Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking reputacyjny zabiegów kardiochirurgicznych 2007

Wymiana lub naprawa zastawki aortalnej
 1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Instytut Kardiologii CM UJ, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Kraków
 2. Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa
  Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej, II Klinika Kardiochirurgii, Katowice
 3. Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej, I Klinika Kardiochirurgii, Katowice
Plastyka zastawki mitralnej
 1. Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śl.A.M., Zabrze
 2. Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej, II Klinika Kardiochirurgii, Katowice
 3. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Instytut Kardiologii CM UJ, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Kraków
  Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej, I Klinika Kardiochirurgii, Katowice
CABG
 1. Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej, I Klinika Kardiochirurgii, Katowice
 2. Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital AMG, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Gdańsk
 3. Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śl.A.M., Zabrze
Operacje tętniaka aorty wstępującej
 1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Instytut Kardiologii CM UJ, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Kraków
 2. Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa
 3. Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śl.A.M., Zabrze
Chirurgiczne leczenia zaburzeń rytmu
 1. Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Kardiochirurgii, Warszawa
 2. Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śl.A.M., Zabrze
 3. Instytut Kardiologii,
 4. I Klinika Kardiochirurgii, Warszawa
  Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej, I Klinika Kardiochirurgii, Katowice

Wyjaśnienia do rankingu zabiegów:

 • Tętniak aorty wstępującej: wycięcie zmienionego i nadmiernie poszerzonego odcinka aorty i wszycie w jego miejsce sztucznej lub biologicznej protezy naczyniowej;
 • Plastyka zastawki mitralnej: operacja naprawy niedomykalnej czyli przeciakajacej zastawki mitralnej bez konieczności jej usunięcia i wszczepienia w jej miejsce sztucznej protezy;
 • Wymiana lub naprawa zastawki aortalnej: wszczepienie sztucznej, biologicznej lub mechanicznej protezy zastawkowej w miejsce zniszczonej i zwapniałej zastawki aortalnej, lub rekonstrukcja jej naturalnej pracy naprawą nieprawidłowo pracujących elementów.


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl