Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Ośrodków Transplantacji 2005

Lp. Szpital Ośrodek Miasto KRYTERIA OCENY DANE INFORMACYJNE
IK WR Akredytacja CMJ % lekarzy specjalistów II? z Hematologii LP Struktura Akredytacja EBMT PAU Akredytacja EBMT PAL+DN Akredytacja NMDP CIBMTR PAU PALDS PALDN PAL po zred. kond. Psycholog Hotel - rekonwalescencja Maksymalny czas oczekiwania (w dniach) Telefon
Mozliwość naprom. całego ciała Pracownie specjalistyczne Bank niespokrewnionej krwi pępow. Rejestr niespokr. dawców szpiku Możliwość napromieniowania krwi PAU PAL PALDA
1 SPSK im. A. Mielęckiego Śl. AM Katedra i Klinika TransplantacjiSzpiku Katowice 100.00 40.00 NIE 20.83 0.59 NIE 5 NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 30 60 90 TAK
2 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Wrocław 43.22 7.78 NIE 25.00 0.53 TAK 6 NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE 30 60 90 TAK
3 SPSK 5 Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Poznań 40.31 8.89 NIE 20.00 0.67 TAK 6 NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 90 90 90 TAK
4 Dziecięcy Szpital Kliniczny Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Lublin 40.22 7.78 TAK 20.00 0.58 TAK 5 NIE NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 30 30 120 TAK
5 SPSK 1 ACK AMG Klinika Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Gdańsk 39.06 10.00 NIE 66.67 1.50 NIE 6 NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE 90 90 120 TAK
6 Akademicki Szpital Kliniczny Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wrocław 35.90 5.56 NIE 8.70 0.39 TAK 5 NIE NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 7 14 28 NIE
7 SPSK 1 Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Poznań 34.46 3.33 NIE 70.00 0.36 TAK 5 NIE NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE 90 30 30 TAK
8 Szpital Uniwersytecki Klinika Hematologii Kraków 34.40 6.67 NIE 75.00 0.73 TAK 6 NIE NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK 14 0 NA TAK
9 SP CSK AM Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawa 33.43 3.33 NIE 55.56 0.56 TAK 6 TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE 30 60 60 TAK
10 PSK 1 Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Lublin 29.39 5.56 TAK 33.33 1.20 TAK 5 NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE 30 NA NA NIE


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl