktak4
410 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąKlinika Neurochirurgii i Chirurgii GłowyBydgoszcz43.538.15nie72.7338.001.73nietaktaknietaktakTAK / 147taknietaknienienienietaktak38nietak5
5Szpital Kliniczny nr 1 im.prof.T.Sokołowskiego PAMKatedra Neurochirurgii, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii DziecięcejSzczecin42.535.93nie54.5518.001.57taktaktaktaktaktakTAK / 42taknietaknietaknienietaktak36nietaknie brali udziału
6Szpital Kliniczny nr 1Katedra i Klinika Neurochirurgii AMGdańsk35.843.70nie54.5511.670.61taktaktaktaknietakTAK / 63taktaktaktaktaktaknietaktak35taktak3
7Centralny Szpital KlinicznyKatedra i Klinika Neurochirurgii AMWarszawa35.275.93niebd.37.501.63taktaktaktaktaknienietaknietaknienietaknietaktak75taknienie brali udziału
8Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im.N.Barlickiego UMOddział Kliniczny NeurochirurgiiŁódź28.381.48tak75.0020.001.08nietaktaktaktaktakTAK / 0taknietaknienietaknienienie40nietaknie brali udziału
9Szpital Kliniczny AMOddział Kliniczny NeurochirurgiiBiałystok25.811.48nie91.6717.501.09taktaktaktaktaktakTAK / 19taktaktaknietaknienietaktak35taknie10
10Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyOddział NeurochirurgiiOlsztyn24.840.74tak75.0015.002.14taktaknietaktaknienietaktaknienietaknienietaktak30taktak13
11Wojewódzki Szpital ZespolonyOddział Neurochirurgii Traumatologii z Pododdziałem NeurospondyliatriiElbląg24.240.74tak75.0035.002.06nietaktaktaktaktakTAK / 0taknienienienienienietaktak35nietak11
12Wojewódzkie Centrum MedyczneOddział NeurochirurgiiOpole24.002.22nie85.7137.001.42taknietaktaknietakTAK / 26taknietaknietaktaknietaktak37taktak20
13Wojewódzki Szpital Zespolony w SzczecinieOddział Neurochirurgii i NeurotraumatologiiSzczecin21.610.00tak57.1414.001.33taktaknietaktaknienienienietaknienienienietaktak28nienienie brali udziału
14Wojewódzki Szpital Zespolony w KielcachOddział Neurochirurgiczny z Salą OperacyjnąKielce21.600.00tak77.7835.001.40nietaknienienietakTAK / 0taknietaknienienienietaktak35nienienie brali udziału
15Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MONKlinika NeurochirurgiiWarszawa21.540.74nie84.6240.001.21taktaktaktaktaknieTAK / 11taknietaknietaknienietaktak40nienie16
16Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.M.Kopernika,Oddział Neurochirurgii (ul.Powstańców W-wskich 1-2)Gdańsk21.020.00nie83.3322.000.96taktaktaktaktaktakTAK / 1taknietaknietaknienietaktak22taktaknie brali udziału
17Szpital Bielański im. Ks. Jerzego PopiełuszkiOddział Neurochirurgiczny i Klinika Neurochirurgii PANWarszawa19.950.74nie56.2540.001.29taktaktaktaktaknieTAK / 0nienienienienietaknietaktak40nietaknie brali udziału
18Szpital UniwersyteckiOddział Kliniczny Kliniki NeurochirurgiiKraków18.190.00nie61.1119.670.61taknietaktaktaknieTAK / 35taknietaktaknienienietaktak59taktak12
19Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Klinika Neurochirurgii i Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w ZgierzuŁódź16.510.00nie85.7113.001.37taktaktaktaknienienienietaknienienienienietaktak26nienienie brali udziału
20Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyOddział NeurochirurgicznyRadom15.510.00nie75.0034.001.42taktaktaktaknienienienienietaknienienienienienie34nietak17

KARDIOLOGIA - KRYTERIA OCENY

IK- indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:

 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dane oddziały jako najlepsze w Polsce (odpowiedzi udzielają kierownicy klinik i ordynatorzy oddziałów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z neurochirurgii, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia).
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ( uzyskane dane zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ).
 • % lekarzy ze specjalizacją - jaki procent lekarzy zatrudnionych w klinice/oddziale posiada specjalizacje z neurochirurgii
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym.
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę na dyżurze nocnym
 • Panel badań - możliwość całodobowej, nowoczesnej diagnostyki w szpitalu: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), angiografia
 • Diagnostyka: dopplerowska ultrasonografia przezczaszkowa; pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, badania perfuzji/dyfuzji mózgu w pracowni MRI zwiększają precyzję diagnostyki.
 • System neuronawigacji - zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia operacji, pozwala kontrolować położenie narzędzi w polu zabiegu.
 • Diagnostyka i leczenie:
 • Operacje stereotaktyczne: pozwalają na prowadzenie neurochirurgii czynnościowej i zwiększają precyzję planowania i leczenia.
 • Wykonanie 40 operacji stereotaktycznych w roku oznacza, że statystycznie procedura jest wykonywana przynajmniej raz w tygodniu
 • Leczenie:
 • Zabiegi Interdyscyplinarne - możliwość wykonywania zabiegów z zakresu: torakochirurgii, chirurgii szczękowej, chirurgii urazowej; okulistyki i laryngologii
 • Krążenie pozaustrojowe - prowadzenie operacji neurochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym pozwala na skuteczne leczenie wybranych chorób naczyniowych mózgu, które inaczej byłoby niemożliwe
 • Wewnątrznaczyniowe leczenie wad naczyniowych mózgu - w formie coilingu (leczenie tętniaka mózgu bez konieczności operacji) lub embolizacji (wypełnianie klejem naczyniaka lub bogato unaczynionego guza, stanowiące ostateczne leczenie lub będące przygotowaniem do zabiegu operacyjnego).
 • Leczenie chorób układu pozapiramidowego - czyli schorzeń, gdzie uszkodzeniu ulegają struktury mózgu modulujące czynność ruchową; wywołując zaburzenia napięcia mięśniowego (choroba Parkinsona, ból i wybrane schorzenia psychiczne). Preferowana jest stymulacji stereotaktyczna (leczenie ruchów mimowolnych za pomocą wszczepienia stymulatora, co jest w założeniu odwracalne) od lezji stereotaktycznej (ruchy mimowolne leczone za pomocą uszkadzania wybranych obszarów mózgu. Wykonane uszkodzenie jest nieodwracalne).
 • Monitorowanie śródoperacyjne - możliwość monitorowania elektrofizjologicznego, dopplerowskiego, możliwość śródoperacyjnego badania naczyniowego mózgu. Sygnalizuja one nieprawidłowości zaistniałe podczas prowadzonej operacji i pozwalają na unikniecie ich konsekwencji.
 • Śródoperacyjne wykorzystanie fMRI (Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny) - udoskonala monitorowanie śródoperacyjne, i ułatwia prognostykę i ograniczenie ewentualnych zaburzeń neurologicznych w następstwie operacji neurochirurgicznej.
 • Neuroendoskopia - leczenie schorzeń wewnątrzczaszkowych, zwłaszcza związanych z komorami mózgu, przysadką mózgową i zatokami obocznymi nosa, pozwalające na znaczne ograniczenie pola operacyjnego; wymaga skomplikowanego sprzętu wyposażonego w system optyczny i źródło światła.
 • Neuroendoskopia asystująca w mikrochirurgii - poprawia wgląd w pole operacyjne w operacjach mikrochirurgicznych.
 • Dane informacyjne:
 • Wideokonferencja - czy szpital posiada łącze ISDN dla prowadzenia video konferencji (możliwość konsultacji między ośrodkowej; prezentacji zabiegów operacyjnych, prowadzenia szkoleń)


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl