Warning: Undefined variable $PATH_TRANSLATED in /home/tpj2/ftp/program_konferencji.php on line 3

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/tpj2/ftp/include/head.php on line 2
Towarzystwo Promocji Jakości - Proram Konferencji 27-28 maja 2010
Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Proram XIV Konferencji"Jakość w Opiece Zdrowotnej", Kraków, 27-28 maja 2010

Ramowy Program Konferencji

Czwartek, 27-05-2010
 • 14:00 - 14:30 Powitanie
 • 14:30 - 16:00 Bezpieczeństwo opieki cz. 1 - Karta kontrolna
 • 16:00 - 16:30 Przerwa
 • 16:30 - 18:00 Bezpieczeństwo opieki cz. 2 - Bezpieczeństwo pacjenta
 • 18:15 - 19:30 Walne Zebranie TPJ
 • 20:00 - 22:00 Uroczysta kolacja

Piątek, 28-05-2010
 • 09:00 - 11:00 Monitorowanie opieki
 • 11:00 - 11:30 Przerwa
 • 11:30 - 13:00 Farmakoterapia
 • 11:30 - 13:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 13:00 - 14:00 Lunch
 • 14:00 - 15:30 Zakażenia
 • 14:00 - 15:30 Rozwiązania systemowe
 • 14:00 - 15:30 Jakość w POZ
 • 15:30 - 16:00 Przerwa
 • 16:00 - 17:00 Akredytacja
 • 17:00 - Zakończenie konferencji

 

Program szczegółowy 2010-05-27

14:00 - 14:30  Powitanie
14:30 - 16:00  Bezpieczeństwo opieki cz. 1 - Karta kontrolna
                        prowadzi: Barbara Kutryba
 1. Safe Surgery Saves Life
  Gerald Dziekan, WHO, Genewa
 2. Działania podejmowane przez WHO w ramach Inicjatywy Światowego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów (World Aliance for Patient Safety)
  Paulina Miśkiewicz, Biuro Krajowe WHO, Warszawa
 3. Profesjonaliści a błędy
  Jerzy Kulikowski, Towarzystwo Promocji Jakości, Kraków
 4. Wdrożenie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej w polskich szpitalach
  Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 5. Bezpieczna chirurgia w programie akredytacji
  Rafał Niżankowski, Rada Akredytacyjna, Kraków
 6. Dyskusja
16:00 - 16:30  Przerwa
16:30 - 18:00  Bezpieczeństwo opieki cz. 2 - Bezpieczeństwo pacjenta
                        prowadzi: Halina Kutaj-Wąsikowska
 1. Rola i zadania Rzecznika Praw Pacjenta
  Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawa
 2. Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych
  Marek Jasiński, II Klinika Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
 3. Bezpieczeństwo w ortopedycznych zabiegach artroskopowych
  Zbigniew Pilecki
 4. Wybrane aspekty opieki medycznej i terapii - działania moderujące zmniejszenie ryzyka udzielania świadczeń medycznych i poprawiające bezpieczeństwo pacjenta
  Mariola Drzewowska, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 5. Przekazywanie pacjentów - ziemia niczyja
  Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 6. Dyskusja
18:15 - 19:30  Walne Zebranie TPJ
20:00 - 22:00  Uroczysta kolacja

 

Program szczegółowy 2010-05-28

09:00 - 11:00  Monitorowanie opieki
                        prowadzi: Michał Bedlicki
 1. Standardy akredytacyjne a monitorowanie opieki
  Michał Bedlicki, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 2. Monitorowanie wskaźników, poprawa jakości oferowanych usług w oparciu o wskaźnik zgonów po udarze mózgu oraz resuscytacji krążeniowo - oddechowej
  Bogumiła Mazur, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
 3. Monitorowanie i ewaluacja wskaźników jakości w WSSD w Kielcach na przestrzeni lat
  Lucyna Roszewska, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Kielce
 4. Monitorowanie wskaźników jakości w profilaktyce i leczeniu odleżyn na przykładzie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  Sylwia Sołowiej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 5. Elektroniczny Rekord Pacjenta - źródło efektywności opieki zdrowotnej
  Krzysztof Nyczaj, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 6. Elektroniczny rekord pacjenta - zarządzanie wiedzą w kontekscie ciągłości opieki medycznej
  Agnieszka Wasik, NZOZ Invicta, Gdańsk
 7. Badania satysfakcji PASAT - siedem lat doświadczeń
  Andrzej Warunek, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 8. PATH 09-10
  Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
11:00 - 11:30  Przerwa
11:30 - 13:00  Farmakoterapia
                        prowadzi: Jarosław Woroń
 1. Receptariusz wzorcowy jako narzędzie bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii
  Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Kraków
 2. Szpital bez bólu. Leczenie bólu pooperacyjnego
  Jacek Majewski, SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie
 3. "Szpital bez bólu" - czy warto podjąć takie wyzwanie?
  Jolanta Jelińska, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy, Wejherowo
 4. Ból przewlekły w oddziałach zachowawczych nie mniej ważny. Doświadczenia własne SPWSZ w Szczecinie
  Anna Wrześniewska, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 5. Czy leczenie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi jest skuteczne? Rola NFZ w monitorowaniu farmakoterapii schorzeń przewlekłych na przykładzie nadciśnienia tętniczego
  Roman Kolek, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Opole
 6. Czy monitorowanie refundacji leków może być pomocne w podejmowaniu decyzji w polityce refundacyjnej państwa? Obserwacje Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  Roman Kolek, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Opole
11:30 - 13:00  Zarządzanie zasobami ludzkimi
                        prowadzi: Grażyna Kruk-Kupiec
 1. Polityka zatrudnienia pielęgniarek i położnych w ZOZ w Końskich
  Anna Łoś - Wróbel, Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 2. Wpływ normowania czasu pracy na efektywne zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych
  Maria Smalec, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 3. Zarządzanie ryzykiem w kontekście normowania pracy pielęgniarek
  Beata Wieczorek-Wójcik, Szpital Specjalistyczny im Floriana Ceynowy w Wejherowie
13:00 - 14:00  Lunch
14:00 - 15:30  Zakażenia
                        prowadzi: Paweł Grzesiowski
 1. Ocena ryzyka zakażeń szpitalnych - niezbędny element prewencji
  Paweł Grzesiowski, Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Warszawa
 2. Rola mikrobiologa w walidacji danych o zakażeniach
  Danuta Pawlik, SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki, Maków Mazowiecki
 3. Analiza epidemiologiczna regionu opolskiego na podstawie danych sprawozdawczych OOWNFZ z lat 2006-2009
  Roman Kolek, Opolski OWNFZ, Opole
 4. Rola Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych w antybiotykoterapii zakażeń w oparciu o Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
  Wojciech Przybylski, Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 5. Szpitalna Polityka Antybiotykowa w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu
  Ewa Trejnowska, PS ZOZ Wojwódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 6. Co robimy aby zakażeń szpitalnych było więcej
  Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch, PS ZOZ Wojwódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 7. Postępowanie w ognisku epidemicznym - walidacja procesu
  Krystyna Paszko, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku
14:00 - 15:30  Rozwiązania systemowe
                        prowadzi: Zbigniew Pilecki
 1. Ocena jakości świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach - przegląd istniejących systemów
  Michał Dzięgielewski, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wrocław
 2. Jakość za rozsądna cenę - budujemy szpital tanio, ale czy bezpiecznie?
  Zbigniew Pilecki
 3. Medyczne laboratorium diagnostyczne wobec obligatoryjnych standardów jakości
  Zygmunt Kopczyński, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 4. Reforma systemu opieki zdrowotnej w USA a jakość opieki
  Eugeniusz Kuc, University of Arkansas for Medical Sciences
 5. System Zarządzania Jakością w radioterapii w świetle obowiązujących przepisów prawnych - Komisja ds. procedur i klinicznych audytów zewnętrznych w zakresie radioterapii onkologicznej, procedury wzorcowe, kliniczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne
  Marta Bogusz-Czerniewicz, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
14:00 - 15:30  Jakość w POZ
                        prowadzi: Rafał Kacorzyk
 1. Akredytacja w POZ musi się opłacać - krótka historia dokumentacji medycznej w POZ
  Rafał Kacorzyk, NZOZ GLR Brzozówka
 2. Poprawa jakości w praktyce lekarza rodzinnego -projekt europejskich działań w odniesieniu do cukrzycy i nadciśnienia
  Violetta Kijowska, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Warszawa
 3. Akredytacja POZ - szansa czy kolejny problem?
  Stojgniew Jacek Sitko, Zdrowie i Zarządzanie Sp. z o.o., Kraków
 4. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustawicznego podyplomowego kształcenia lekarzy. Projekt Grup Lekarskich KLR w P
  Tomasz Sobalski, NZOZ GLR Zielonki
15:30 - 16:00  Przerwa
16:00 - 17:00  Akredytacja
                        prowadzi: Mirosław Piotrowski
 1. Autopsja - zapomniana metoda. Czy słusznie?
  Jerzy Kulikowski, Towarzystwo Promocji Jakości, Kraków
 2. "Swiss cheese model" w szpitalu - skąd się biorą dziury?
  Marek Labon, Szpital Miejski w Gdyni
 3. Wsparcie Unii Europejskiej dla procesu akredytacji
  Aleksandra Banaszewska, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
 4. Doświadczenia we wprowadzaniu nowych standardów akredytacyjnych
  Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości, Kraków
17:00 -   Zakończenie konferencji


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 KrakĂłw, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl