Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Aktualności

Archiwum aktualności

 

POD PATRONATEM TPJ RUSZA DRUGA EDYCJA KOMPLEKSOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA" 2022/2023

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji (2022/2023) objętych patronatem TPJ pierwszych w Polsce studiów podyplomowych łączących systemy zarządzania jakością z klinicznymi standardami jakości dla szpitali i POZ. Studia w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone będą przy współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie oraz DEKRA Polska.

Program studiów skierowany jest do:

  • specjalistów ds. zarządzania jakością,
  • pełnomocników ds. zarządzania jakością,
  • przewodniczących Zespołów Zarządzania Jakością,
  • dyrektorów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Opieki, dyrektorów i przewodniczących zespołów funkcjonujących w szpitalach i przychodniach, dyrektorów szpitali i przychodni oraz ich zastępców,
  • prezesów Zarządu i członków Zarządu kierujących szpitalami i/lub przychodniami.

Zajęcia będą prowadzone przez współautorów standardów akredytacyjnych, doświadczonych wizytatorów oceniających jednostki medyczne pod względem realizacji wymagań określonych w standardach akredytacyjnych Ministra Zdrowia, wieloletnich praktyków zarządzających poprawą jakości w jednostkach medycznych, audytorów wiodących, którzy posiadają bogate doświadczenie w certyfikacji systemu zarządzania jakością wg standardów normy ISO 9001: 2015 w branży medycznej oraz prawników, trenerów rozwoju osobistego, trenerów i mentorów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową studiów pod patronatem TPJ:

 

Bezpieczna Farmakoterapia

Realizując priorytet Dwuletniej Umowy o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce mają zaszczyt poinformować o działaniach, podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach wdrażania elementów 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia. Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm).

Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią wiodącą przyczynę szkody możliwej do uniknięcia w systemach ochrony zdrowia we wszystkich krajach. Globalny koszt błędów dotyczących farmakoterapii jest szacowany na poziomie 42 miliardów USD. Suma ta nie obejmuje wartości utraconych zarobków, produktywności ani kosztów opieki zdrowotnej i jest równa nieomal 1% globalnych wydatków na zdrowie. Do błędów związanych z farmakoterapią dochodzi, gdy system farmakoterapii, niedostatecznie zabezpieczony przed wystąpieniem szkody/błędu i/lub czynnik ludzki, taki jak zmęczenie czy złe warunki pracy, zakłócenia w trakcie pracy lub niedostateczne obsady osobowe negatywnie wpływają na zlecanie leków, ich transkrypcję, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem jest wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawności, a nawet zgonu.

W ramach programu BCA w 2018 roku działania nakierowaliśmy na problematykę badania świadomości w zakresie społecznej percepcji niepożądanych działań leków, dotyczącej grupy pacjentów POZ przyjmujących leki psychotyczne; adaptację materiałów edukacyjnych WHO i opracowanie raportu/informacji nt. niepożądanych działań leków. Obecnie, Polska zajmuje niską pozycję wśród krajów unijnych, pod względem zgłaszania niepożądanych działań leków, tak ze strony środowiska medycznego, jak i pacjentów/rodzin/opiekunów.

W 2019 roku, planujemy działanie nakierowane na zwiększenie percepcji lekarzy POZ dotyczącej występowania niepożądanych działań leków, w aspekcie konieczności wzrostu świadomości tego zjawiska w środowisku medycznym: postrzegania występowania niepożądanego działania leku/interakcji lekowych i podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zlecanych leków. Ponadto, planujemy adaptację materiałów edukacyjnych WHO i wypracowanie rekomendacji dla środowiska medycznego POZ.

Podsumowaniem naszych działań w 2018 roku jest spotkanie 14.01.2019 roku w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiamy program tego spotkania oraz prezentacje (zostaną zamieszczone po spotkaniu).

Zapraszamy Państwa, zwłaszcza organizacje zrzeszające pacjentów do wykorzystania materiałów, jakie zamieszczamy w ramach tego programu. Niektóre propozycje zamieszczamy w wersji oryginalnej, inne przetłumaczyliśmy na język polski do szerokiego wykorzystania.

 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności"

Realizowany przez TPJ projekt Unii Europejskiej programu ERASMUS "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" ma na celu poprawę bezpieczeństwa opieki nad pacjentem poprzez opracowanie i rozpowszechnienie bardziej skutecznych programów edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia. Celem bezpośrednim jest opracowanie metodologii szkolenia mogącej wpłynąć na codzienne praktyki w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta i znalezienia zaleceń dla lepszych praktyk edukacyjnych.

Koordynatorem działań 3 partnerów (Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości Hiszpanii) jest Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie.

Partnerzy projektu zidentyfikują i ocenią dostępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pacjenta w swoich krajach. Po zgromadzeniu materiałów edukacyjnych, określona zostanie najbardziej skuteczna metodologia szkolenia i edukacji w zakresie bezpiecznej opieki, nakierowana na przekazywanie pacjenta. Szkolenie, w tym zakres i metody nauczania zostaną poddane pilotażowi i ocenie w trzech szpitalach na Węgrzech i w Polsce. Badanie kultury bezpieczeństwa we wszystkich szpitalach zostanie przeprowadzone przed i po szkoleniach, na podstawie kwestionariusza ankietowego, opracowanego przez projekt MAP4E. Badanie ankietowe dotyczyć będzie wiedzy na temat przekazywania pacjenta oraz kultury bezpieczeństwa w szpitalu: uzyskane dane posłużą do określenia charakterystyki oddziaływania edukacyjno-szkoleniowego o najwyższej skuteczności.

 

Co robić przy zawale serca?
Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami Sekcji Kardiologii Interwencyjnej, oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej dotyczącymi postępowania przy zawale serca. Więcej...

 TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl