Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Neurochirurgicznych 2003

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali Kryteria oceny Dane informacyjne
Lp. Nazwa jednostki Miejscowość IK WR Akredytacja CMJ % lekarzy z IIst. specjalizacji LD LP OIOM SW SIN SOR Panel badań Zabiegi interdyscypilarne Krążenie pozaustrojowe Operacje stereotaktyczne / liczba operacji Monitorowanie System neuronawigacji Liczba łóżek Maksymalny czas oczekiwania: (w dniach) Telefon Całodobowa opieka Wideokonferencje Miejsce w poprzednim rankingu
Przyjęcie do oddziału Zabieg po przyjęciu do oddziału
1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 / Klinika Neurochirurgii Lublin 100,00 32,17 TAK 83,33 30,00 1,50 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK tak / 98 NIE NIE 60 6 2 TAK TAK NIE 1
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary/ Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii ŚlAM Sosnowiec 74,52 25,22 NIE 80,00 33,00 1,83 TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE tak / 23 TAK NIE 66 7 7 TAK NIE NIE 2
3 Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej/ Klinika Neurochirurgii CMKP Warszawa 44,12 13,91 NIE 50,00 22,50 1,61 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK tak / 112 NIE NIE 45 28 5 TAK TAK TAK 5
4 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 AM / Klinika Neurochirurgii Gdańsk 36,09 10,43 NIE 55,56 20,00 1,00 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK tak / 68 TAK TAK 40 0 1 TAK TAK TAK 4
5 Szpital Kliniczny WAM z Polikliniką SP ZOZ/ Klinika Neurochirurgii Łódź 28,15 8,70 NIE 62,50 30,00 2,31 TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE tak / 64 TAK NIE 30 21 9 TAK TAK TAK 20
6 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1/ Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Oddział Neurotraumatologii Szczecin 14,81 3,48 NIE 41,18 40,00 1,67 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE tak / 29 TAK TAK 40 7 1 TAK TAK TAK 7
7 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ/ Klinika Neurochirurgii Bydgoszcz 13,71 3,48 NIE 62,50 38,00 2,00 TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE tak / 225 NIE NIE 38 60 3 TAK TAK TAK 17
8 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej / Klinika Neurochirurgii ŚAM Katowice 12,97 0,87 TAK 84,62 23,67 1,61 TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE tak / 28 NIE NIE 71 bd. bd. TAK TAK NIE 8
9 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza / Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Bydgoszcz 10,24 1,74 NIE 41,67 33,00 1,40 TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE 66 28 10 TAK NIE NIE nie brali udziału
10 Wojewódzki Szpital Zespolony / Oddział Neurochirurgii Elbląg 9,98 0,00 TAK 71,43 35,00 1,84 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE 35 7 2 TAK TAK TAK 9


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl