Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Projekt DUQuE

Deepening our understanding of quality improvement in Europe czyli Pogłębione Rozumienie Poprawy Jakości w Europie

Realizowany przez TPJ program Unii Europejskiej "Pogłębione rozumienie poprawy jakości w Europie" (DUQuE) ma na celu porównanie korzyści, jakie wynikają z istniejących i funkcjonujących w szpitalach europejskich strategii poprawy jakości. Koordynatorem działań 9 partnerów z 8 państw ( Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, USA, Wielka Brytania) jest Avedis Donebedian Institute z Autonomous University of Barcelona.

W ciągu minionych 30 lat przeprowadzono znaczną liczbę badań nad oceną i poprawą jakości opieki zdrowotnej. Osiągnięto znaczny postęp w tworzeniu narzędzi służących do pomiaru jakości i ich szerokim zastosowaniu. Jednak problematyka jakości i bezpieczeństwa nadal stanowi istotne wyzwanie i jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Informacje o systemach poprawy jakości są bardzo ważne tak dla szpitali jak i płatników - nabywców usług zdrowotnych, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim.

Aktualnie w Europie brak vademecum dla szpitali na temat systemów zarządzania jakością opieki nad pacjentem - nie przeprowadzono dotąd badań na temat wpływu strategii poprawy jakości na rezultaty opieki. Zadaniem projektu DUQuE jest określenie najskuteczniejszych mechanizmów jakości i bezpieczeństwa - badanie w którym uczestniczy Państwa szpital ma na celu określenie wskazówek i wytycznych dla szpitali w zakresie rozwoju, a dla płatnika w zakresie kontraktowania usług szpitalnych.

Zweryfikowanie czy poprawa jakości i kultury organizacyjnej w szpitalach europejskich, zaangażowanie profesjonalistów i upodmiotowienie pacjentów wiążą się z jakością opieki (mierzonej pod względem efektywności klinicznej oraz bezpieczeństwa i zaangażowania pacjentów).

Projekt badawczy DUQuE obejmuje badanie przekrojowe, w którym uczestniczy 240 szpitali z 8 krajów (Czechy, Anglia, Francja, Niemcy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Turcja). Przeprowadzone zostanie w dwóch kategoriach: jako badanie przeglądowe oraz jako badanie pogłębione. 30 szpitali w każdym z 8 krajów będzie uczestniczyć w badaniu przeglądowym , ponadto 12 spośród nich weźmie dodatkowo udział w badaniu pogłębionym.

Dane będą zbierane na poziomie szpitala, oddziału, profesjonalisty i pacjenta, co pozwoli na uzyskanie danych i dokonanie pomiaru zróżnicowanych obszarów i systemów poprawy jakości. Do zbierania odpowiednich danych za pomocą kwestionariuszy, analizy historii choroby, wizytacji oraz danych administracyjnych - wykorzystane zostaną techniki ilościowe i jakościowe.

 


Oficjalna strona projektu

Badanie opinii pacjentów do pobraniaTPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl