Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Kardiochirurgicznych 2002

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali KRYTERIA OCENY
WR Akredytacja CMJ % lekarzy z II ° specjalizacji LD LP Całodobowe zabezpieczenie Zabiegi interdyscyplinarne Liczba łóżek Liczba leczonych w oddziale w 2001 r. Maksymalny czas oczekiwania na operację planową (w dniach) Liczba zabiegów wykonanych w 2001 r. Spektrum zabiegów Rehabilitacja kardiologiczna Pacjenci Odwiedziny
Lp. Nazwa oddziału Nazwa jednostki Miejscowość IK Kardiochirurg Kardiolog interwencyjny Echokardiografia Angiografia TK RTG Laboratorium Naczyniowe Torakochirurgiczne Elektrofizjologiczne CABG Laserowa rewaskularyzacja Wady zastawkowe Wady wrodzone Tętniaki aorty Przeszczepy serca spoza kasy chorych zagraniczni / pełnopłatni
1 I Klinika Kardiochirurgii Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego; Śląski Ośrodek Kardiologii AM Katowice 100,00 22,84 Nie 42,11 16,00 0,62 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 48 1445 120 1312 82,6 bd. 9,4 0 1,37 0 Tak 49,7 0,3 Tak
2 Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II; Instytut Kardiologii CM UJ Kraków 96,54 22,53 Nie 36,00 37,50 1,13 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 150 2803 42 2419 59,6 1,2 24,5 3,4 7,65 1,1 Tak 47,9 0,5 Tak
3 Klinika Kardiochirurgii Śląskie Centrum Chorób Serca; Wojewódzki Ośrodek Kardiologii Zabrze 80,53 17,28 Nie 52,94 10,00 0,44 Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak 50 1996 120 1936 53,4 0,4 15,7 11,1 1,08 2,4 Tak 0 3,6 Tak
4 II Klinika Kardiochirurgii Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego; Śląski Ośrodek Kardiologii AM Katowice 77,60 16,98 Nie 56,25 25,00 0,60 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 50 1663 180 1754 67,6 0 7,3 0,7 1,03 0 Tak 13,2 0,1 Tak
5 I Klinika Kardiochirurgii Instytut Kardiologii MZiOS Warszawa 54,70 10,80 Nie 58,82 12,25 0,47 Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak 49 1148 90 1145 52,5 5,8 24,0 8,1 4,98 0 Tak 17,7 0,3 Nie


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl