Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Chirurgii Naczyniowej 2005

Lp. Szpital Oddział Miasto KRYTERIA OCENY DANE INFORMACYJNE
IK WR Akredytacja Procent lekarzy z II st. specjalizacji LP LR Ramię C Wideoskopia Oddział naczyniowy Pomostowanie aortalno-dwuudowe Pomostowanie obwodowe Operacje w zakresie tętnic szyjnych Stentgrafty Kruroskopie Sympatektomie piersiowe Sympatektomie lędźwiowe VAS Średni czas oczekiwania (w dniach) Węzeł sanitarny Telefon
1 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Bródnowski I Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziau Lekarskiego AM Warszawa 100 18.94 NIE 40.54 2.62 44.50 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE 7 TAK NIE
2 SP Centralny Szpital Kliniczny Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM Warszawa 77.18 12.88 NIE 28.95 2.47 89.00 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK 30 TAK NIE
3 SP Szpital Kliniczny nr 7 Śl.AM Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śl.AM Katowice 67.75 9.85 TAK 28.00 1.40 26.67 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE 28 NIE NIE
4 Szpital Zakonu Bonifratrów Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii Kraków 57.95 7.58 TAK 9.09 2.10 22.00 TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK 14 NIE NIE
5 SP Szpital Kliniczny nr 1 AM im.Przemienienia Pańskiego Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii Poznań 55.12 6.82 NIE 22.00 2.33 35.00 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 180 TAK TAK
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Śl.AM Bytom 48.95 7.58 NIE 6.67 1.94 60.00 NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE 30 NIE NIE
7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wrocław 45.89 5.30 NIE 15.00 2.48 29.75 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK bd. NIE NIE
8 SP Szpital Kliniczny nr 1 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Lublin 40.41 3.03 TAK 18.75 1.30 0.00 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 7 NIE TAK
9 SP Szpital Kliniczny im. Dr A.Jurasza Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Collegium Medicum im. L. Rydygiera Bydgoszcz 36.62 5.30 NIE 29.17 2.48 0.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE 21 NIE NIE
10 SPZOZ Szpital Bielański im. Ks.Jerzego Popiełuszki Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP Warszawa 29.64 3.03 NIE 20.00 2.31 12.00 TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE 30 NIE NIE
11 SP Szpital Kliniczny nr 2 Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej PAM Szczecin 28.02 2.27 NIE 12.50 3.33 40.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK 120 NIE NIE
12 Szpital Specjalistyczny im. św. Łukasza Świętokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyn i Angiologii Końskie 26.70 0.76 TAK 7.32 2.05 20.50 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE 0 NIE TAK
13 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń Olsztyn 20.87 0 TAK 8.00 3.33 bd. TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE 60 NIE NIE
14 Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Elbląg 17.44 0 TAK 11.11 2.11 0.00 TAK NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE 3 TAK TAK
15 SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Opole 16.61 0 NIE 8.00 2.63 42.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK bd. bd. TAK TAK 15 NIE TAK
16 Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Bielsko-Biała 16.33 0 NIE 2.17 2.09 46.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE 38 TAK NIE
17 Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr T.Chałubińskiego Oddział Chirurgii Naczyń Radom 14.74 0 NIE 13.64 1.83 11.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK TAK 30 TAK TAK
18 Szpital Wolski im. Dr A.Gostyńskiej SPZOZ Oddział Chirurgiczny Warszawa 13.71 0 NIE 20.00 2.14 15.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE 28 NIE NIE
19 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.A.Mielęckiego Śl.AM, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej Katowice 13.62 0 NIE 5.00 2.31 30.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK 4 TAK NIE
20 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Korczaka Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Słupsk 11.98 0 NIE 4.17 2.23 58.00 NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE 14 NIE TAK
21 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Św. Anny SPzOZ Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Warszawa 11.21 0 NIE 15.00 bd. 45.00 TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE 49 NIE NIE
22 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi Oddział Chirurgii Naczyń Obwodowych Łódź 10.78 0 NIE 8.00 1.67 12.50 bd. NIE NIE TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE 0 TAK NIE
23 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika, Oddział Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Regionalnej Medycyny Ratunkowej Łódź 9.89 0 NIE 12.50 bd. 7.20 NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE 60 NIE NIE


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl