Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Neurologicznych 2003

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali Kryteria oceny Dane informacyjne
Lp. Nazwa jednostki Miejscowość IK WR Akredytacja CMJ Specjaliści II? / łóżko CH/PN CH/P Pododdział udarowy SIN PMR Badanie stężenia leków Panel badań Panel badań elektrfizjologicznych Konsultacje specjalistyczne Fachowy personel Sala do rehabilitacji Rehabilitacja w dni wolne Liczba łóżek Maksymalny czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału: (w dniach) Telefon Całodobowa opieka
Rehabilitanci Fizjoterapeuci Logopedzi
1 Instytut Psychiatrii i Neurologii / II Klinika Neurologiczna Warszawa 100,00 36,94 NIE 43,75 43 2,15 TAK NIE TAK TAK TAK TAK 4 25 bd. TAK TAK NIE 43 90 TAK TAK
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 / Klinika Neurologii Lublin 61,90 18,02 TAK 82,76 33,5 1,68 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 6 2 1 TAK TAK NIE 67 bd. TAK NIE
3 Szpital Uniwersytecki/ Klinika Neurologii Kraków 49,56 15,32 NIE 72,73 65 1,27 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 6 6 1 TAK TAK NIE 65 21 NIE NIE
4 Katedra i Klinika Neurologii Na Bazie Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka AM Wrocław 36,02 8,11 TAK 58,82 27,5 2,75 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5 2 3 TAK TAK NIE 55 21 NIE TAK
5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne ŚlAM/ Klinika (Oddział) Neurologii Katowice-Ochojec 34,91 9,91 NIE 63,64 24,5 1,17 TAK TAK TAK NIE TAK TAK 4 3 0 NIE TAK NIE 49 30 TAK TAK
6 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej / Klinika Neurologii Wieku Podeszłego Katowice 23,17 3,60 TAK 30,77 25 1,47 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2 2 1 TAK TAK NIE 25 60 TAK TAK
7 Zespół Opieki Zdrowotnej/ Oddział Neurologii Końskie 20,29 0,90 TAK 75,00 38 1,36 TAK TAK TAK TAK NIE NIE 5 1 1 TAK TAK TAK 38 0 TAK TAK
8 Centrum Medycyny Ratunkowej Oddział Neurologii i Leczenia Ostrych Udarów SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Wrocław 19,59 0,90 TAK 87,50 27,5 2,20 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 6 2 3 NIE TAK NIE 55 14 TAK TAK
9 Szpital Specjalistyczny/ Oddział Neurologii Kościerzyna 19,26 0,90 TAK 57,14 54 1,42 TAK TAK TAK TAK NIE TAK 5 5 0 TAK TAK TAK 54 14 TAK TAK
10 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II / Oddział Neurologiczny; Poradnia Neurologiczna Zamość 18,45 0,90 TAK 100,00 39 1,44 TAK TAK TAK TAK NIE TAK 5 0 0 NIE NIE NIE 39 30 NIE TAK
11 Szpital Wojewódzki Nr 2/ Oddział Neurologii Rzeszów 17,68 0,00 TAK 57,14 22 1,47 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 6 3 3 TAK TAK NIE 44 14 TAK TAK
12 Wojewódzki Szpital Zespolony / Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Elbląg 17,57 0,00 TAK 80,00 42 1,56 TAK TAK TAK TAK TAK NIE 6 1 3 TAK TAK NIE 42 14 TAK TAK
13 SP ZZOZ Oddział Neurologii Sandomierz 17,19 0,00 TAK 100,00 34 1,89 TAK TAK TAK TAK NIE NIE 3 1 1 NIE TAK TAK 34 14 TAK TAK
14 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej / I Klinika Neurologii ŚlAM Katowice 16,54 0,00 TAK 53,85 48 1,50 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 6 4 3 TAK TAK NIE 48 0 TAK NIE
15 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny/ Oddział Neurologii dla Dorosłych "A" Opole 16,23 1,80 NIE 45,45 21 2,10 TAK TAK TAK TAK NIE TAK 6 5 4 TAK TAK NIE 42 28 TAK TAK
16 Wojewódzki Szpital Zespolony/ Oddział Neurologiczny Konin 15,60 1,80 NIE 28,57 48 1,07 TAK TAK TAK TAK NIE TAK 5 2 1 TAK TAK TAK 48 3 TAK TAK
17 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej / Oddział Neurologiczny Chełm 15,31 0,00 TAK 44,44 36 1,57 TAK TAK TAK NIE NIE NIE 5 2 2 TAK TAK NIE 36 14 TAK TAK
18 Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski/ Oddział Neurologiczny Dąbrowa Górnicza 15,03 0,00 TAK 66,67 42 2,10 NIE TAK TAK NIE NIE NIE 5 2 1 NIE TAK NIE 42 30 TAK TAK
19 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Klinika Neurologii Bydgoszcz 14,40 0,90 NIE 50,00 34 2,00 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 6 2 3 TAK TAK TAK 34 3 TAK TAK
20 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej/ Oddział Neurologii Kielce 12,91 0,00 NIE 76,92 55 1,72 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 6 2 4 TAK TAK TAK 55 bd TAK TAK


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl