Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Wyjaśnienia pojęć występujących w rankingu

 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce,
 • Akredytacja - czy szpital ma certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Procent operacyjności - procent zabiegów operacyjnych wykonanych w oddziale w stosunku do ogólnej liczby hospitalizowanych w 2003 r.,
 • Procent lekarzy z II ° specjalizacji - procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiadających II? specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii,
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę w oddziale,
 • OIOM - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - Sala Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - Sala Intensywnego Nadzoru,
 • TK - tomografia komputerowa,
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • USG - ultrasonografia z funkcją dopplera (ocena przepływu krwi w naczyniach),
 • Angiografia - badanie naczyniowe z możliwością jednoczasowego udrożnienia naczyń,
 • ABR (Auditory Brainstem Responses) - badanie słuchu metodą rejestracji potencjałów bioelektrycznych,
 • OAE (Otoacoustic Emissions) - badanie słuchu metodą rejestracji sygnałów akustycznych emitowanych przez komórki słuchowe w uchu środkowym,
 • Tympanometria - badanie ucha środkowego poprzez ocenę sztywności błony bębenkowej i kosteczek słuchowych przy zmiennym ciśnieniu w przewodzie słuchowym,
 • ENG - elektronystagmografia (badanie układu równowagi),
 • Posturografia - badanie oceniające układ kontroli równowagi poprzez zapis przesunięcia środka ciężkości stojącego pacjenta,
 • Spektrum zabiegów - ile rodzajów operacji, z sześciu, wykonuje się w oddziale (oddziały pytano m. in. o wykonywanie operacji myringoplastyki, ossikuloplastyki, stapedektomii, ucha wewnętrznego, korekcji skrzywionej przegrody nosowej, endoskopowe zabiegi zatok przynosowych),
 • Spektrum zabiegów onkologicznych - ile rodzajów operacji onkologicznych, spośród siedmiu, wykonuje się w oddziale (oddziały pytano m. in. o wykonywanie operacji całkowitego i częściowego usunięcia krtani, operacje ślinianek, zatok przynosowych, jamy ustnej i gardła, układu chłonnego szyi, zabiegi rekonstrukcyjne po zabiegach onkologicznych),
 • Katamneza - czy w oddziale zachowuje się minimalny, 3-letni, okres systematycznych badań pacjentów po operacjach onkologicznych,
 • Operacje laserowe - czy w oddziale wykonywane są laserowe operacje górnych dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu lasera CO2 i/lub innych.
 • Badanie opinii pacjentów - czy prowadzone są badania opinii pacjentów własne/przez profesjonalną instytucję zewnętrzną.
DANE INFORMACYJNE
 • Liczba leczonych - liczba pacjentów leczonych w oddziale w 2003 r.,
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce,
 • Akredytacja - czy szpital ma certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Procent operacyjności - procent zabiegów operacyjnych wykonanych w oddziale w stosunku do ogólnej liczby hospitalizowanych w 2003 r.,
 • Procent lekarzy z II ° specjalizacji - procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiadających II? specjalizacji w dziedzinie okulistyki,
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę w oddziale,
 • TK - tomografia komputerowa,
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • USG - ultrasonografia narządu wzroku,
 • Angiografia fluoresceinowa/indocyjaninowa - badania kontrastowe obrazujące układ naczyń krwionośnych dna oka (siatkówki i naczyniówki),
 • Elektrofizjologia - badania elektrofizjologiczne polegające na rejestracji potencjałów elektrycznych powstających w obrębie gałki ocznej, mięśni ocznych i okolicy wzrokowej kory mózgowej,
 • Pole widzenia - komputerowe badanie pola widzenia,
 • Obrazowanie tarczy n. II - badanie tarczy nerwu wzrokowego (TOPSS - laserowa oftalmoskopia skaningowa lub HRT - tomografia siatkówkowa Heidelberg lub OCT - optyczna koherentna tomografia),
 • Spektrum zabiegów - ile rodzajów zabiegów, z dziesięciu, wykonuje się w oddziale (oddziały pytano m. in. o wykonywanie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, sklerotomie, witrektomie, operacje zezów porażennych, operacje zezów z zastosowaniem szwów regulowanych, operacje oczodołów, wszczepianie implantów gałki ocznej po jej usunięciu, przeszczepy rogówki i rąbka rogówki, terapię fotodynamiczną w zwyrodnieniu plamki),
 • Zabiegi laserowe - czy w oddziale wykonuje się zabiegi laserowe w przypadku: chorób siatkówki, zwyrodnienia plamki, jaskry,
 • Badanie opinii pacjentów - czy prowadzone są badania opinii pacjentów własne/przez profesjonalną instytucję zewnętrzną.
DANE INFORMACYJNE
 • Liczba leczonych - liczba pacjentów leczonych w oddziale w 2003 r.,
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce,
 • Akredytacja - czy szpital ma certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Procent operacyjności - procent zabiegów operacyjnych wykonanych w oddziale w stosunku do ogólnej liczby hospitalizowanych w 2003 r.,
 • Procent lekarzy z II ° specjalizacji - procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiadających II? specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii,
 • LD - liczba łóżek przypadającvch na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale,
 • LP - liczba łóżek przypadającvch na jedną pielęgniarkę pracującą w oddziale,
 • OIOM - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - Sala Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - Sala Intensywnego Nadzoru,
 • TK - tomografia komputerowa
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • USG - badanie ultrasonograficzne narządu ruchu,
 • Scyntygrafia - badanie radioizotopowe układu kostnego,
 • Densytometria - badanie gęstości mineralnej kości,
 • Badania histo-patologiczne - w pracowni na terenie szpitala,
 • Endoprotezy:
  • Stawu kolanowego - operacje wszczepienia tzw. sztucznego stawu kolanowego,
  • Rewizje - operacje rewizyjne po wszczepieniu endoprotez (ponowne operacje sztucznego stawu z powodu zużycia się protezy, zakażenia itp.),
 • Zabiegi interdyscyplinarne - możliwość jednoczesnego zaopatrzenia mnogich obrażeń ciała przez neurochirurga, torakochirurga (chirurga klatki piersiowej), kardiochirurga, chirurga szczękowego, chirurga plastycznego,
 • Internista - czy konsultacje internistyczne przeprowadza lekarz zatrudniony w oddziale (własny)/konsultant zewnętrzny,
 • Artroskopia - metoda endoskopowej diagnostyki i leczenia stawu,
  • Stawu kolanowego - czy artroskopia jest leczeniem z wyboru świeżych pourazowych krwiaków stawu kolanowego,
  • Operacje naprawcze - artroskopowe operacje uszkodzonego stawu barkowego i/lub stawu kolanowego (łąkotek i/lub więzadeł krzyżowych),
 • Kręgosłup - ile grup schorzeń kręgosłupa, z czterech (złamania i niestabilności, dyskopatie, skoliozy, rozległe deformacje), jest leczonych operacyjnie,
 • Złamania - ile współczesnych metod zespalania złamań, z trzech, wykorzystuje się w oddziale,
 • Metoda Ilizarowa - czy w oddziale stosuje się do wydłużania kończyn metodę Ilizarowa,
 • Przeszczepy kostne - czy w oddziale stosuje się przeszczepy kostne allogeniczne (pochodzące od innego człowieka) przygotowane we własnym punkcie konserwacji,
 • Nawigacja chirurgiczna - czy w oddziale stosowana jest nawigacja chirurgiczna,
 • Szyny mechaniczne - czy w trakcie rehabilitacji wykorzystywane są szyny z napędem mechanicznym na obie kończyny (górna/dolna)/tylko dolną,
DANE INFORMACYJNE
 • Maksymalny czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału - maksymalny czas oczekiwania na przyjęcie do operacji wszczepienia sztucznego stawu biodrowego pacjentów leczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zaopatrzenie ortopedyczne - w jaki zapewnia się pacjentowi zaopatrzenie ortopedyczne: poradnia przy oddziale (1), warsztaty ortopedyczne w szpitalu (2), inne (3) - poza szpitalem.
 • Oddział Rehabilitacji - czy oddział zapewnia kontynuację leczenia w oddziale rehabilitacji.
 • Sanatorium- czy oddział zapewnia kontynuację leczenia w sanatorium.
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów neurochirurgicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii),
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane dane zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ,
 • OIOM - czy szpital posiada Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - czy szpital posiada Salę Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - czy szpital posiada Salę Intensywnego Nadzoru (pooperacyjną),
 • SOR - czy szpital posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Panel badań w obrębie szpitala - czy szpital dysponuje nowoczesnymi możliwościami diagnostycznymi w postaci rezonansu magnetycznego( MNR), angiografii i tomografii komputerowej (TK).
 • Zabiegi interdyscyplinarne - czy jest możliwość wykonywania zabiegów z zakresu: kardiochirurgii, torakochirurgii, chirurgii szczękowej i chirurgii urazowej. Operowanie interdyscyplinarne zwiększa znacząco możliwości leczenia na pograniczu różnych specjalności.
 • krążenie pozaustrojowe - prowadzenie operacji neurochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym pozwala na skuteczne leczenie wybranych chorób naczyniowych mózgu, które w innych warunkach byłoby niemożliwe.
 • Monitorowanie - możliwość śródoperacyjnego monitorowania elektrofizjologicznego, monitorowania dopplerowskiego, możliwość śródoperacyjnego badania naczyniowego mózgu. Posiadanie takich możliwości sygnalizuje zaistniałe nieprawidłowości podczas prowadzonej operacji i pozwala na uniknięcie ich konsekwencji.
 • Neuronawigacja - stosowanie systemu neuronawigacji zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia operacji umożliwiając, na podstawie zgromadzonych wcześniej obrazów, kontrolować położenie narzędzi w polu zabiegu; pozwala na dokładniejsze zaplanowanie operacji i doszczętniejsze usunięcie operowanej patologii.
Dane informacyjne:
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale
 • LP - liczba łóżek przypadającvch na jedną pielęgniarkę pracująca w oddziale
 • Liczba łóżek
 • LZ - liczba zabiegów wykonanych w oddziale w 2001 roku
 • Opieka - czy w oddziale jest możliwość całodobowej opieki rodziny w okresie pooperacyjnym
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiochirurgicznych oraz kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji),
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • % lekarzy z II ° specjalizacji - jaki procent chirurgów zatrudnionych w oddziale posiada II ° specjalizacji w kardiochirurgii,
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale,
 • Pielęgniarki Intensywnego Nadzoru - liczba łóżek intensywnego nadzoru przypadających na jedną pielęgniarkę,
 • LK - liczba łóżek przypadających na jednego kardiologa
 • LR - liczba łóżek przypadających na jednego rehabilitanta,
 • Operatywa - średnia liczba zabiegów przypadająca na jednego chirurga,
 • Całodobowe zabezpieczenie - czy szpital zapewnia całodobowe zabezpieczenie:
 • TK - tomografia komputerowa,
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • Spektrum zabiegów:
  • By-pass - pomostowanie aortalno-wieńcowe operacja polegająca na wszczepieniu fragmentu naczynia, najczęściej żylnego, przez które krew omija zatkany odcinek tętnicy wieńcowej;
  • Wady zastawkowe - nabyte lub wrodzone wady zastawki aortalnej, mitralnej lub trójdzielnej polegające na ich zwężeniu i/lub niedomykaniu:
  • Tętniaki i rozwarstwienia aorty - poszerzenie aorty wymagające operacji w trybie planowym, co ma zapobiec ich pęknięciu lub pilnym gdy powstaje rozwarstwienie ściany, co grozi śmiercią w kilka godzin od wystąpienia rozwarstwienia;
  • Przeszczepy serca - operacje wymiany całego serca na pobrane od człowieka, u którego stwierdzono śmierć mózgu, wymagają perfekcyjnej organizacji
 • Badanie opinii pacjentów - czy szpital prowadzi badania opinii pacjentów: przez profesjonalna instytucję zewnętrzną, własne
DANE INFORMACYJNE
 • Operacje w trybie pilnym - procentowy udział operacji w trybie pilnym do ogólnej liczby operacji
 • Rehabilitacja kardiologiczna - czy oddział zapewnia kontynuację leczenia w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej,
 • Zagraniczni /pełnopłatni - liczba pacjentów zagranicznych/pełnopłatnych operowanych w oddziale,
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dane oddziały jako najlepsze w Polsce (odpowiedzi udzielali ordynatorzy oddziałów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z położnictwa i ginekologii, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia).
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ).
 • Neonatolog - obecność neonatologa przy każdym porodzie.
 • Opieka nad ciężarną - interdyscyplinarna opieka nad ciężarną z udziałem kardiologa, diabetologa, neurologa.
 • Amnioinfuzja - możliwość uzupełnienia wód płodowych.
 • CIN - możliwość prowadzenia ciąży powikłanej rakiem szyjki macicy.
 • Zapłodnienie "in vitro" - możliwość zapłodnienia "in vitro".
 • Diagnostyka raka szyjki macicy - możliwości diagnostyki onkologicznej (cyfra oznacza liczbę metod diagnostycznych):
  • cytologia,
  • kolposkopia,
  • wykrywanie onkogennych HPV,
  • mikrokolpocervicoskopia.
 • Hysteroskopia - możliwość diagnostyki i operacji hysteroskopowych (wgląd do jamy macicy).
 • Laparoskopia - możliwość laparoskopowego usunięcia niektórych węzłów chłonnych: poszerzenie zakresu operacji onkologicznych
 • Diagnostyka chorób sutka - możliwość diagnostyki onkologicznej chorób sutka (cyfra oznacza liczbę metod diagnostycznych):
  • usg
  • mammografia
  • biopsja
 • Histopatologia - możliwość prowadzenia śródoperacyjnych badań histopatologicznych.
 • Leczenie nietrzymanie moczu - możliwość leczenia operacyjnego sposobem Burcha i TVT(cyfra oznacza stosowane metody leczenia)
 • Leczenie przetok - możliwość leczenia operacyjnego przetok: pochwowo - rektalnej i pochwowo - pęcherzowej.
 • Leczenie wad narządu rodnego - możliwość operacyjnego leczenia wad narządu rodnego.
 • Profilaktyka zakrzepicy - czy w oddziale stosuje się pończochy o stopniowanym ucisku.
Dane informacyjne:
 • Nadzór porodu - czy lekarz spoza oddziału może nadzorować przebieg porodu.
 • Poród rodzinny - możliwość uczestnictwa w porodzie rodzinnym.
 • Znieczulenie nadoponowe - możliwość odbycia porodu w znieczuleniu nadoponowym.
 • Opieka poszpitalna - poszpitalna opieka nad chorymi operowanymi z powodów onkologicznych.
Do góry
Objaśnienia do rankingu psychiatrii
 • IK - indeks końcowy. Powstał na podstawie poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na daną klinikę, jako najlepszą w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie klinik psychiatrycznych);
 • Specjaliści II/łóżko - liczba specjalistów II stopnia przypadających na jedno łóżko;
 • CH/PN - liczba chorych przypadających na jedną pielęgniarkę, na dyżurze nocnym;
 • CH/P - liczba chorych przypadających na jednego psychologa;
 • MRI - obrazowanie rezonansu magnetycznego;
 • SPECT - tomografia emisyjna pojedynczego fotonu;
 • TK - tomografia komputerowa;
 • EEG - pracownia elektroencefalografii;
 • Elektrowstrząsy - czy szpital posiada nowoczesny aparat do elektrowstrząsów z zapisem EEG i EKG;
 • Monitorowanie leków - możliwość monitorowania u pacjentów poziomu leków psychotropowych;
 • Dostęp do leków - nielimitowany dostęp do nowoczesnych leków stosowanych w psychiatrii;
 • Warunki pobytu w klinice - umywalka, węzeł sanitarny w każdej sali chorych;
 • Liczba łóżek - liczba łóżek w klinice;
 • Doktoraty - liczba doktorów nauk medycznych w klinice;
 • Przepustki- możliwość korzystania przez pacjentów z przepustek bez ograniczeń.
Do góry
Objaśnienia do rankingu chirurgii
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów chirurgicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej),
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane dane zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • OIOM - czy szpital posiada Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - czy szpital posiada Salę Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - czy szpital posiada Salę Intensywnego Nadzoru (pooperacyjną),
 • SOR - czy szpital posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Zabiegi endoskopowe - ile rodzajów nowoczesnych zabiegów endoskopowych, spośród wymienionych poniżej (sześciu), wykonuje się w oddziale lub szpitalu:
  • protezowanie dróg żółciowych
  • protezowanie przełyku
  • udrażnianie zmian nowotworowych
  • tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego
  • mukozektomia
  • polipektomia
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę pracującą w oddziale
Dane informacyjne:
 • WCH - % zabiegów wykonanych drogą laparoskopową w 2000 r., innych niż usunięcie pęcherzyka żółciowego (np. operacje przepuklin, nadnerczy, zabiegi antyrefluksowe, usunięcie śledziony).
 • Opieka - czy w oddziale jest możliwość całodobowej opieki rodziny w okresie pooperacyjnym.
Do góry
Objaśnienia do rankingu kardiologii
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział/szpital jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z kardiologii),
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • % lekarzy kardiologów - jaki procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiada specjalizację z kardiologii,
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym,
 • LR - liczba łóżek przypadająca na jednego rehabilitanta,
 • 24 Echo pp - możliwość wykonywania echokardiografii przezprzełykowej 24 godziny
 • Scyntygrafia - czy oddział wykonuje izotopowe badanie ukrwienie mięśnia sercowego w spoczynku i po wysiłku fizycznym i po spoczynku i po środkach farmakologicznych;
 • Koronarografia - czy wykonuje się radiologiczne badanie diagnostyczne ze wstrzyknięciem kontrastu do naczyń wieńcowych (doprowadzających krew do mięśnia sercowego) pozwalające na uzyskanie obrazu i na jego podstawie precyzyjną ocenę zmian drożności tych naczyń;
Możliwość leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia mięśnia sercowego:
 • Ablacje - zabiegi niszczenia nieprawidłowych szlaków przewodzenia impulsu elektrycznego pomiędzy przedsionkami a komorami serca;
 • Stymulatory - wszczepianie rozruszników elektrycznych serca;
 • Kardiowertery/defibrylatory - wszczepianie urządzeń elektrycznych które w razie wystąpienia groźnej dla życia arytmii automatycznie umiarawiają serce przy pomocy wyładowania elektrycznego;
Zabiegi wewnątrznaczyniowe:
 • Angioplastyka (poszerzenie balonem) - celem jest zlikwidowanie zwężenia tętnicy wieńcowej i w ten sposób poprawienie w niej przepływu;
 • Angioplastyka w zawale - działania mające na celu udrożnienie i poszerzanie zamkniętej skrzepem tętnicy wieńcowej;
 • Walwuloplastyka wewnątrznaczyniowa - poszerzenie zwężenia zastawki serca przy użyciu przyrządów umieszczanych na cewnikach wprowadzanych do naczyń krwionośnych, bez operowania pacjenta;
 • Zamknięcie ASD/VSD - zamknięcie przy użyciu cewników wewnątrznaczyniowych otwartego otworu w przegrodzie międzyprzedsiąkowej (ASD) lub otworu w przegrodzie międzykomorowej (VSD);
 • Kontrapulsacja wewnątrzaortalna - przerywane nadmuchiwanie balonu założonego do aorty- tętnicy głównej ciała ludzkiego powodujące zmniejszenie ciśnienia skurczowego (czyli obciążenia dla mięśnia sercowego) a wzrost ciśnienia rozkurczowego (zapewniającego przepływ przez naczynia wieńcowe -odżywiające serce) Pozwala na czasowe utrzymanie przy życiu pacjenta z niskim ciśnieniem krwi we wstrząsie sercowo-pochodnym w okresie transportu i przygotowania do pilnego zabiegu kardiochirurgicznego.
TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl