Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

Ranking Oddziałów Onkologicznych 2005

Lp. Ośrodek Miasto KRYTERIA OCENY DANE INFORMACYJNE
IK WR Akredytacja CMJ LP Struktura Miejsca hotelowe w trybie ambu. Przedop. radioterapia dla Ca. recti T3 [%] Liczba psychologów Liczba psychiatrów Oczekiwanie tryb ambu. (w dniach) Czas oczekiwania na przyjęcie (w dniach)
Zachowawcze Chirurgia onkologiczna Poradnie specjalistyczne MRI Pracownia scyntygrafii Kolonoskopia USG brzucha KT MRI Chemioterapia Chirurgia onkologiczna Radioterapia onkologiczna
1 Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie Warszawa 100.00 30.23 NIE 2.78 1.53 6 TAK TAK TAK 100 5 0 30 0 90 45 0 21 21
2 Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Gliwice 66.43 19.77 NIE 5.18 3.10 5 TAK TAK TAK 100 1 0 45 30 0 60 14 63 55
3 Wielkopolskie Centrum Onkologiiim. M. Skłodowskiej-Curie Poznań 51.20 11.63 NIE 1.51 1.78 6 TAK TAK TAK 90 3 1 7 120 30 90 0 14 25
4 Regionalne Centrum Onkologii Bydgoszcz 44.04 8.14 TAK 1.86 1.77 6 TAK TAK TAK 80 3 1 0 120 0 0 5 14 35
5 Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Kraków 32.94 6.98 NIE 2.84 1.79 3 TAK TAK NIE 90 1 0 30 30 30 30 21 14 30
6 Regionalny Szpital Onkologiczny Szczecin 27.04 3.49 NIE 1.70 1.81 3 NIE NIE TAK 70 1 0 bd. 10 bd. NA 6 14 30
7 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin 23.85 1.16 NIE 3.11 2.06 5 NIE NIE NIE 10 2 0 bd. 14 bd. NA 14 30 30
8 Lubuskie Centrum Onkologii Zielona Góra 22.28 0.00 NIE 4.62 0.94 5 TAK TAK NIE 70 0 1 7 7 7 7 7 14 21
9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Łódź 21.07 1.16 NIE 1.70 1.82 6 TAK TAK TAK 80 2 1 7 5 5 14 7 9 6
10 Dolnośląskie Centrum Onkologii Wrocław 20.28 2.33 NIE 3.20 2.46 5 NIE NIE NIE 100 3 0 0 60 30 0 7 31 31


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl