Towarzystwo Promocji Jako禼i Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Projekt ERNST

TPJ jest krajowym koordynatorem projektu CA19113 THE EUROPEAN RESEARCHERS' NETWORK WORKING ON SECOND VICTIMS (The ERNST Group) realizowanym w ramach Europejskiego Programu Wsp贸艂pracy w Dziedzinie Bada艅 Naukowo-Technicznych COST (European Cooperation in Science and Technology).

COST jest najd艂u偶ej trwaj膮cym europejskim programem wspieraj膮cym multilateraln膮 wsp贸艂prac臋 pomi臋dzy badaczami, naukowcami oraz przedstawicielami ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw z Europy. Akcje COST wprawdzie nie wspieraj膮 finansowo samych bada艅 naukowych to jednak szeroko dofinansowuj膮 aktywno艣膰 powsta艂ych sieci naukowych poprzez refundacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z mobilno艣ci膮, udzia艂em w spotkaniach eksperckich, konferencjach i szko艂ach letnich, a tak偶e umo偶liwiaj膮 odbycie kr贸tkoterminowych sta偶y w o艣rodkach zagranicznych. Jako prekursor zaawansowanych bada艅 multidyscyplinarnych, COST spe艂nia bardzo wa偶n膮 rol臋 w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area).

COST akceptuje udzia艂 w Akcjach os贸b znajduj膮cych si臋 na wszystkich szczeblach kariery ale szczeg贸lnie zach臋ca m艂odych, dopiero zaczynaj膮cych karier臋 naukowc贸w.

G艂贸wnym celem projektu ERNST jest prowadzenie mi臋dzynarodowej dyskusji i dzielenie si臋 do艣wiadczeniem, perspektyw膮 i dobr膮 praktyk膮 dotycz膮c膮 wspierania personelu medycznego uczestnicz膮cego w zdarzeniach niepo偶膮danych, okre艣lanego jako second victims czyli drug膮 ofiar膮 ZN. Tak偶e zapocz膮tkowanie dialogu na ten temat mi臋dzy poszczeg贸lnymi interesariuszami

Przebieg ka偶dej Akcji COST jest koordynowany i nadzorowany przez Management Committee (Komitet Zarz膮dzaj膮cy), sk艂adaj膮cy si臋 z dw贸ch przedstawicieli ka偶dego kraju w niej uczestnicz膮cego - udzia艂 polski reprezentuje TPJ: Barbara Kutryba oraz Halina Kutaj-W膮sikowska.

Akcja ERNST zaplanowana jest na okres 2019 - 2023, szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 na stronie akcji: https://cost-ernst.eu/TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Krak贸w, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl