Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Porównawcza ocena wybranych technologii terapii guzków krwawniczych.

Lista raportów HTA

CELE

Raport HTA opracowano dla określenia opłacalności (efektywności kosztowej) wybranych metod leczenia guzków krwawniczych.

METODYKA

Na podstawie danych z wiarygodnych badań klinicznych i powszechności stosowania w Polsce porównano efektywność następujących metod leczenia guzków krwawniczych:
  • podwiązywanie guzków krwawniczych (metoda ligatury Barrona)
  • mukosektomia z użyciem staplera okrężnego (operacja sposobem Longo)
  • hemoroidektomia otwarta (operacja sposobem Milligana-Morgana).

Dane kosztowe pochodzą z 5 ośrodków (2 wojewódzkie szpitale specjalistyczne, 2 miejskie szpitale specjalistyczne, wojskowy szpital kliniczny) oraz od płatników (Regionalne Kasy Chorych).

WYNIKI ANALIZY SKUTECZNOŚCI

Z analizy skuteczności wynika, że największy odsetek wyleczeń wykazuje Longo (90%; CI95% 86,4% - 93,6%), kolejną jest M-M (81%; CI95% 76,4% - 85,6%), a najniższą skuteczność ma RBL (79%; CI95% 72% - 86%). Różnica pomiędzy odsetkami wyleczeń Longo i M-M jest istotna statystycznie (p=0.01), natomiast różnica skuteczności między RBL a M-M jest nieistotna statystycznie (p=0.3).

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

Analiza ekonomiczna kosztów różniących pozwala wyciągnąć wnioski, że z trzech porównywanych technologii medycznych najniższe koszty różniące generuje RBL. Z metod operacyjnych tańsza jest hemoroidektomia sposobem Milligana-Morgana niż mukosektomia sposobem Longo.

WYNIKI ANALIZY KOSZT -EFEKTYWNOŚĆ

Przeprowadzona analiza C-E wykazała, że spośród wybranych metod leczenia guzków krwawniczych wykonywanych w Polsce najbardziej efektywna kosztowo jest metoda ligatury Barrona, zaś obie procedury operacyjne (metoda Milligan?Morgan i metoda Longo) wykazują zbliżoną efektywność kosztową.


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl