Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Kompleksowego leczenia nowotworów złośliwych 2003

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali Kryteria oceny Dane informacyjne
IK WR Akredytacja LP/CH LP/ChO LP/R OIOM SW SIN Poradnie TK MRI Scyntygrafia Operacje odtwórcze 2 aparaty + TK Liczba łóżek w oddziale: Liczba leczonych w oddziale (w 2001 r.): Liczba psychologów Maksymalny czas oczekiwania na (w dniach): Rejestr nowotworów Apteka Hospicjum
Przyjęcie do oddziału Radioterapię
Lp. Nazwa jednostki Miejscowość Chemioterapii Chirurgii Onkologicnzej Radioterapii Chemioterapii Chirurgii Onkologicnzej Radioterapii Chemioterapii Chirurgii Onkologicznej Radioterapii onkologicznej Tryb ambulatoryjny W trakcie hospitalizacji
1 Centrum Onkologii - Instytut Warszawa 100,00 31,11 NIE 1,36

TAK TAK TAK 6 TAK TAK TAK TAK TAK 790

24686 12189 77745 2 0 7 14 14 0 TAK TAK TAK
2 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Gliwice 57,14 17,78 NIE 3,76 2,23 5,76 TAK TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 64 96 144 4033 2590 4754 1 14 25 56 28 bd TAK TAK TAK
3 Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań 32,14 10,00 NIE 2,06 2,22 4,93 TAK NIE TAK 5 TAK NIE TAK TAK TAK 33 91 133 3298 3421 2942 3 0 28 28 7 28 TAK NIE TAK
4 Kujawsko-Pomorskie Regionalne Centrum Onkologii Bydgoszcz 25,00 7,78 TAK 2,19 1,79 2,63 TAK TAK TAK 6 TAK TAK TAK TAK TAK 35 59 92 3560 1760 1240 3 0 0 14 0 14 TAK TAK TAK
5 Dolnośląskie Centrum Onkologii Wrocław 10,71 3,33 NIE 2,32 2,67 3,62 NIE TAK TAK 4 TAK NIE NIE TAK TAK 44 80 217 4523 7926 4503 2 14 14 14 14 14 TAK NIE TAK
6 Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Łódź 5,36 1,67 NIE 2,69 3,64 2,05 TAK TAK TAK 6 TAK TAK TAK TAK TAK 97 120 88 21400 36520 30000 1 0 5 7 3 7 TAK TAK TAK
7 Wojewódzki Ośrodek Onkologii Opole 1,79 0,56 NIE 3,05 2,30 2,41 TAK TAK NIE 4 TAK NIE NIE TAK TAK 58 46 41 1020 1777 812 0 10 10 25 2 21 TAK TAK TAK
8 Regionalny Szpital Onkologiczny Szczecin 1,79 0,56 NIE 1,41 1,90 6,20 TAK TAK TAK 5 TAK NIE NIE TAK TAK 45 59 155 3918 3373 2460 1 0 7 28 14 28 TAK NIE TAK


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl