Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Hematologicznych 2003

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali Kryteria oceny Dane informacyjne
IK WR Akredytacja CMJ % lekarzy z II° specjalizacji z Hematologii % lekarzy z II° specjalizacji z chorób wew. LD LP Chemioterapia o. dzienny OIOM O. Transplantacji Szpiku Pracownie specjalistyczne Akredytacja Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku i Krwi Przeszczepy Radioterapia Poradnie Liczba łóżek Warunki pobytu Psycholog Maksymalny czas oczekiwania Współpraca z hospicjum Telefon
Autologiczne Allogeniczne Przyjęcie do O. Izba Przyjęć Radioterapia
Lp. Nazwa jednostki Miejscowość Dawcy spokrewnieni Dawcy nie spokrewnieni Tryb ambulatoryjny Hospitalizacja
1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Mielęckiego ŚAM Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Katowice 100,00 33,93 NIE 22,73 50,00 33,00 0,97 TAK TAK TAK 14 TAK TAK TAK TAK NIE 1 66 88,4 TAK 28 dni 15 min 14 dni* 14 dni* NIE TAK
2 Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Klinika Hematologii Łódź 67,20 21,43 NIE 46,15 38,46 51,00 1,96 TAK TAK TAK 14 TAK TAK NIE NIE TAK 3 51 54,5 TAK 7 dni 1 godz 14 dni 7 dni TAK TAK
3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 AM Klinika Hematologii Gdańsk 47,13 12,50 NIE 50,00 80,00 37,00 1,85 TAK TAK TAK 14 TAK TAK TAK TAK TAK 3 31 20,0 TAK 7 dni 0 4 dni 10 dni TAK TAK
4 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM Warszawa 41,12 10,71 NIE 50,00 60,00 45,00 1,55 TAK TAK TAK 14 TAK TAK TAK TAK NIE 2 90 39,1 NIE 14 dni 0 3 dni* 0* TAK TAK
5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Klinika Hematologii Lublin 40,38 8,93 TAK 46,67 86,67 41,00 1,24 TAK TAK TAK 14 TAK TAK NIE NIE NIE 2 41 27,3 TAK 14 dni 0 14 dni* 2 miesiące* TAK TAK
6 Szpital Uniwersytecki CMUJ Katedra i Klinika Hematologii Kraków 40,30 10,71 NIE 30,00 45,00 37,00 0,93 TAK NIE TAK 14 TAK TAK TAK NIE TAK 3 37 100,0 TAK 1 doba 1 godz 14 dni 14 dni TAK TAK
7 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Klinika Chorób Wewnętrznych Warszawa 16,09 1,79 NIE 26,92 53,85 27,00 2,38 TAK TAK TAK 11 TAK TAK TAK NIE NIE 2 81 47,4 TAK 5 dni 15 min 5 dni* 3 dni* NIE TAK
8 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Wrocław 13,53 0,00 NIE 75,00 100,00 39,00 1,30 TAK TAK TAK 14 TAK TAK NIE NIE NIE 3 39 42,9 NIE 7 dni 0 0* 0* NIE TAK
9 Centrlany Szpital Kliniczny WAM Klinika Chorób Wewnętrznychi Hematologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Warszawa 11,14 0,00 NIE 66,67 100,00 38,00 2,11 TAK TAK TAK 7 TAK TAK TAK NIE NIE 2 38 0,0 TAK 3 dni 5 godz 14 dni* 28 dni* NIE TAK
10 SP Szpital Kliniczny nr 1Klinika Hematologii Szczecin 6,63 0,00 NIE 33,33 33,33 32,00 1,88 TAK NIE NIE 11 NIE NIE NIE NIE NIE 2 32 53,8 NIE 42 dni 30 min 28 dni* 14 dni* TAK TAK


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl