Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Kardiochirurgii 2007

Lp.SzpitalOddział / KlinikaMiastoKRYTERIA OCENYDANE INFORMACYJNEMiejsce w Rankingu 2004 r.
IKWRAkredytacjaLP Całodobowe zabezpieczenie Spektrum zabiegów Liczba chorych operowanych w trybie pilnym w 2006 r. Kursy akredytacyjne Liczba łóżekLiczba leczonych w 2006 r.Liczba zabiegów wykonanych w 2006 r. Średni czas oczekiwania na operacjęLiczba pacjentów zagranicznychRehabilitacja kardiologiczna Węzeł sanitarny w każdej Sali
Echokardiografia przezprzełykowa TKNMRCABGWady zastawkoweWady wrodzoneOp. Skojarzone Tętniaki i rozwarstwienia aortyPrzeszczepy sercaOperacje zaburzeń rytmu
CABGTętniaki aorty
1Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Instytut Kardiologii CM UJKlinika Chirurgii Serca, Naczyń i TransplantologiiKraków100.0028.52nie0.86taktaktak1297585351411901032256472138270023913 m-c7taktak2
2Śląskie Centrum Chorób SercaKatedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śl.A.M.Zabrze58.9813.50nie0.63taktaktak93347518414661283735138455191018682,5 m-c45taktak1
3Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śl.A.M.I Klinika KardiochirurgiiKatowice46.9412.74niebd.taktaktak9811713102bd.01832410032139013504 - 6 tyg.10taknie1
4Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śl.A.M.II Klinika KardiochirurgiiKatowice45.139.51nie0.55taktaktak7843230142420927918435132912396 - 7 tyg.1taknie3
5Instytut KardiologiiI Klinika KardiochirurgiiWarszawa44.8211.60nie0.82taknienie4572776761230134321246118311683 m-c2taktak4
6Centralny Szpital KlinicznyKlinika Kardiochirurgii AMWarszawa33.027.60nie0.73taktaktak40913254460545044487005682 m-cebd.taktak8
7Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital AMGKlinika Kardiochirurgii i Chirurgii NaczyniowejGdańsk23.303.42nie0.90taktaktak92426714117891226728145231923484 m-c1taknie5

KRYTERIA OCENY

IK- indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:

 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiochirurgicznych oraz kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji);
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ);
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę w oddziale;
 • Całodobowe zabezpieczenie diagnostyczne- czy szpital zapewnia całodobowe zabezpieczenie:
 • TK - tomografia komputerowa,
 • NMR- rezonans magnetyczny,
 • Spektrum zabiegów:
  • CABG (by-pass)- pomostowanie aortalno- wieńcowe polegające na wszczepieniu pomostów naczyniowych omijających wszystkie krytyczne zmiany w tętnicach wieńcowych, z co najmniej jednym pomostem wykonanym z naczynia tętniczego warunkującego wieloletnią drożność;
  • Wady zastawkowe- operacje nabytej lub wrodzonej wady zastawki aortalnej, mitralnej lub trójdzielnej;
  • Wady wrodzone- chirurgiczne korekty wad wrodzonych np. zamknięcie otworu w przegrodzie międzykomorowej;
  • Operacje skojarzone- jednoczasowe operacje korekty wady zastawkowej i choroby wieńcowej;
  • Tętniaki i rozwarstwienia aorty- poszerzenie aorty wymagające operacji w trybie planowym, co ma zapobiec ich pęknięciu lub pilnym gdy powstaje rozwarstwienie ściany, co grozi śmiercią w kilka godzin od wystąpienia rozwarstwienia;
  • Przeszczepy serca- operacje wymiany całego serca lub bloku sercowo- płucnego na pobrane od człowieka, u którego stwierdzono śmierć mózgu;
  • Operacje zaburzeń rytmu-chirurgiczna ablacja czyli przecięcie nieprawidłowych dróg przewodzenia w przedsionkach serca przerywająca napady migotania przedsionków (najczęściej skojarzonego z operacją nieprawidłowo funkcjonującej zastawki mitralnej.
 • Kursy akredytacyjne- szkolenie podyplomowe, specjalizacyjne lekarzy

DANE INFORMACYJNE

 • Rehabilitacja kardiologiczna - czy oddział/klinika zapewnia kontynuację leczenia w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej,
 • Zagraniczni - liczba pacjentów zagranicznych operowanych w oddziale,
 • Bd. - brak danych


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl