Towarzystwo Promocji Jako禼i Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Projekt DUQuE

Deepening our understanding of quality improvement in Europe czyli Pog艂臋bione Rozumienie Poprawy Jako艣ci w Europie

Realizowany przez TPJ program Unii Europejskiej "Pog艂臋bione rozumienie poprawy jako艣ci w Europie" (DUQuE) ma na celu por贸wnanie korzy艣ci, jakie wynikaj膮 z istniej膮cych i funkcjonuj膮cych w szpitalach europejskich strategii poprawy jako艣ci. Koordynatorem dzia艂a艅 9 partner贸w z 8 pa艅stw ( Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, USA, Wielka Brytania) jest Avedis Donebedian Institute z Autonomous University of Barcelona.

W ci膮gu minionych 30 lat przeprowadzono znaczn膮 liczb臋 bada艅 nad ocen膮 i popraw膮 jako艣ci opieki zdrowotnej. Osi膮gni臋to znaczny post臋p w tworzeniu narz臋dzi s艂u偶膮cych do pomiaru jako艣ci i ich szerokim zastosowaniu. Jednak problematyka jako艣ci i bezpiecze艅stwa nadal stanowi istotne wyzwanie i jest dzi艣 bardziej aktualna ni偶 kiedykolwiek. Informacje o systemach poprawy jako艣ci s膮 bardzo wa偶ne tak dla szpitali jak i p艂atnik贸w - nabywc贸w us艂ug zdrowotnych, zar贸wno na poziomie krajowym jak i europejskim.

Aktualnie w Europie brak vademecum dla szpitali na temat system贸w zarz膮dzania jako艣ci膮 opieki nad pacjentem - nie przeprowadzono dot膮d bada艅 na temat wp艂ywu strategii poprawy jako艣ci na rezultaty opieki. Zadaniem projektu DUQuE jest okre艣lenie najskuteczniejszych mechanizm贸w jako艣ci i bezpiecze艅stwa - badanie w kt贸rym uczestniczy Pa艅stwa szpital ma na celu okre艣lenie wskaz贸wek i wytycznych dla szpitali w zakresie rozwoju, a dla p艂atnika w zakresie kontraktowania us艂ug szpitalnych.

Zweryfikowanie czy poprawa jako艣ci i kultury organizacyjnej w szpitalach europejskich, zaanga偶owanie profesjonalist贸w i upodmiotowienie pacjent贸w wi膮偶膮 si臋 z jako艣ci膮 opieki (mierzonej pod wzgl臋dem efektywno艣ci klinicznej oraz bezpiecze艅stwa i zaanga偶owania pacjent贸w).

Projekt badawczy DUQuE obejmuje badanie przekrojowe, w kt贸rym uczestniczy 240 szpitali z 8 kraj贸w (Czechy, Anglia, Francja, Niemcy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Turcja). Przeprowadzone zostanie w dw贸ch kategoriach: jako badanie przegl膮dowe oraz jako badanie pog艂臋bione. 30 szpitali w ka偶dym z 8 kraj贸w b臋dzie uczestniczy膰 w badaniu przegl膮dowym , ponadto 12 spo艣r贸d nich we藕mie dodatkowo udzia艂 w badaniu pog艂臋bionym.

Dane b臋d膮 zbierane na poziomie szpitala, oddzia艂u, profesjonalisty i pacjenta, co pozwoli na uzyskanie danych i dokonanie pomiaru zr贸偶nicowanych obszar贸w i system贸w poprawy jako艣ci. Do zbierania odpowiednich danych za pomoc膮 kwestionariuszy, analizy historii choroby, wizytacji oraz danych administracyjnych - wykorzystane zostan膮 techniki ilo艣ciowe i jako艣ciowe.

 


Oficjalna strona projektu

Badanie opinii pacjent贸w do pobraniaTPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Krak贸w, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl