Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Okulistycznych 2003

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali Kryteria oceny Dane informacyjne
Lp. Szpital Nazwa oddziału Miasto IK WR Akredytacja % operacyjności % lekarzy z II ° specjalizacji LP Diagnostyka Spektum zabiegów* Liczba łóżek Liczba leczonych Liczba lekarzy w odddziale ogółem Maksymalny czas oczekiwania na operację zaćmy (w tygodniach) Referaty Liczba ostrych dyżurów w miesiącu Miejsce w poprzedniej edycji rankingu "Newsweeka"
TK MRI USG Angiografia fluoresceinowa Angiografia indocyjaninowa Elektrofizjologia Pole widzenia Obrazowanie tarczy n. II Fakoemulsyfikacja Sklerotomia Witrektomia Zezy porażenne Szwy regulowane Chirurgia oczodołu Implant oczodołowy Przeszczepy rogówki Przeszczepy błony owodniowej Zabiegi laserowe sitakówki Laserowe leczenie zwyrodnień plamki PDT
1 Kliniczny Szpital Okulistyczny Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM Warszawa 100,00 24,05 NIE 89,01 35,19 2,74 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK bd. bd. NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK 52 2520 54 24 42 6 1
2 Szpital Kliniczny Nr 5 I Katedra i Klinika Okulistyki ŚAM Katowice 62,71 13,92 NIE 47,19 87,50 2,23 NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK 205 13247 40 6 122 0 3
3 Szpital Kliniczny Nr 1 I Klinika Okulistyki Lublin 51,84 9,49 TAK bd. 90,00 2,63 TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE 71 2740 20 52 50 15 2
4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary Oddział Okulistyczny Sosnowiec 45,48 8,86 NIE 94,44 63,64 2,29 TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE 32 1440 11 12 12 6 5
5 Szpital Kliniczny im. dr A. Jurasza Katedra i Klinika Okulistyki AM Oddział Chorób Oczu Bydgoszcz 36,75 6,33 NIE 65,93 72,22 2,89 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE 52 2360 18 22 11 30 4
6 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego AM Warszawa 36,09 5,70 NIE 50,37 61,29 2,81 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 45 2543 31 12 31 6 9
7 Centralny Szpital Kliniczny WAM z Polikliniką Klinika Okulistyczna Warszawa 33,94 6,33 NIE 81,43 72,73 2,92 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE NIE 35 1400 11 12 29 30 16
8 Szpital Kliniczny WAM z Polikliniką Klinika Okulistyki Łódź 32,32 5,06 NIE 79,19 71,43 5,00 TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE 40 1432 7 0 14 30 11
9 Szpital Kliniczny Nr 1 Katedra i Klinika Okulistyczna AM Poznań 31,11 5,06 NIE 87,44 56,67 4,33 NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE 65 2428 30 36 25 bd. 6
10 Szpital Kliniczny Nr 1 Katedra i Klinika Okulistyki AM Wrocław 22,28 3,16 NIE 75,34 74,07 2,60 TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE 65 2810 27 24 27 4 -
11 Szpital Kliniczny Nr 1 II Klinika Okulistyki Lublin 20,53 1,27 TAK 66,25 70,83 2,77 TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE 72 3461 24 12 15 16 8
12 Szpital Kliniczny Nr 1 im. Barlickiego Klinika - Oddział Chorób Oczu AM Łódź 19,39 2,53 NIE 67,34 85,00 4,15 TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE 54 3821 20 12 19 10 7
13 Szpital Specjalistyczny Nr 1 Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki ŚlAM Bytom 16,96 2,53 NIE 66,91 50,00 5,00 NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE 50 1100 12 3 15 6 -
14 Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Okulistyczny Elbląg 14,67 0,00 TAK 62,32 81,82 1,86 TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE 26 1104 11 25 1 30 -
15 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II Oddział Okulistyczny Krosno 14,04 0,00 TAK 57,04 90,00 1,56 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE 28 1860 10 24 0 30 10
16 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Okulistyki Kraków 13,94 1,90 NIE 71,66 72,73 2,75 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK bd. NIE bd. bd. bd. bd. TAK TAK TAK TAK bd. 33 1242 11 28 0 5 18
17 III Szpital Miejski im. K. Jonschera Oddział Okulistyczny Łódź 12,99 1,90 NIE 89,62 90,91 3,07 NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE 43 2109 11 4 9 11 -
18 Szpital Kliniczny Nr 2 II Oddział Okulistyki Szczecin 12,78 0,00 NIE 88,88 75,00 3,25 NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE 26 1826 8 12 11 25 19
19 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika Oddział Okulistyczny Koszalin 12,72 0,00 TAK 88,12 83,33 1,50 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE 18 1624 6 6 0 30 14
20 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II Oddział Okulistyczny Poradnia Okulistyczna, Poradnia Retinopatii Cukrzycowej Zamość 11,50 0,00 TAK 78,86 63,64 1,64 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE 23 1206 11 20 4 30 -
21 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Kliniczny Oddział Okulistyczny Wrocław 11,46 0,63 NIE 70,38 77,78 3,75 TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE 30 1256 9 24 3 6 -
22 Szpital Kliniczny Katedra i Klinika Okulistyczna AM Białystok 11,32 0,63 NIE 86,67 87,50 2,19 TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE 35 1500 8 3 0 16 22
23 Szpital Wojewódzki Oddział Okulistyczny Zgierz 8,07 0,00 NIE 63,61 50,00 1,79 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE NIE NIE 25 720 8 3 3 10 -
24 Wojewódzkie Centrum Medyczne Oddział Okulistyczny Opole 7,92 0,00 NIE 71,42 38,89 2,53 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK NIE NIE 38 1781 18 43 2 30 20
25 Szpital Specjalistczny św. Wojciecha Adalberta Oddział Okulistyczny Gdańsk 7,90 0,00 NIE bd. 85,71 3,00 TAK NIE TAK NIE NIE TAK NIE NIE TAK NIE TAK NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE 30 1260 14 120 2 30 17
26 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Kliniczny Oddział Okulistyczny Kraków 7,75 0,00 NIE 91,19 70,00 2,50 TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE 25 1590 10 25 1 30 -
27 Szpital Wojewódzki Oddział Okulistyczny Zielona Góra 7,72 0,00 NIE 79,00 62,50 2,40 TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE 36 1262 8 8 0 30 -
28 Szpital Wojewódzki Oddział Okulistyczny Kołobrzeg 7,61 0,63 NIE 77,54 80,00 3,20 TAK NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE 32 1425 5 6 2 30 -
29 Szpital Wojewódzki Oddział Okulistyczny Bielsko-Biała 7,21 0,00 NIE 87,27 70,00 2,00 TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE 28 1100 10 40 0 30 24
30 Wojewódzki Szpital Okulistyczny
Kraków 7,20 0,00 NIE 89,34 68,18 3,00 NIE NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE 120 4897 22 24 6 15 -
31 ZOZ Oddział Okulistyczny Głogów 6,83 0,00 NIE 18,83 60,00 1,50 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE 12 1243 5 1 2 30 -
32 Wojewódzki Szpital Bródnowski Oddział Okulistyczny Warszawa 6,35 0,00 NIE 96,12 22,22 2,67 TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE 32 1031 9 8 2 7 26
33 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 Oddział Okulistyki Bytom 6,26 0,00 NIE 65,96 70,00 3,29 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE 46 1281 10 6 0 5 29
34 Szpital Wojewódzki Oddział Okulistyczny Ciechanów 6,11 0,00 NIE 56,37 80,00 2,00 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE 40 2441 10 6 0 30 -
35 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chorób Oczu Rzeszów 5,63 0,00 NIE 62,55 77,78 4,21 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE 59 3423 9 8 0 30 -
36 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera Oddział Okulistyczny Toruń 5,36 0,00 NIE 66,02 50,00 3,71 TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE 26 1077 6 5 0 30 31
37 Szpital Zespolony im. L. Perzyny Oddział Okulistyczny Kalisz 5,34 0,00 NIE 80,85 53,85 3,18 TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE 35 1170 7 65 1 30 -
38 Wojewódzki Szpital im. A. Falkiewicza Oddział Okulistyczny Legnica 4,89 0,00 NIE 43,52 50,00 1,43 TAK NIE TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE 20 1427 8 3 0 30 32
39 Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Okulistyczny Płock 4,69 0,00 NIE 23,11 50,00 1,93 TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE 27 2250 8 22 0 30 -


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl