Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Kardiochirurgicznych 2004

L.p. Szpital Oddział Miasto KRYTERIA OCENY DANE INFORMACYJNE
IK WR Akredytacja Procent lekarzy z II ° specjalizacji LD Pielęgniarki Intensywnego Nadzoru LK LR Operatywa MRI TK Spektrum zabiegów Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas oczekiwania na operację planową (w dniach) Liczba zabiegów Liczba chorych operowanych w trybie pilnym w 2003 r. Rehabilitacja kardiologiczna Węzeł sanitarny Telefon Liczba pacjentów pełnopłatnych/zagranicznych Miejsce w poprzednim rankingu
By-pass Wady zastawkowe Tętniaki i rozwarstwienia aorty Wady wrodzone Operacje złożone Przeszczepy serca Badanie opinii pacjentów By-pass Tętniak rozwarstwiający aorty
1 Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medycznego Śląskiej Akademii MedycznejI I Klinika Kardiochirurgii Katowice 100,00 19,71 nie 76,92 17,33 0,70 52,00 13,00 109,00 tak tak tak tak tak tak tak nie własne 52 1480 180 1417 240 8 tak tak nie 8 1
Śląskie Centrum Chorób Serca Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM Zabrze 100,00 18,64 nie 52,63 17,00 0,51 17,00 7,29 105,16 tak nie tak tak tak tak tak tak własne 51 2048 270 1998 178 29 tak tak nie 27 2
2 Instytut Kardiologii CM UJ Klinika Serca, Naczyń i Transplantologii Kraków 92,73 17,56 nie 39,29 37,50 0,66 150,00 8,33 95,61 tak tak tak tak tak tak tak tak profesjonalne 150 2880 100 2677 86 27 tak tak tak 1 3
3 Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej II Klinika Kardiochirurgii Katowice 63,47 11,47 nie 50,00 16,50 0,30 33,00 22,00 87,11 tak tak tak tak tak tak tak nie własne 66 1627 120 1568 201 10 tak tak nie 0 -
4 Instytut Kardiologii I Klinika Kardiochirurgii Warszawa 48,01 8,60 nie 57,14 21,67 0,42 65,00 21,67 76,00 nie nie tak tak tak tak bd. nie własne 65 1064 180 1064 156 20 tak tak nie 18 4
5 Szpital Kliniczny nr 1 AMG Klinika Kardiochirurgii Gdańsk 34,36 5,02 nie 36,36 16,25 0,37 65,00 32,50 108,27 tak tak tak tak tak tak tak nie własne 65 2276 90 2383 64 16 tak nie nie 3 -


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl