Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Neurochirurgii 2007

Lp.SzpitalOddział/KlinikaMiastoKRYTERIA OCENYDANE INFORMACYJNE
IKWRAkredytacjaProcent lekarzy ze specjalizacjąLDLPPododdział intensywnej terapiiDiagnostyka - panel badań Diagnostyka Diagnostyka i leczenie Leczenie
Liczba łóżekPrzyj.do oddziału przez InternetWideokonferencjeMiejsce w poprzednim rankingu (2004)
USG dopplerPomiar ciśnieniaBadanie perfuzji/dyfuzjineuronawigacjaOperacje stereotaktyczne / liczba operacji w 2006 rokuZabiegi interdyscypilarneKrążenie pozaustrojoweWady naczyniowe mózguChoroby ukladu pozapiramidowegoDyskopatia lędźwiowaMonitorowanie śródoperacyjneMonitorowanie śródoperacyjne -FMRINeuroendoskopiaOperacje mikrochirurgiczne
1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. BarbaryKatedra i Oddział Kliniczny NeurochirurgiiSosnowiec100.0025.93nie87.5033.001.74taktaktaktaktaktakTAK / 56taknietaktaktaknietaktaknie66nienie2
2Szpital Kliniczny nr 4Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii DziecięcejLublin82.3518.52tak70.0030.001.50taktaktaktaktaktakTAK / 17taktaktaknienietaknietaktak60taktak1
3Wojewódzki Szpital BródnowskiKlinika Neurchirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKPWarszawa66.1214.81nie66.6726.501.96taktaktaktaktaktakTAK / 30taktaktaktaktaktaknietaktak53taktak4
410 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąKlinika Neurochirurgii i Chirurgii GłowyBydgoszcz43.538.15nie72.7338.001.73nietaktaknietaktakTAK / 147taknietaknienienienietaktak38nietak5
5Szpital Kliniczny nr 1 im.prof.T.Sokołowskiego PAMKatedra Neurochirurgii, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii DziecięcejSzczecin42.535.93nie54.5518.001.57taktaktaktaktaktakTAK / 42taknietaknietaknienietaktak36nietaknie brali udziału
6Szpital Kliniczny nr 1Katedra i Klinika Neurochirurgii AMGdańsk35.843.70nie54.5511.670.61taktaktaktaknietakTAK / 63taktaktaktaktaktaknietaktak35taktak3
7Centralny Szpital KlinicznyKatedra i Klinika Neurochirurgii AMWarszawa35.275.93niebd.37.501.63taktaktaktaktaknienietaknietaknienietaknietaktak75taknienie brali udziału
8Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im.N.Barlickiego UMOddział Kliniczny NeurochirurgiiŁódź28.381.48tak75.0020.001.08nietaktaktaktaktakTAK / 0taknietaknienietaknienienie40nietaknie brali udziału
9Szpital Kliniczny AMOddział Kliniczny NeurochirurgiiBiałystok25.811.48nie91.6717.501.09taktaktaktaktaktakTAK / 19taktaktaknietaknienietaktak35taknie10
10Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyOddział NeurochirurgiiOlsztyn24.840.74tak75.0015.002.14taktaknietaktaknienietaktaknienietaknienietaktak30taktak13
11Wojewódzki Szpital ZespolonyOddział Neurochirurgii Traumatologii z Pododdziałem NeurospondyliatriiElbląg24.240.74tak75.0035.002.06nietaktaktaktaktakTAK / 0taknienienienienienietaktak35nietak11
12Wojewódzkie Centrum MedyczneOddział NeurochirurgiiOpole24.002.22nie85.7137.001.42taknietaktaknietakTAK / 26taknietaknietaktaknietaktak37taktak20
13Wojewódzki Szpital Zespolony w SzczecinieOddział Neurochirurgii i NeurotraumatologiiSzczecin21.610.00tak57.1414.001.33taktaknietaktaknienienienietaknienienienietaktak28nienienie brali udziału
14Wojewódzki Szpital Zespolony w KielcachOddział Neurochirurgiczny z Salą OperacyjnąKielce21.600.00tak77.7835.001.40nietaknienienietakTAK / 0taknietaknienienienietaktak35nienienie brali udziału
15Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MONKlinika NeurochirurgiiWarszawa21.540.74nie84.6240.001.21taktaktaktaktaknieTAK / 11taknietaknietaknienietaktak40nienie16
16Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.M.Kopernika,Oddział Neurochirurgii (ul.Powstańców W-wskich 1-2)Gdańsk21.020.00nie83.3322.000.96taktaktaktaktaktakTAK / 1taknietaknietaknienietaktak22taktaknie brali udziału
17Szpital Bielański im. Ks. Jerzego PopiełuszkiOddział Neurochirurgiczny i Klinika Neurochirurgii PANWarszawa19.950.74nie56.2540.001.29taktaktaktaktaknieTAK / 0nienienienienietaknietaktak40nietaknie brali udziału
18Szpital UniwersyteckiOddział Kliniczny Kliniki NeurochirurgiiKraków18.190.00nie61.1119.670.61taknietaktaktaknieTAK / 35taknietaktaknienienietaktak59taktak12
19Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Klinika Neurochirurgii i Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w ZgierzuŁódź16.510.00nie85.7113.001.37taktaktaktaknienienienietaknienienienienietaktak26nienienie brali udziału
20Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyOddział NeurochirurgicznyRadom15.510.00nie75.0034.001.42taktaktaktaknienienienienietaknienienienienienie34nietak17

KARDIOLOGIA - KRYTERIA OCENY

IK- indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:

 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dane oddziały jako najlepsze w Polsce (odpowiedzi udzielają kierownicy klinik i ordynatorzy oddziałów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z neurochirurgii, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia).
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ( uzyskane dane zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ).
 • % lekarzy ze specjalizacją - jaki procent lekarzy zatrudnionych w klinice/oddziale posiada specjalizacje z neurochirurgii
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym.
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę na dyżurze nocnym
 • Panel badań - możliwość całodobowej, nowoczesnej diagnostyki w szpitalu: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), angiografia
 • Diagnostyka: dopplerowska ultrasonografia przezczaszkowa; pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, badania perfuzji/dyfuzji mózgu w pracowni MRI zwiększają precyzję diagnostyki.
 • System neuronawigacji - zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia operacji, pozwala kontrolować położenie narzędzi w polu zabiegu.
 • Diagnostyka i leczenie:
 • Operacje stereotaktyczne: pozwalają na prowadzenie neurochirurgii czynnościowej i zwiększają precyzję planowania i leczenia.
 • Wykonanie 40 operacji stereotaktycznych w roku oznacza, że statystycznie procedura jest wykonywana przynajmniej raz w tygodniu
 • Leczenie:
 • Zabiegi Interdyscyplinarne - możliwość wykonywania zabiegów z zakresu: torakochirurgii, chirurgii szczękowej, chirurgii urazowej; okulistyki i laryngologii
 • Krążenie pozaustrojowe - prowadzenie operacji neurochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym pozwala na skuteczne leczenie wybranych chorób naczyniowych mózgu, które inaczej byłoby niemożliwe
 • Wewnątrznaczyniowe leczenie wad naczyniowych mózgu - w formie coilingu (leczenie tętniaka mózgu bez konieczności operacji) lub embolizacji (wypełnianie klejem naczyniaka lub bogato unaczynionego guza, stanowiące ostateczne leczenie lub będące przygotowaniem do zabiegu operacyjnego).
 • Leczenie chorób układu pozapiramidowego - czyli schorzeń, gdzie uszkodzeniu ulegają struktury mózgu modulujące czynność ruchową; wywołując zaburzenia napięcia mięśniowego (choroba Parkinsona, ból i wybrane schorzenia psychiczne). Preferowana jest stymulacji stereotaktyczna (leczenie ruchów mimowolnych za pomocą wszczepienia stymulatora, co jest w założeniu odwracalne) od lezji stereotaktycznej (ruchy mimowolne leczone za pomocą uszkadzania wybranych obszarów mózgu. Wykonane uszkodzenie jest nieodwracalne).
 • Monitorowanie śródoperacyjne - możliwość monitorowania elektrofizjologicznego, dopplerowskiego, możliwość śródoperacyjnego badania naczyniowego mózgu. Sygnalizuja one nieprawidłowości zaistniałe podczas prowadzonej operacji i pozwalają na unikniecie ich konsekwencji.
 • Śródoperacyjne wykorzystanie fMRI (Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny) - udoskonala monitorowanie śródoperacyjne, i ułatwia prognostykę i ograniczenie ewentualnych zaburzeń neurologicznych w następstwie operacji neurochirurgicznej.
 • Neuroendoskopia - leczenie schorzeń wewnątrzczaszkowych, zwłaszcza związanych z komorami mózgu, przysadką mózgową i zatokami obocznymi nosa, pozwalające na znaczne ograniczenie pola operacyjnego; wymaga skomplikowanego sprzętu wyposażonego w system optyczny i źródło światła.
 • Neuroendoskopia asystująca w mikrochirurgii - poprawia wgląd w pole operacyjne w operacjach mikrochirurgicznych.
 • Dane informacyjne:
 • Wideokonferencja - czy szpital posiada łącze ISDN dla prowadzenia video konferencji (możliwość konsultacji między ośrodkowej; prezentacji zabiegów operacyjnych, prowadzenia szkoleń)


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl