Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

 

 

Serdecznie witamy na stronie naszego Towarzystwa !

Towarzystwo powstało w roku 1993. Skupia 700 członków, głównie lekarzy, pielęgniarki i menadżerów ochrony zdrowia. Zajmuje się opracowaniem raportów kliniczno - ekonomicznej oceny jakości interwencji, technologii diagnostycznych i leczniczych w tym sposobów terapii chirurgicznej i farmakologicznej. Biuro TPJ udziela zainteresowanym konsultacji i szkoleń przygotowujących do uzyskania akredytacji.

 
POD PATRONATEM TPJ RUSZA DRUGA EDYCJA KOMPLEKSOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA" 2022/2023

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji (2022/2023) objętych patronatem TPJ pierwszych w Polsce studiów podyplomowych łączących systemy zarządzania jakością z klinicznymi standardami jakości dla szpitali i POZ. Studia w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone będą przy współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie oraz DEKRA Polska.

Program studiów skierowany jest do:

  • specjalistów ds. zarządzania jakością,
  • pełnomocników ds. zarządzania jakością,
  • przewodniczących Zespołów Zarządzania Jakością,
  • dyrektorów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Opieki, dyrektorów i przewodniczących zespołów funkcjonujących w szpitalach i przychodniach, dyrektorów szpitali i przychodni oraz ich zastępców,
  • prezesów Zarządu i członków Zarządu kierujących szpitalami i/lub przychodniami.

Zajęcia będą prowadzone przez współautorów standardów akredytacyjnych, doświadczonych wizytatorów oceniających jednostki medyczne pod względem realizacji wymagań określonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia, wieloletnich praktyków zarządzających poprawą jakości w jednostkach medycznych, audytorów wiodących, którzy posiadają bogate doświadczenie w certyfikacji systemu zarządzania jakością wg standardów normy ISO 9001: 2015 w branży medycznej oraz prawników, trenerów rozwoju osobistego, trenerów i mentorów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową studiów pod patronatem TPJ:


Szanowni Państwo,

Realizując priorytet Dwuletniej Umowy o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce mają zaszczyt poinformować o działaniach, podjętych w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach wdrażania elementów 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia. Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm).

W 2018 roku działania nakierowaliśmy na problematykę badania świadomości w zakresie społecznej percepcji niepożądanych działań leków, dotyczącej pacjentów POZ przyjmujących leki psychotyczne. W 2019 roku we współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podjęliśmy działania, których celem było spojrzenie na niepożądane działania leków, w tym psychotycznych, z perspektywy lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej.

Ponadto, zaadaptowaliśmy materiały edukacyjne WHO do szerokiego wykorzystania przez liczne grono odbiorców, w tym organizacje zrzeszające pacjentów oraz praktyki medycyny rodzinnej. Więcej...


Logotyp World Patient Safety Day

17 września 2019 r. obchodzimy po raz pierwszy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (World Patient Safety Day), ustanowiony przez Światową Organizacje Zdrowia na 72 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju tego roku.

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pacjenta są wpisane w zakres działalności Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce jako cele statutowe - uznajemy wagę i znaczenie poprawy bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia na wszystkich szczeblach systemu ochrony zdrowia. Liczne badania na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej wskazują, że w wyniku korzystania z usług zdrowotnych, poszkodowanych jest 10%-12% pacjentów, a 15% kosztów opieki szpitalnej wydatkowanych jest na pokrycie tych szkód. W wielu przypadkach, zdarzenia niepożądane do których dochodzi można zakwalifikować jako preventable czyli "możliwe do uniknięcia".

Dlatego też, pragnąc zwrócić uwagę na liczne zagrożenia, jakie generują systemy opieki zdrowotnej w krajach zwracamy się z prośbą do decydentów jednostek opieki zdrowotnej o przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji na ten temat, przyczyniając się w ten sposób do obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. 

DUQuE

 
 
Co robić przy zawale serca?
 TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl