Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Klinki Psychiatrycznych 2002

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali Kryteria oceny Dane informacyjne
WR Specjaliści II/łóżko CH/PN CH/P Panel Badań Artoterapia Muzykoterapia Hydroterapia Elektrowstrząsy Monitorowanie leków Dostęp do leków Warunki pobytu Liczba łóżek doktoraty Przepustki
L.P. Nazwa jednostki Odział Miejscowość IK TK MRI SPECT EEG Umywalka Węzeł sanitarny
1 Szpital Kliniczny Nr 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Klinika Psychiatrii Dorosłych AM Poznań 100,00 23,46 0,62 10 22 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak 90 10 Tak
2 Szpital Uniwersytecki Klinika Psychiatrii Dorosłych CMUJ Kraków 80,69 17,28 1,11 20 7 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak Nie 76 10 Nie
3 Instytut Psychiatrii i Neurologii II Klinika Psychiatrii Warszawa 57,06 12,35 0,29 35 35 Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie Nie Tak Tak Nie Nie 83 6 Tak
4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczno - Neurologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej II Klinika Chorób Psychicznych AM Gdańsk 56,36 13,58 0,24 60 200 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie 85 5 Nie
5 Instytut Psychiatrii i Neurologii III Klinika Psychiatrii Warszawa 45,92 8,64 0,40 35 35 Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie 90 4 Nie
6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny II Klinika Psychiatrii AM Łódź 43,50 4,94 0,51 18 43 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie Tak Tak Nie 110 9 Nie
7 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr A. Jurasza Katedra i Klinika Psychiatrii AM Bydgoszcz 42,01 2,47 0,57 11 10 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie 70 7 Tak
8 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne ŚAM Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Katowice 41,78 3,70 0,80 15 8 Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 40 5 Nie
9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny I Klinika Psychiatrii AM Łódź 39,21 2,47 0,46 20 20 Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak 70 5 Nie
10 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Klinika Psychiatrii PAM Szczecin 38,78 3,70 0,21 20 27 Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Nie 112 6 Nie
11 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Katedra i Klinika Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej Łódź 37,74 3,70 0,53 22 11 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie Nie 45 5 Nie
12 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Katedra Psychiatrii, Klinika Chorób Psychicznych AM Gdańsk 33,17 1,23 0,76 15 15 Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Nie Nie 90 12 Tak
13 Instytut Psychiatrii i Neurologii I Klinika Psychiatrii Warszawa 32,60 2,47 0,31 17 13 Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie 115 4 Tak
14 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Klinika PsychiatriiAM Lublin 29,07 0,00 0,37 23 25 Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Nie 150 14 Tak
15 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Klinika Psychiatrii AM Wrocław 28,93 0,00 1,93 15 15 Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie Nie 29 7 Nie


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl