Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Wyjaśnienia pojęć występujących w rankingu

 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce,
 • Akredytacja - czy szpital ma certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Procent operacyjności - procent zabiegów operacyjnych wykonanych w oddziale w stosunku do ogólnej liczby hospitalizowanych w 2003 r.,
 • Procent lekarzy z II ° specjalizacji - procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiadających II? specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii,
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę w oddziale,
 • OIOM - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - Sala Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - Sala Intensywnego Nadzoru,
 • TK - tomografia komputerowa,
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • USG - ultrasonografia z funkcją dopplera (ocena przepływu krwi w naczyniach),
 • Angiografia - badanie naczyniowe z możliwością jednoczasowego udrożnienia naczyń,
 • ABR (Auditory Brainstem Responses) - badanie słuchu metodą rejestracji potencjałów bioelektrycznych,
 • OAE (Otoacoustic Emissions) - badanie słuchu metodą rejestracji sygnałów akustycznych emitowanych przez komórki słuchowe w uchu środkowym,
 • Tympanometria - badanie ucha środkowego poprzez ocenę sztywności błony bębenkowej i kosteczek słuchowych przy zmiennym ciśnieniu w przewodzie słuchowym,
 • ENG - elektronystagmografia (badanie układu równowagi),
 • Posturografia - badanie oceniające układ kontroli równowagi poprzez zapis przesunięcia środka ciężkości stojącego pacjenta,
 • Spektrum zabiegów - ile rodzajów operacji, z sześciu, wykonuje się w oddziale (oddziały pytano m. in. o wykonywanie operacji myringoplastyki, ossikuloplastyki, stapedektomii, ucha wewnętrznego, korekcji skrzywionej przegrody nosowej, endoskopowe zabiegi zatok przynosowych),
 • Spektrum zabiegów onkologicznych - ile rodzajów operacji onkologicznych, spośród siedmiu, wykonuje się w oddziale (oddziały pytano m. in. o wykonywanie operacji całkowitego i częściowego usunięcia krtani, operacje ślinianek, zatok przynosowych, jamy ustnej i gardła, układu chłonnego szyi, zabiegi rekonstrukcyjne po zabiegach onkologicznych),
 • Katamneza - czy w oddziale zachowuje się minimalny, 3-letni, okres systematycznych badań pacjentów po operacjach onkologicznych,
 • Operacje laserowe - czy w oddziale wykonywane są laserowe operacje górnych dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu lasera CO2 i/lub innych.
 • Badanie opinii pacjentów - czy prowadzone są badania opinii pacjentów własne/przez profesjonalną instytucję zewnętrzną.
DANE INFORMACYJNE
 • Liczba leczonych - liczba pacjentów leczonych w oddziale w 2003 r.,
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce,
 • Akredytacja - czy szpital ma certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Procent operacyjności - procent zabiegów operacyjnych wykonanych w oddziale w stosunku do ogólnej liczby hospitalizowanych w 2003 r.,
 • Procent lekarzy z II ° specjalizacji - procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiadających II? specjalizacji w dziedzinie okulistyki,
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę w oddziale,
 • TK - tomografia komputerowa,
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • USG - ultrasonografia narządu wzroku,
 • Angiografia fluoresceinowa/indocyjaninowa - badania kontrastowe obrazujące układ naczyń krwionośnych dna oka (siatkówki i naczyniówki),
 • Elektrofizjologia - badania elektrofizjologiczne polegające na rejestracji potencjałów elektrycznych powstających w obrębie gałki ocznej, mięśni ocznych i okolicy wzrokowej kory mózgowej,
 • Pole widzenia - komputerowe badanie pola widzenia,
 • Obrazowanie tarczy n. II - badanie tarczy nerwu wzrokowego (TOPSS - laserowa oftalmoskopia skaningowa lub HRT - tomografia siatkówkowa Heidelberg lub OCT - optyczna koherentna tomografia),
 • Spektrum zabiegów - ile rodzajów zabiegów, z dziesięciu, wykonuje się w oddziale (oddziały pytano m. in. o wykonywanie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, sklerotomie, witrektomie, operacje zezów porażennych, operacje zezów z zastosowaniem szwów regulowanych, operacje oczodołów, wszczepianie implantów gałki ocznej po jej usunięciu, przeszczepy rogówki i rąbka rogówki, terapię fotodynamiczną w zwyrodnieniu plamki),
 • Zabiegi laserowe - czy w oddziale wykonuje się zabiegi laserowe w przypadku: chorób siatkówki, zwyrodnienia plamki, jaskry,
 • Badanie opinii pacjentów - czy prowadzone są badania opinii pacjentów własne/przez profesjonalną instytucję zewnętrzną.
DANE INFORMACYJNE
 • Liczba leczonych - liczba pacjentów leczonych w oddziale w 2003 r.,
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce,
 • Akredytacja - czy szpital ma certyfikat Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Procent operacyjności - procent zabiegów operacyjnych wykonanych w oddziale w stosunku do ogólnej liczby hospitalizowanych w 2003 r.,
 • Procent lekarzy z II ° specjalizacji - procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiadających II? specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii,
 • LD - liczba łóżek przypadającvch na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale,
 • LP - liczba łóżek przypadającvch na jedną pielęgniarkę pracującą w oddziale,
 • OIOM - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - Sala Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - Sala Intensywnego Nadzoru,
 • TK - tomografia komputerowa
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • USG - badanie ultrasonograficzne narządu ruchu,
 • Scyntygrafia - badanie radioizotopowe układu kostnego,
 • Densytometria - badanie gęstości mineralnej kości,
 • Badania histo-patologiczne - w pracowni na terenie szpitala,
 • Endoprotezy:
  • Stawu kolanowego - operacje wszczepienia tzw. sztucznego stawu kolanowego,
  • Rewizje - operacje rewizyjne po wszczepieniu endoprotez (ponowne operacje sztucznego stawu z powodu zużycia się protezy, zakażenia itp.),
 • Zabiegi interdyscyplinarne - możliwość jednoczesnego zaopatrzenia mnogich obrażeń ciała przez neurochirurga, torakochirurga (chirurga klatki piersiowej), kardiochirurga, chirurga szczękowego, chirurga plastycznego,
 • Internista - czy konsultacje internistyczne przeprowadza lekarz zatrudniony w oddziale (własny)/konsultant zewnętrzny,
 • Artroskopia - metoda endoskopowej diagnostyki i leczenia stawu,
  • Stawu kolanowego - czy artroskopia jest leczeniem z wyboru świeżych pourazowych krwiaków stawu kolanowego,
  • Operacje naprawcze - artroskopowe operacje uszkodzonego stawu barkowego i/lub stawu kolanowego (łąkotek i/lub więzadeł krzyżowych),
 • Kręgosłup - ile grup schorzeń kręgosłupa, z czterech (złamania i niestabilności, dyskopatie, skoliozy, rozległe deformacje), jest leczonych operacyjnie,
 • Złamania - ile współczesnych metod zespalania złamań, z trzech, wykorzystuje się w oddziale,
 • Metoda Ilizarowa - czy w oddziale stosuje się do wydłużania kończyn metodę Ilizarowa,
 • Przeszczepy kostne - czy w oddziale stosuje się przeszczepy kostne allogeniczne (pochodzące od innego człowieka) przygotowane we własnym punkcie konserwacji,
 • Nawigacja chirurgiczna - czy w oddziale stosowana jest nawigacja chirurgiczna,
 • Szyny mechaniczne - czy w trakcie rehabilitacji wykorzystywane są szyny z napędem mechanicznym na obie kończyny (górna/dolna)/tylko dolną,
DANE INFORMACYJNE
 • Maksymalny czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału - maksymalny czas oczekiwania na przyjęcie do operacji wszczepienia sztucznego stawu biodrowego pacjentów leczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zaopatrzenie ortopedyczne - w jaki zapewnia się pacjentowi zaopatrzenie ortopedyczne: poradnia przy oddziale (1), warsztaty ortopedyczne w szpitalu (2), inne (3) - poza szpitalem.
 • Oddział Rehabilitacji - czy oddział zapewnia kontynuację leczenia w oddziale rehabilitacji.
 • Sanatorium- czy oddział zapewnia kontynuację leczenia w sanatorium.
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów neurochirurgicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii),
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane dane zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ,
 • OIOM - czy szpital posiada Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - czy szpital posiada Salę Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - czy szpital posiada Salę Intensywnego Nadzoru (pooperacyjną),
 • SOR - czy szpital posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Panel badań w obrębie szpitala - czy szpital dysponuje nowoczesnymi możliwościami diagnostycznymi w postaci rezonansu magnetycznego( MNR), angiografii i tomografii komputerowej (TK).
 • Zabiegi interdyscyplinarne - czy jest możliwość wykonywania zabiegów z zakresu: kardiochirurgii, torakochirurgii, chirurgii szczękowej i chirurgii urazowej. Operowanie interdyscyplinarne zwiększa znacząco możliwości leczenia na pograniczu różnych specjalności.
 • krążenie pozaustrojowe - prowadzenie operacji neurochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym pozwala na skuteczne leczenie wybranych chorób naczyniowych mózgu, które w innych warunkach byłoby niemożliwe.
 • Monitorowanie - możliwość śródoperacyjnego monitorowania elektrofizjologicznego, monitorowania dopplerowskiego, możliwość śródoperacyjnego badania naczyniowego mózgu. Posiadanie takich możliwości sygnalizuje zaistniałe nieprawidłowości podczas prowadzonej operacji i pozwala na uniknięcie ich konsekwencji.
 • Neuronawigacja - stosowanie systemu neuronawigacji zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia operacji umożliwiając, na podstawie zgromadzonych wcześniej obrazów, kontrolować położenie narzędzi w polu zabiegu; pozwala na dokładniejsze zaplanowanie operacji i doszczętniejsze usunięcie operowanej patologii.
Dane informacyjne:
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale
 • LP - liczba łóżek przypadającvch na jedną pielęgniarkę pracująca w oddziale
 • Liczba łóżek
 • LZ - liczba zabiegów wykonanych w oddziale w 2001 roku
 • Opieka - czy w oddziale jest możliwość całodobowej opieki rodziny w okresie pooperacyjnym
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiochirurgicznych oraz kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji),
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • % lekarzy z II ° specjalizacji - jaki procent chirurgów zatrudnionych w oddziale posiada II ° specjalizacji w kardiochirurgii,
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale,
 • Pielęgniarki Intensywnego Nadzoru - liczba łóżek intensywnego nadzoru przypadających na jedną pielęgniarkę,
 • LK - liczba łóżek przypadających na jednego kardiologa
 • LR - liczba łóżek przypadających na jednego rehabilitanta,
 • Operatywa - średnia liczba zabiegów przypadająca na jednego chirurga,
 • Całodobowe zabezpieczenie - czy szpital zapewnia całodobowe zabezpieczenie:
 • TK - tomografia komputerowa,
 • MRI - rezonans magnetyczny,
 • Spektrum zabiegów:
  • By-pass - pomostowanie aortalno-wieńcowe operacja polegająca na wszczepieniu fragmentu naczynia, najczęściej żylnego, przez które krew omija zatkany odcinek tętnicy wieńcowej;
  • Wady zastawkowe - nabyte lub wrodzone wady zastawki aortalnej, mitralnej lub trójdzielnej polegające na ich zwężeniu i/lub niedomykaniu:
  • Tętniaki i rozwarstwienia aorty - poszerzenie aorty wymagające operacji w trybie planowym, co ma zapobiec ich pęknięciu lub pilnym gdy powstaje rozwarstwienie ściany, co grozi śmiercią w kilka godzin od wystąpienia rozwarstwienia;
  • Przeszczepy serca - operacje wymiany całego serca na pobrane od człowieka, u którego stwierdzono śmierć mózgu, wymagają perfekcyjnej organizacji
 • Badanie opinii pacjentów - czy szpital prowadzi badania opinii pacjentów: przez profesjonalna instytucję zewnętrzną, własne
DANE INFORMACYJNE
 • Operacje w trybie pilnym - procentowy udział operacji w trybie pilnym do ogólnej liczby operacji
 • Rehabilitacja kardiologiczna - czy oddział zapewnia kontynuację leczenia w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej,
 • Zagraniczni /pełnopłatni - liczba pacjentów zagranicznych/pełnopłatnych operowanych w oddziale,
 • Bd. - brak danych
Do góry
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dane oddziały jako najlepsze w Polsce (odpowiedzi udzielali ordynatorzy oddziałów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z położnictwa i ginekologii, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia).
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ).
 • Neonatolog - obecność neonatologa przy każdym porodzie.
 • Opieka nad ciężarną - interdyscyplinarna opieka nad ciężarną z udziałem kardiologa, diabetologa, neurologa.
 • Amnioinfuzja - możliwość uzupełnienia wód płodowych.
 • CIN - możliwość prowadzenia ciąży powikłanej rakiem szyjki macicy.
 • Zapłodnienie "in vitro" - możliwość zapłodnienia "in vitro".
 • Diagnostyka raka szyjki macicy - możliwości diagnostyki onkologicznej (cyfra oznacza liczbę metod diagnostycznych):
  • cytologia,
  • kolposkopia,
  • wykrywanie onkogennych HPV,
  • mikrokolpocervicoskopia.
 • Hysteroskopia - możliwość diagnostyki i operacji hysteroskopowych (wgląd do jamy macicy).
 • Laparoskopia - możliwość laparoskopowego usunięcia niektórych węzłów chłonnych: poszerzenie zakresu operacji onkologicznych
 • Diagnostyka chorób sutka - możliwość diagnostyki onkologicznej chorób sutka (cyfra oznacza liczbę metod diagnostycznych):
  • usg
  • mammografia
  • biopsja
 • Histopatologia - możliwość prowadzenia śródoperacyjnych badań histopatologicznych.
 • Leczenie nietrzymanie moczu - możliwość leczenia operacyjnego sposobem Burcha i TVT(cyfra oznacza stosowane metody leczenia)
 • Leczenie przetok - możliwość leczenia operacyjnego przetok: pochwowo - rektalnej i pochwowo - pęcherzowej.
 • Leczenie wad narządu rodnego - możliwość operacyjnego leczenia wad narządu rodnego.
 • Profilaktyka zakrzepicy - czy w oddziale stosuje się pończochy o stopniowanym ucisku.
Dane informacyjne:
 • Nadzór porodu - czy lekarz spoza oddziału może nadzorować przebieg porodu.
 • Poród rodzinny - możliwość uczestnictwa w porodzie rodzinnym.
 • Znieczulenie nadoponowe - możliwość odbycia porodu w znieczuleniu nadoponowym.
 • Opieka poszpitalna - poszpitalna opieka nad chorymi operowanymi z powodów onkologicznych.
Do góry
Objaśnienia do rankingu psychiatrii
 • IK - indeks końcowy. Powstał na podstawie poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na daną klinikę, jako najlepszą w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie klinik psychiatrycznych);
 • Specjaliści II/łóżko - liczba specjalistów II stopnia przypadających na jedno łóżko;
 • CH/PN - liczba chorych przypadających na jedną pielęgniarkę, na dyżurze nocnym;
 • CH/P - liczba chorych przypadających na jednego psychologa;
 • MRI - obrazowanie rezonansu magnetycznego;
 • SPECT - tomografia emisyjna pojedynczego fotonu;
 • TK - tomografia komputerowa;
 • EEG - pracownia elektroencefalografii;
 • Elektrowstrząsy - czy szpital posiada nowoczesny aparat do elektrowstrząsów z zapisem EEG i EKG;
 • Monitorowanie leków - możliwość monitorowania u pacjentów poziomu leków psychotropowych;
 • Dostęp do leków - nielimitowany dostęp do nowoczesnych leków stosowanych w psychiatrii;
 • Warunki pobytu w klinice - umywalka, węzeł sanitarny w każdej sali chorych;
 • Liczba łóżek - liczba łóżek w klinice;
 • Doktoraty - liczba doktorów nauk medycznych w klinice;
 • Przepustki- możliwość korzystania przez pacjentów z przepustek bez ograniczeń.
Do góry
Objaśnienia do rankingu chirurgii
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów chirurgicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej),
 • Akredytacja CMJ - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane dane zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • OIOM - czy szpital posiada Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 • SW - czy szpital posiada Salę Wybudzeń (przy bloku operacyjnym),
 • SIN - czy szpital posiada Salę Intensywnego Nadzoru (pooperacyjną),
 • SOR - czy szpital posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Zabiegi endoskopowe - ile rodzajów nowoczesnych zabiegów endoskopowych, spośród wymienionych poniżej (sześciu), wykonuje się w oddziale lub szpitalu:
  • protezowanie dróg żółciowych
  • protezowanie przełyku
  • udrażnianie zmian nowotworowych
  • tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego
  • mukozektomia
  • polipektomia
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym w oddziale
 • LP - liczba łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę pracującą w oddziale
Dane informacyjne:
 • WCH - % zabiegów wykonanych drogą laparoskopową w 2000 r., innych niż usunięcie pęcherzyka żółciowego (np. operacje przepuklin, nadnerczy, zabiegi antyrefluksowe, usunięcie śledziony).
 • Opieka - czy w oddziale jest możliwość całodobowej opieki rodziny w okresie pooperacyjnym.
Do góry
Objaśnienia do rankingu kardiologii
 • IK - indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:
 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział/szpital jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z kardiologii),
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • % lekarzy kardiologów - jaki procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiada specjalizację z kardiologii,
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym,
 • LR - liczba łóżek przypadająca na jednego rehabilitanta,
 • 24 Echo pp - możliwość wykonywania echokardiografii przezprzełykowej 24 godziny
 • Scyntygrafia - czy oddział wykonuje izotopowe badanie ukrwienie mięśnia sercowego w spoczynku i po wysiłku fizycznym i po spoczynku i po środkach farmakologicznych;
 • Koronarografia - czy wykonuje się radiologiczne badanie diagnostyczne ze wstrzyknięciem kontrastu do naczyń wieńcowych (doprowadzających krew do mięśnia sercowego) pozwalające na uzyskanie obrazu i na jego podstawie precyzyjną ocenę zmian drożności tych naczyń;
Możliwość leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia mięśnia sercowego:
 • Ablacje - zabiegi niszczenia nieprawidłowych szlaków przewodzenia impulsu elektrycznego pomiędzy przedsionkami a komorami serca;
 • Stymulatory - wszczepianie rozruszników elektrycznych serca;
 • Kardiowertery/defibrylatory - wszczepianie urządzeń elektrycznych które w razie wystąpienia groźnej dla życia arytmii automatycznie umiarawiają serce przy pomocy wyładowania elektrycznego;
Zabiegi wewnątrznaczyniowe:
 • Angioplastyka (poszerzenie balonem) - celem jest zlikwidowanie zwężenia tętnicy wieńcowej i w ten sposób poprawienie w niej przepływu;
 • Angioplastyka w zawale - działania mające na celu udrożnienie i poszerzanie zamkniętej skrzepem tętnicy wieńcowej;
 • Walwuloplastyka wewnątrznaczyniowa - poszerzenie zwężenia zastawki serca przy użyciu przyrządów umieszczanych na cewnikach wprowadzanych do naczyń krwionośnych, bez operowania pacjenta;
 • Zamknięcie ASD/VSD - zamknięcie przy użyciu cewników wewnątrznaczyniowych otwartego otworu w przegrodzie międzyprzedsiąkowej (ASD) lub otworu w przegrodzie międzykomorowej (VSD);
 • Kontrapulsacja wewnątrzaortalna - przerywane nadmuchiwanie balonu założonego do aorty- tętnicy głównej ciała ludzkiego powodujące zmniejszenie ciśnienia skurczowego (czyli obciążenia dla mięśnia sercowego) a wzrost ciśnienia rozkurczowego (zapewniającego przepływ przez naczynia wieńcowe -odżywiające serce) Pozwala na czasowe utrzymanie przy życiu pacjenta z niskim ciśnieniem krwi we wstrząsie sercowo-pochodnym w okresie transportu i przygotowania do pilnego zabiegu kardiochirurgicznego.
TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl