Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Kardiologii 2007

Lp.Nazwa JednostkiOddział/KlinikaMiasto KRYTERIA OCENYINFROMACJAMiejsce w poprzedniej edycji Rankingu Newsweeka
IKWRAkredytacja CMJ% lekarzy z II st. specjalizacjiLDLPLPIN DiagnostykaLeczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia Zabiegi wewnątrznaczynioweKontrapulsacja wewnątrzaortalnaLiczba łóżekLiczba leczonych w 2006 r.
Echo przeprzełykowe całodobowoScyntygrafia po wysiłku fizycznymScyntygrafia po środkach farmakologicznychBiopsja mięśnia sercowegoMSCTAblacjeAblacje w systemie CARTOWszczepianie stymulatorówWszczepianie kadriowerterów/defibrylatorówAngioplastykaPierwotna angioplastyka w świeżym zawale m. sercowegoWalwuloplastykaZamknięcie ASD/VSD
1Śląskie Centrum Chorób Serca,(a) I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
(b) III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
Zabrze100.0021.24nie37.3317.000.841.42takniebd.taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak8559402
2Instytut Kardiologii im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego(a) Klinika Wad Nabytych,
(b) Klinika Niewydolności Serca,
(c) Klinika Nadciśnienia Tętniczego,
(d) I Klinika Choroby Wieńcowej,
(e) II Klinika Choroby Wieńcowej,
(f) Klinika Wad Wrodzonych Serca,
(g) Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej,
(h) Oddział Diagnostyki Jednodniowej
Warszawa81.5717.76nie47.3729.801.656.77taktaktaktaknietaktaktaktaktaktaktaktaktak298129371
3Centralny Szpital Kliniczny AM,I Katedra i Klinika Kardiologii AM,Warszawa58.7711.58nie38.8922.751.072.22taktaktaknietaktaktaktaktaktaktaktaktaktak9147906
4Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II,(a) Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej,
(b) Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń,
(c) Oddział Kliniczny Elektrokardiologii,
(d) Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń,
(e) Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny,
Kraków54.6410.81nie18.8829.141.593.40taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak20468874
5Szpital Kliniczny nr 7 Śl.AM, Górnośląskie Centrum Medyczne,(a) I Oddział Kardiologii Śl.AM,
(b) II Oddział Kardiologii Śl.AM,
(c) III Oddział Kardiologii Śl.AM,
(d) Oddział Elektrokardiologii,
(e) Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych,
(f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym,
(g) Izba Przyjęć z Oddziałem Szybkiej Diagnostyki i Ratownictwa Kardiologicznego,
Katowice42.227.34nie36.1526.781.852.98taknietaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak241109913
6Szpital Uniwersytecki im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy,Klinika Kardiologii i Chorób WewnętrznychBydgoszcz32.195.41nie33.3323.001.423.17taktaknienietaktaktaktaktaktaktaktaktaktak9257297
7Szpital Uniwersytecki,(a) Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologi i Nadciśnienia Tętniczego,
(b) Oddział Kliniczny II Kliniki Kardiologii
Kraków27.054.63nie24.5327.001.644.15taktaknietaknietaknietaktaktaktaknietaktak5433365
84 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąOśrodek Chorób SercaWrocław23.583.86nie46.3420.00bd.5.26taktaktaknienietaktaktaktaktaktaknienietak100842914
9Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca,(a) I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny, (b) II Oddział Kardiologiczny,
(c) III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektroradiologii,
(d) IV Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacjii Angiologii,
(e) V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii,
Ustroń21.371.16nie63.641.710.882.52nienienienienienienietaknietaktaktaktaktak534881-
10Szpital Kliniczny nr 4,Katedra i Klinika Kardiologii AMLublin18.310.39tak72.2217.602.154.00taktaktaknietaktakbd.taktaktaktaknietaktak88653413
11Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego,II Katedra i Klinika Kardiologii UM w ŁodziŁódź18.211.54nie45.8316.670.962.94taknienienienietaknietaktaktaktaktaktaktak50345214
12Szpital Kliniczny nr 1 Przemienienia Pańskiego AM,I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UMPoznań18.112.32nie67.7429.001.2914.50taknienienienietaktaktaktaktaktaknietaktak583306-
13Wojewódzkie Centrum Medyczne,Oddział KardiologicznyOpole15.581.16nie43.4822.331.723.53taknienienietaktaknietaktaktaktaktaktaktak6740648
14Wojewódzki Szpital Zespolony,Oddział Internistyczno-Kardiologiczny nr XSzczecin14.320.00tak22.5835.332.1211.78taknienienietaktaktaktaktaktaktaktaktaktak1064757-
15Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka,Oddział KardiologicznyWrocław14.250.00tak47.069.801.482.72taknienienienienienietaktaktaktaknienietak492410-
16Wojewódzki Szpital im. dr J.Biziela w Bydgoszczy,Oddział Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej,Bydgoszcz13.961.54nie29.4116.671.394.17taknienienienienienienienietaktaknienietak503776-
17Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii KardiologicznejToruń13.860.00tak53.3321.001.273.00takniebd.nienienienietaknietaktaknienietak42257315
18Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,Klinika Kardiologii InwazyjnejWarszawa13.010.00nie38.7121.671.812.41taktaknietaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktak65370614
19Szpital Grochowski im.R.Masztaka,Oddział Kliniczny Kardiologii - Klinika Kardiologii CMKPWarszawa12.821.54nie39.4731.673.064.75takniebd.taknietaktaktaktaktaktaknienietak95356911
20Akademickie Centrum Kliniczne, Szpital AMGI Katedra i Klinika Kardiologii AMG, Kliniczne Centrum KardiologiiGdańsk12.740.00nie37.7820.501.782.56taktaknietaknietaktaktaktaktaktaktaktaktak827281-

KARDIOLOGIA - KRYTERIA OCENY

IK- indeks końcowy. Powstał w oparciu o dane z poniższych kryteriów:

 • WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział/szpital jako najlepszy w Polsce (odpowiedzi udzielali szefowie oddziałów kardiologicznych, znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z kardiologii),
 • Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny (jakości) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane przez Ośrodek Akredytacji CMJ),
 • % lekarzy kardiologów - jaki procent lekarzy zatrudnionych w oddziale posiada specjalizację z kardiologii,
 • LD - liczba łóżek przypadających na jednego lekarza na dyżurze nocnym,
 • LR- liczba łóżek przypadająca na jednego rehabilitanta,
 • 24 Echo pp- możliwość wykonywania echokardiografii przezprzełykowej 24 godziny
 • Scyntygrafia- czy oddział wykonuje izotopowe badanie ukrwienie mięśnia sercowego w spoczynku i po wysiłku fizycznym i po spoczynku i po środkach farmakologicznych;
 • Koronarografia - czy wykonuje się radiologiczne badanie diagnostyczne ze wstrzyknięciem kontrastu do naczyń wieńcowych (doprowadzających krew do mięśnia sercowego) pozwalające na uzyskanie obrazu i na jego podstawie precyzyjną ocenę zmian drożności tych naczyń;

Możliwość leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia mięśnia sercowego:

 • Ablacje- zabiegi niszczenia nieprawidłowych szlaków przewodzenia impulsu elektrycznego pomiędzy przedsionkami a komorami serca;
 • Stymulatory- wszczepianie rozruszników elektrycznych serca;
 • Kardiowertery/defibrylatory- wszczepianie urządzeń elektrycznych które w razie wystąpienia groźnej dla życia arytmii automatycznie umiarawiają serce przy pomocy wyładowania elektrycznego;

Zabiegi wewnątrznaczyniowe:

 • Angioplastyka (poszerzenie balonem) celem jest zlikwidowanie zwężenia tętnicy wieńcowej i w ten sposób poprawienie w niej przepływu;
 • Angioplastyka w zawale - działania mające na celu udrożnienie i poszerzanie zamkniętej skrzepem tętnicy wieńcowej;
 • Walwuloplastyka wewnątrznaczyniowa - poszerzenie zwężenia zastawki serca przy użyciu przyrządów umieszczanych na cewnikach wprowadzanych do naczyń krwionośnych, bez operowania pacjenta;
 • Zamknięcie ASD/VSD - zamknięcie przy użyciu cewników wewnątrznaczyniowych otwartego otworu w przegrodzie międzyprzedsiąkowej (ASD) lub otworu w przegrodzie międzykomorowej (VSD);
 • Kontrapulsacja wewnątrzaortalna - przerywane nadmuchiwanie balonu założonego do aorty- tętnicy głównej ciała ludzkiego powodujące zmniejszenie ciśnienia skurczowego (czyli obciążenia dla mięśnia sercowego) a wzrost ciśnienia rozkurczowego (zapewniającego przepływ przez naczynia wieńcowe -odżywiające serce) Pozwala na czasowe utrzymanie przy życiu pacjenta z niskim ciśnieniem krwi we wstrząsie sercowo-pochodnym w okresie transportu i przygotowania do pilnego zabiegu kardiochirurgicznego.


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl