Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" (MAP4E 16/1/KA202/23016)

 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności"

Realizowany przez TPJ projekt Unii Europejskiej programu ERASMUS "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" ma na celu poprawę bezpieczeństwa opieki nad pacjentem poprzez opracowanie i rozpowszechnienie bardziej skutecznych programów edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia. Celem bezpośrednim jest opracowanie metodologii szkolenia mogącej wpłynąć na codzienne praktyki w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta i znalezienia zaleceń dla lepszych praktyk edukacyjnych.

Koordynatorem działań 3 partnerów (Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości Hiszpanii) jest Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie.

Partnerzy projektu zidentyfikują i ocenią dostępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pacjenta w swoich krajach. Po zgromadzeniu materiałów edukacyjnych, określona zostanie najbardziej skuteczna metodologia szkolenia i edukacji w zakresie bezpiecznej opieki, nakierowana na przekazywanie pacjenta. Szkolenie, w tym zakres i metody nauczania zostaną poddane pilotażowi i ocenie w trzech szpitalach na Węgrzech i w Polsce. Badanie kultury bezpieczeństwa we wszystkich szpitalach zostanie przeprowadzone przed i po szkoleniach, na podstawie kwestionariusza ankietowego, opracowanego przez projekt MAP4E. Badanie ankietowe dotyczyć będzie wiedzy na temat przekazywania pacjenta oraz kultury bezpieczeństwa w szpitalu: uzyskane dane posłużą do określenia charakterystyki oddziaływania edukacyjno-szkoleniowego o najwyższej skuteczności.TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl